zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

17.12.2001 RUBRIKA: Zákony/Legislativa

Zpráva o jednacím bodu 113 43.schůze PSP
aneb Jak poslanci debatovali o Radě RTV

Na počátku 43. schůze před třemi týdny byl návrh poslance Vladimíra Mlynáře jednat o odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ten neprošel, zato však prošel jiný návrh - zařadit do nabitého programu schůze jiný bod - Zprávu předsedy Rady pro R a TV vysílání. Ten bod dostal číslo 113, na pořad dnes se dostal ve čtvrtek 13.12. odpoledne a diskutovalo se o něm tři hodiny.

Dovoluji si nabídnout zkrácený, tím pádem i do jisté míry subjektivní výběr z diskuse, která začíná na této stránce elektronické knihovny Poslanecké sněmovny.

Zpráva předsedy RRTV Martina Muchky uvedla kromě známých faktů o postavení Rady a o jejím účinkování ve sporech o TV Nova a TV3 některé nové právnické argumenty. Zaujala mne například věta:
"Odpovědnost za dodržování právních předpisů a licenčních podmínek je tedy výlučně na straně provozovatelů," která později vyvolala reakci poslance Mlynáře:
"...tato věta... je mírně řečeno alibistická. Umíte si představit, že by zde policejní prezident např. řekl, že za vraždy a další trestné činy nesou právní odpovědnost ti, kteří je spáchali, a policie s tím vlastně nemůže nic dělat?"

Když předseda Muchka reagoval na některé vyslovené názory o nadřazenosti mezinárodních smluv o ochraně investic nad naše zákony, prohlásil:
"Chtěl bych zde opakovat myšlenku, že stát uzavírající bilaterální smlouvy na základě dobrovolné a téměř absolutní vlastní submisivity se chová jako sebevrah a mezinárodně politický masochista."

Na tento výrok reagovala poslankyně Parkanová slovy:
"Nejde o smlouvy, které by byly nadřazeny nad našimi zákony či někoho ochraňovaly před podnikatelským rizikem, s čímž tady mylně polemizoval pan Muchka. Zahraničním investorům tyto dohody pouze zaručují rovné zacházení a právní ochranu."

K tomu pak ještě dodala: "Z výsledků stockholmské arbitráže nemám ani já žádnou radost, ale to mě neopravňuje k pohrdání soudem a k povýšení aroganci... tímto postojem... vysíláme do společnosti velmi pochybný signál, který vlastně říká, že rozhodnutí jakéhokoli soudu je nutné brát vážně pouze tehdy, jestliže tento soud rozhodne v náš prospěch."

Předseda Muchka opakoval tezi rady v případě TV3, že zatímco KTV nebyla transparentní, tak RTV Galaxie transparentní je. Prodloužení licence Kindernayovi jako fyzické osobě bylo prý vedeno v zájmu zahraničního investora a celý projev předseda Muchka zakončil trochu uraženým způsobem:
"...presumpce neviny poskytovaná, a to nejen u nás i přímo přistiženým pachatelům trestných činů, byla v případě citovaných kauz směrem k Radě pravděpodobně poprvé v historii polistopadové České republiky transformována na presumpci viny."

Tím Muchka reagoval na vyjádření předsedy vlády Miloše Zemana, podle něhož problémy u mezinárodních arbitráží vznikly činností či nečinností rady.

Na Zemanovo prohlášení se vehementně odvolával poslanec KDU/ČSL Cyril Svoboda, čímž si vysloužil reakci poslance za KSČM Dalibora Matulky, který řekl:
"...výroky tak známého odborníka na mediální právo a na obchodní a mezinárodní právo, jakým je Miloš Zeman, na příliš velkou váhu podle mne brát nelze, a to tím spíše, že předpokládám, že je stejně neměl ze své hlavy a že mu je nachystal Pavel Dostál, takže to je z bláta do louže."

Není možné citovat všechno z tříhodinové diskuse.

Cyril Svoboda žádal vyslovit nesouhlas se zprávou předsedy RRTV a vícekrát zmiňoval částku 20 miliard, kterou prý žádá Lauder jako náhradu škody a za kterou by se daly stavět dálnice a nemocnice. Protože kurs dolaru je v současné době pod 37 korun, tak částka byla přehnaná, protože převod 500 milionů US dolarů dnes činí 18,2 miliardy Kč. Nicméně 20 miliard se vznášelo nad celou diskusí a tu částku zmiňovali i jiní.

Ivan Langer (ODS) Cyrilu Svobodovi vyčinil za to, že straší veřejnost, a že si stahuje kalhoty tři kilometry před brodem a vůbec, že je defétista.

Poslanec Mlynář přiznal spoluvinu svých stranických kolegů za nešťastnou novelu 301/95, která zderegulovala vysílání, zbavila radu některých pravomocí a tím vytvořila základ k následným problémům s TV Nova:
"Nicméně musím konstatovat na obranu jejích předkladatelů, že jejich cílem bylo tehdy uvést v soulad realitu se zákonem, resp. zákon s realitou.".

Na tuhle větu reagoval poslanec Petr Pleva (ODS), který řekl:
"Pan kolega Mlynář připustil, že tento zákon nebyl nejšťastnější, ale trochu ho omlouval tím, že přizpůsoboval vlastně situaci realitě, která panovala na mediálním trhu... Toto není pravda... Tento zákon vůbec nepřizpůsoboval zákon realitě, ale zrušil všechny licenční podmínky kromě programových..."

Petr Pleva se však pustil do odvážného tvrzení ve věci licenčních podmínek v odstavci:
"... licenční podmínky vyplývající z projektu (CET 21) a skutečně velmi veřejnoprávního, intelektuálního projektu, který předložila společnost CET 21, tak tyto licenční podmínky byly zrušeny několik měsíců před tím, než TV Nova vůbec začal vysílat, byly zrušeny Radou, kterou vedl Daniel Korte, tehdejší člen ODA, a tato Rada byla také následně za pochybení, které udělala, Poslaneckou sněmovnou odvolána... Ještě před zahájením vysílání, ne po zahájení, před zahájením vysílání několik měsíců Rada zrušila všechny programové podmínky TV Nova."

Tady bych rád opět poskytl službu poslanci Plevovi, který se mýlí v tom, že CET 21 neměla v únoru 1994 žádné programové podmínky. Stačí se podívat sem, na přílohu Louče kde je vývoj licenčních podmínek pro CET 21 podrobně popsán. A pokud si dobře pamatuji, není pravda, že Sněmovna Radu odvolala za "pochybení" v případu TV Nova. Stačí podívat se do stenogramů z července 1994.

Debata se ke konci zvrhla v rychlý sled diskusí na nejrůznější téma, teoretickými právními otázkami počínaje a diskusním pořadem ČT Naostro konče.

Z replik, které tomuto konci předcházely uvádím pouze dvě. Vystoupil zde ministr financí Jiří Rusnok, jehož ministerstvo den před tím, 12.prosince, podalo dovolání proti stockholmské arbitráži u obecného švédského soudu. Rusnok zde řekl:
"Pokud jde o švédskou arbitráž, která je teď ve středu pozornosti, je zřejmé, a není o tom podle mého názoru příliš pochyb, že došlo k řadě procedurálních pochybení v tomto řízení, a to je také důvod, proč Česká republika podala dovolání u místěn příslušného soudu proti závěrům této první fáze oné arbitráže... Nikdo nevíme, jak dopadne ono dovolání. Prostě na začátku takovéhoto sporu je šance zhruba 50 na 50, nikde není žádný precedens, protože tyto arbitrážní spory se neřídí precedenčním právem a po pravdě řečeno, řídí se velice specifickými pravidly, která závisí na dohodě všech tří arbitrů"

V rámci spravedlnosti by bylo dobré zmínit se i o odpovědích předsedy RRTV Martina Muchky na diskusní příspěvky. Když Muchka odpovídal na výtku Cyrila Svobody, podle níž Svoboda očekával zprávu předsedy RRTV, ale dostalo se mu zprávy celé RRTV. Na to Muchka odpověděl:
"Já se omlouvám, ale já jsem předsedou kolektivního orgánu a moje povinnost je v tomto případě před tímto váženým shromážděním hovořit pouze o tom, k čemu mě Rada zmocnila."

Diskusi v 18.41 přerušil předsedající Ivan Langer, aniž se přijalo jakékoli unesení. Sněmovna měla před sebou důležitější věci, na prvním místě státní rozpočet, kterému se druhý den věnovala tak důkladně, že usnesení k bodu 113 se odsunulo až na příští, to jest na tento týden.

Není vyloučeno, že další diskusi i konečnou podobu usnesení sněmovny ovlivní rozhodování o problému TV3, ke kterému se má Rada vrátit zítra, tj. 18.12.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd