zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

7.11.2001 RUBRIKA: Články v novinách

Televizním světem hýbou investoři
Analýza otištěna v HN 6.11.2001

Soudní spory spojené s televizí Nova a jeho ředitelem jsou vděčným soustem pro média ze dvou důvodů. Známá osobnost Vladimíra Železného konflikt personalizuje a dramatizuje, navíc se spory týkají něčeho, s čím se lidé dnes a denně ve svém životě setkávají - týkají se televize.

Pohled na televizní scénu úzkým prizmatem osobních dramat však může klamat. Ačkoli Železný každý týden vystupuje v pořadu Volejte řediteli jako neomezený pán a vládce nad obrazovkou televize Nova, obrazovkami našich televizí vládnou dnes už jiní lidé - investoři.

Například Novu efektivně kontrolují společnosti MEF Holdingu Jiřího Šmejce, který poskytl v roce 1999 peníze na nový rozjezd Novy. Holding se chová podobně jako investoři v jiných oborech. Snaží se o maximalizaci zisků, usiluje o rozšíření a optimalizaci vlastnického portfolia a chce mít co nejsilnější pozici na trhu.

Železnému, který ztratil v CET 21 majoritu, dnes nezbývá nic jiného než se strategii holdingu podřídit a sloužit jí svým mimořádným intelektem a schopnostmi.

Na rozdíl od Novy, televize Prima nikdy nebyla televizí jednoho ředitele. Také její minulost zatěžuje vlastnický spor, kterým se zabýval i Parlament, když 34. schůze sněmovny letos v březnu zkoumala, jakým způsobem GES Holding Ivana Zacha ovládl společnost Domeana a televizi Prima při pádu bývalého vlastníka - Investiční a poštovní banky.

O propojování dvou celoplošných komerčních televizí Nova a Prima se popsalo už hodně papíru. Pokud se propojení dalo prokázat, tak jedině na základě chování obou subjektů, jejichž vztah má podobu jakési "opoziční smlouvy".

V některých oblastech (program) Prima s Novou soutěží, v jiných (prodej reklamy, nákup pořadů) úzce spolupracují.

O tom, zda investorské skupiny MEF a GES holdingů, které se zrodily z divokých poměrů privatizace 90. let, sledují v televizním vysílání vedle ekonomických zájmů také zájmy politické, se delší dobu živě diskutuje.

Jedno je však jisté, Nova a svět komerčních televizí nestojí ani nepadá se Železným a s jeho soudními spory. Železný je však pro investory stále cenným členem managementu.

V rozhovoru pro Lidové noviny 15. května šéf MEF Holdingu Šmejc naznačil, že by byl ochoten uhradit vyrovnání Železného se CME a s Ronaldem Lauderem. Ovšem Šmejcův holding tak zřejmě učiní až tehdy, když bude mít v kapse prodloužení licence Novy na dalších dvanáct let.

Expanze televize Nova na Slovensko vstupem do sítě stanic TV Global se dá rovněž vysvětlit dlouhodobými zájmy MEF Holdingu.

Nova se netají tím, že by chtěla získat silného strategického partnera, se kterým by mohla vstoupit do satelitního a kabelového digitálního věku. Je dnes totiž jedinou naší televizí, která není na satelitu. Silná pozice na slovenském televizním trhu by mohla obraz Novy a MEF Holdingu u potenciálních partnerů vylepšit.

Dá se očekávat, že zájmy investorů rozhodnou i v posledním ze sporů, který se dnes v televizním světě vede - ve sporu o TV3. Jak uvedla MF Dnes, Martin Kindernay, který drží licence na čtyři frekvence v Praze a Hradci Králové, prý tajně vyjednával s lidmi od Jiřího Šmejce.

O tom, zda by holdingy MEF a GES přijaly Kindernayovu hejtmanskou televizi do svého spolku, budou pravděpodobně rozhodovat spíše ekonomické kalkulace než snahy o monopolizaci komerčního vysílání v Česku.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd