zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

24.1.2002 RUBRIKA: TV NOVA - Zákony/Legislativa

Televize Nova a digitální budoucnost ČR

Tak už to máme černé na bílém. Dnes Rada RTV zveřejnila tiskovou zprávu oznamující prodloužení licence pro televizi Nova, oficiálně "licenci k celoplošnému televiznímu vysílání společnosti CET 21, spol. s .r.o. do roku 2017". Ze zprávy jsem učinil tyto závěry:

1. Prodloužení bude nastaveno těsně před vypršením licence, která končí 30.ledna 2005, aby se těch 12 let plně zhodnotilo (současná 12tiletá licence CET 21 běžela ode dne, kdy se o ní hlasovalo, od 30.1.1993, takže pro vysílání zbylo jen 11 let).

2. Technické parametry licence mají být limitovány paragrafem 20, odstavec 2 a 3 zákona.

U toho druhého bodu se zastavím, neboť je velice důležitý pro budoucnost našeho televizního vysílání. V tiskové zprávě je uvedeno doslova, že tato omezení budou stanovena "s ohledem na budoucí digitalizaci a na mezinárodní úmluvy v oblasti terestrického vysílání".

O co jde? Zákon šitý na míru komerčním vysílatelům svým způsobem "zabetonovává" současný stav využívání frekvenčního spektra vhodného k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Neboť regulační orgán nemá možnost - což je ve světě unikát - měnit při prodlužování licencí licenční podmínky, územní rozsah a soubor technických parametrů vysílání.

Na celém světě se diskutuje o přechodu na digitální vysílání, v některých zemích (Británie, Švédsko, Finsko, ale také USA) tento přechod už začal. Věc má jeden háček. Aby se mohlo rozšiřovat digitální vysílání, bude třeba najít nové frekvence (kmitočty). O některých rezervách se ví - uvažuje se o využití kanálů nad číslem 60, které by někdy v budoucnu měla uvolnit armáda.

Ale i tak bude frekvencí málo. Aby se mohlo digitální vysílání rozšiřovat, bude se muset postupně omezovat vysílání analogové. Je zde nezodpovězená otázka, komu se ty analogové kmitočty budou brát. Tím, že se analogové vysílání změní v daném místě na digitální, program daného vysílatele bude sice i nadále "v éteru", jenomže digitálně, tj. jeho vysílání bude moci přijímat jenom technologicky vyspělejší menšina televizních diváků s digitálními set-top boxy nebo integrovanými televizory.

Přechodná fáze koexistence analogového a digitálního vysílání bude kritická nejen z hlediska ekonomického (investiční náklady budou mít dlouhodobou návratnost), ale i technologického (frekvence by měly přeskupeny a organizovány tak, aby se frekvenční spektrum využívalo co nejefektivněji a bez větší újmy divácké obce).

Tisková zpráva RRTV naznačuje, že při prodloužení licence CET 21 jsou potřeby digitalizace vysílání ošetřeny paragrafem 20, tj. že Nova se bude muset zapojit do procesu digitalizace terestrického vysílání tím, že v případě nezbytné potřeby vydá nějaký kmitočet náhradou za to, že dostane jiný, již s digitálním vysíláním.

Ale jaké je znění paragrafu 20 odstavec třetí?

"Rada může v nezbytných případech se souhlasem provozovatele vysílání s licencí a provozovatele vysílání ze zákona provést změnu v souboru technických parametrů vysílání, pokud se tím zásadním způsobem nezmění územní rozsah vysílání."

Ke změně technických parametrů je třeba souhlas provozovatele. A známe z minulosti, jak se Nova stavěla k technické výměně jedné jediné frekvence kdesi na Moravě. Železný okamžitě spustil pokřik o nedotknutelnosti toho, co kdysi dostal.

Obhájci veřejnoprávního konceptu vysílání často halasně varují před tím, že Václav Klaus, Nova, ODS či jiné síly v pravé části politického spektra chtějí zprivatizovat ČT2, a že tato hrozba je aktuální. Já si to nemyslím. Privátní druhý kanál ČT by znamenal další konkurenci pro Novu/Primu na reklamním trhu a pokud by soukromý majitel ČT2 měl zahraničního silného investora, mohl by Novu/Primu vážně ohrozit. Takže se strany Novy snahy o privatizaci ČT2 zcela určitě - v současných podmínkách - nehrozí.

Obránci ČT však nevědí, že nebezpečí číhá z jiné strany, a to právě v souvislosti s digitalizací. Účastnil jsem se více seminářů a diskusí o tom, jak by digitalizace v Česku měla probíhat. Když se došlo ke kritické otázce, kde sehnat kmitočty pro potřeby digitálního vysílání, případně komu by se ty kmitočty měly brát, vždy se na prvním místě objevila ČT2 s argumentem - stejně se na ni kouká málo lidí a ti, kteří ji budou chtít sledovat, ať si pořídí satelit, případně set-top box, vysílání ČT tam budou mít, jenom v jiné, digitální podobě.

Málokdo ví, že cesta k likvidování vysílačů analogového vysílání ČT2 je už dnes legislativně možná a otevřená. Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů totiž do loňské novely zákona o České televizi zformulovaly paragraf 3 odstavec 1a tak, že ukládá ČT "vysílání dvou celoplošných televizních programů s využitím části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky prostřednictvím pozemních vysílacích radiových zařízení, popřípadě jiných technických prostředků".

To znamená: ČT má nárok na celoplošné pokrytí území dvěma televizními programy, ovšem to pokrytí nemusí být zajištěno pozemním (terestrickým) vysíláním, ale také "jinými technickými prostředky", což může být také satelit nebo kabel. Nehledě na to, že i digitální vysílání se děje "prostředky pozemních vysílacích zařízení." Takže dnes vlastně nic nebrání tomu, aby ČTÚ začala odebírat frekvence pro analogové vysílače s programem ČT2, aniž by se musel kohokoli ptát.

Já samozřejmě věřím, že takhle to nebude, a že zavádění digitálního vysílání proběhne při průběžných konzultacích a ve vzájemné spolupráci všech, kterých se to bude týkat, tj. současných vysílatelů, spojařů a provozovatelů digitálních platforem. A to tak, aby diváci v příslušných oblastech a regionech tím byli postiženi co nejméně.

Teď jde jenom o tom, aby se do toho procesu zapojila také televize Nova, nebo aby alespoň tomuto procesu neházela klacky pod nohy. Zavádění digitálního vysílání totiž není v zájmu Novy. Digitální vysílání DVB-T přinese více disponibilních kanálů, více televizních programů, zvýšenou konkurenci a tím i zákonitý pokles sledovanosti současných analogových terestrických kanálů, které se dnes dělí o 95 procent našeho televizního publika.

Tisková zpráva, kterou RRTV vydala, mě zatím nepřesvědčuje o tom, že v případě prodloužení licence CET 21 si stát ponechal v rukou nástroje, kterými může prosazovat v této zemi technologický pokrok. Pokud CET 21 nedostane povinnost podílet se na digitalizaci v licenčních podmínkách (a ona podle nového zákona žádné nové licenční podmínky přijmout nemusí s výjimkou těch, které sama nabídne), stále tady bude hrozit nebezpečí, že se Nova stane faktorem, který nás bude tlačit v televizním vysílání směrem od Evropy, do technologické zaostalosti rozvojových zemí.


Paragraf 20 zákona 231/2001 Sb., odstavce 2 a 3

(2) Rada rovněž může změnit územní rozsah vysílání, pokud ji k tomu zavazuje mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(3) Rada může v nezbytných případech se souhlasem provozovatele vysílání s licencí a provozovatele vysílání ze zákona provést změnu v souboru technických parametrů vysílání, pokud se tím zásadním způsobem nezmění územní rozsah vysílání.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd