zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

26.11.2001 RUBRIKA: TV NOVA

Právní vědec ve vyšetřovací vazbě

O Aleši Rozehnalovi, t.č. ve vyšetřovací vazbě, Vladimír Železný v pořadu Volejte řediteli před dvěma týdny řekl:

"Je to mladý člověk, je to neobyčejně erudovaný, chytrý člověk, je to mimořádně dobrý právník, je to mimořádně dobrý právní teoretik také. Víte, on má vědeckou hodnost v oboru práva, vydal velmi závažné teoretické práce, které byly publikovány. Není to právní nýmand, přestože vypadá tak mladě... Je to mimořádně kvalitní právník a mimořádně kvalitní právní vědec také..."

Já jsem Aleše Rozehnala poznal poněkud jinak. Kdy to bylo? V době, kdy jsem v roce 1998 vypomáhal v licenčním oddělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (není to žádné tajemstvi, uvádí se to ve výroční zprávě RRTV). Poznal jsem Aleše Rozehnala jako arogantního právníka, který jednal s regulačním úřadem jako s hadrem.

Škoda, že jsem podepsal mlčenlivost, neboť jinak bych citoval z jeho dopisů plných právnického ptydepe, kdy na jednoduchý dotaz, na který byl povinován regulačnímu orgánu odpovědět, odpovídal mnohomluvnými učenými formulacemi, jejichž jediný smysl byl: co je vám do toho. Pokud mezi schopnosti dobrého právníka patří vytvářet ochrannou stěnu z interpretací právních předpisů tak, aby si jeho klient mohl dělat, co se mu zlíbí, bez ohledu na obsah příslušných právních norem, pak asi dobrým právníkem byl.

Jenomže ony vzdušné zámky vystavěné z formulek právní pseudoteorie se někdy mohou zřítit, pokud jsou konfrontovány s předmětnou realitou. Ponechám stranou nadaci Astrona a Železného hedging, který postrádá ze strany Astrony jakoukoli logiku, přičemž tato operace sebou nese vícero znaků prachsprosté spekulace, ne-li dokonce podvodu.

Stačí vrátit se rok nazpět na tiskovou konferenci Vladimíra Železného, kterou svolal 15. prosince, den poté, co Vrchní soud vyhověl odvolání CET 21 a zrušil rozsudek Krajského obchodního soudu, který pokládal vypovězení smlouvy s ČNTS za protiprávní.

Pro ty, kteří se nechtějí probírat celým textem tiskové konference, vyberu jen pár citátů:

 • Železný: "Máme to za sebou... získali jsme výsledek, který je zcela mimořádný, který je konečný... "
 • Železný (o Rozehnalovi): "...doktor Rozehnal, který tímto výrokem soudu zaznamenal asi největší životní vítězství a my mu za to mimořádně děkujeme a myslíme, že to je jeden z nejvýznamnějších soudních sporů za posledních deset let bezpečně v České republice.. atd."
 • otázka ČTK: "V tiskové zprávě ČNTS uvádí, že se odvolává k Nejvyššímu soudu."
 • Železný: "Ano, oni obratně, po donathovsku, napsali "obrátíme se na Nejvyšší soud". Oni neřeknou, že jde o dovolání. Ono to pak vypadá... že tu je ještě je nějaká šance, která je nad Vrchním soudem v tomto rozhodování. Není. Jedná se o mimořádný prostředek..."

  Nejsem právník, ale nechal jsem se poučit, že rozsudek Vrchního soudu se stal skutečně pravomocným, nebylo proti němu žádné další odvolání. Ale bylo tu dovolání k Nejvyššímu soudu, který rozhodl tak, jak rozhodl, tj. zrušil oba rozsudky nižších soudů.

  Vše tedy začne od samého začátku. Vůbec není vyloučeno, že soudy znovu dojdou k výsledku, který se nebude lišit od toho předchozího. Jenom nevím, jak si mám vysvětlit, že tak význačný právní teoretik a právní vědec Rozehnal tehdy před rokem novinářům tvrdil:

  Rozehnal: "Já jenom zopakuji to, co bylo řečeno. Proti tomuto rozsudku není žádné odvolání, je pravomocný, vykonatelný a mimořádný opravný prostředek na něj nemá žádný vliv."

  Jak jsem se z rozsudku Nejvyššího soudu dozvěděl, to dovolání nějaký vliv mělo a dosti značný. Nebo že by Aleš Rozehnal tak velký právní genius nebyl?

  P.S. Kdyby náhodou ty soudy rozhodly jinak, než rozhodly, tj. kdyby oba shodně potvrdily exkluzivitu vztahů CET 21 a ČNTS včetně protiprávnosti vypovězení smlouvy ze strany CET 21, pak na zmíněné tiskovce Železný prozradil:

  "Modelovali jsme úplně všechny krizové situace, které by nastaly. Mohu vám dokonce prozradit dnes už mrtvý plán, co by se dělo, kdyby byl výsledek opačný. Samozřejmě bychom zadali ČNTS libovolný televizní pořad nebo vysílání tak, jak by soud rozhodl... Nepředpokládáme, že by druhá strana byla schopna ... takový pořad dodat nebo takový program dodat v úplnosti, ve kterém bychom ho my jako licencovaný subjekt požadovali... to by znovu zakládalo novou situaci pro odstoupení od smlouvy."

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd