zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

11.12.2001 RUBRIKA: TV3/Články v médiích

Hra o černého Petra v televizí TV3
Strany, kterých se týká spor o TV3, se snaží zbavit viny za neúspěch zahraniční investice

Program TV3 vysílal pouhých 559 dnů, z toho poslední tři dny s černou obrazovkou a oznamovacím titulkem. Za dva roky se do TV3 investovalo 15 miliónů US dolarů. Společný projekt dvou subjektů, držitele licence a investora, v těchto dnech ztroskotal, a nyní se rozhoduje o tom, komu zůstane v rukou černý Petr odpovědnosti za ztracenou investici.

V roce 1999, v době, kdy hlavním "televizním" tématem byl rozchod Vladimíra Železného s Lauderovou ČNTS, si málokdo všiml, že do problémů se dostala také malá televize Galaxie.

Martin Kindernay, držitel licence pro vysílání v Hradci Králové a spolumajitel společnosti RTV Gemma, která Galaxii vyráběla a šířila přes satelit do kabelů, v té době marně čekal na slíbené peníze od svého zahraničního partnera. Americká společnost HBCO vlastnící dvě malé televizní stanice v Maďarsku se dostala do platební neschopnosti. Galaxie nicméně pokračovala ve vysílání na dluh s nadějí, že si polepší, když Kindernay od 1. července 1999 získal v licenčním řízení pražský 11. kanál.

Právě v roce 1999 přichází Jan Obrman, bývalý zaměstnanec Svobodné Evropy, s televizním projektem, na kterém spolupracuje Peter Gerwe, Američan se zkušeností s televizním podnikáním v Rusku.

Kindernayovy licence se zdály být zajímavým základem, na kterém se podle Obrmana a Gerweho dal postavit širší projekt. Všichni zúčastnění se obrátili na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zda by souhlasila s tím, aby chřadnoucí Galaxie dostala finanční infúzi a převlékla se do nových šatů.

Obrman dnes tvrdí, že Rada se k projektu TV3 postavila vstřícně a přislíbila podporu i do budoucna. Před další potenciální investory Obrman předestřel perspektivu celoplošné televize, která poskytne alternativu, ne-li dokonce protiváhu duopolu Nova-Prima.

Našli se investoři, kterým se myšlenka zalíbila. Patřil k nim hlavně investiční fond Argus Capital americké pojišťovny Prudential a také některé české fyzické osoby, z nichž vyčnívalo jméno Karla Schwarzenberga a Zdeňka Bakaly.

Obrman s Gerwem nejdříve vyřešili Kindernayovy problémy, zaplatili za něj dluhy, vykoupili od HBCO Kindernayovu RTV Gemma a nahradili ji novou servisní organizací TV3 a.s., ve které měl hlavní slovo investoři sdružení v European Media Ventures (EMV).

Lacinou a chudou Galaxii nahradil od 25. května 2000 výpravný plnoformátový program TV3. Na konci roku však peoplemetry ukázaly, že z koláče sledovanosti si TV3 ukousla jen jedno procento.

TV3 žádala radu o další kmitočty pro pozemní vysílače, ale rada je odmítla vydat, šetří si je pro budoucí digitální vysílání. Armádou uvolněné kanály 64-66, se kterými projekt počítal, nešlo použít kvůli problémům mezinárodní koordinace.

Ještě v roce 2000 rada vyšla TV3 vstříc a přidělila jí v Praze nový výkonnější 28 kanál. Po zimní televizní krizi však vstřícnost rady skončila.

Šestého června 2001 se Jan Obrman stahuje z místa ředitele TV3 do investorské společnosti EMV, údajně poté, co zjistil, že je pro radu politicky nepřijatelný. Drobní čeští akcionáři prodávají svých 12 % v EMV Johnu T.Healymu. Ten je ochoten do projektu investovat dalších 12 miliónů dolarů, ale s podmínkou, že investor získá kontrolu nad licencí.

Dva týdny nato podepisuje Kindernay EMV dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí z března 2000, ve které se zavázal svoji licenci převést na firmu s účastí investora. Smlouvu však nedodržel, alespoň ne tak, jak si to představovala EMV.

Následovalo ukončení projektu TV3 a zbývá tu opět jedna znehodnocená zahraniční investice. Nyní se toho černého Petra snaží jeden druhému podstrčit.

Investici prý znehodnotil Obrman, který sliboval něco, co nešlo splnit a marnotratně vydával peníze.

Investici prý znehodnotil Kindernay, který nedodržel to, k čemu se smluvně zavázal.

Investici prý znehodnotila Rada pro RTV, která ve svých správních rozhodnutích rozhodovala sice v mezích zákona, ale ve prospěch Kindernaye.

Zatím není zcela vyloučeno, že ten černý Petr by mohl skončit i v rukou českého státu.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd