zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

10.2.2002 RUBRIKA: Pohled do historie

Televise hory přenáší
ze seriálu článků "V městě pěti olympijských kruhů"
deník Mladá fronta, 25. ledna 1956

"Posaďte se, prosím," vybídne tě jeden z vedoucích RAI - Radio-Televisione-Italiano, pan Braun. "A ptejte se, na co chcete."

"V kterých zemích uslyší přímé rozhlasové přenosy z Cortiny? Do kterých států budou olympijské události přenášeny na obrazovky televisorů?"

"Jednadvacet zemí, mezi nimi Japonsko, bude s Cortinou spojeny přímými rozhlasovými reportážemi v šestnácti jazycích. Přímé televisní přenosy budou zachycovat v Anglii, Belgii, Francii, Holandsku, Itálii, Lucembursku, Německé demokratické republice, Německé spolkové republice, Rakousku a Švýcarsku."

"Jakým způsobem bude uskutečněn televisní přenos?"

"Vzhledem k značné zeměpisné vzdálenosti z Cortiny od stanic naší normální sítě museli jsme vybudovat tak zvané nástavné mosty, a to ve výšce 2200 m na hoře Faloria, kde mají ve dne v noci službu čtyři technici. Druhým mostem je improvisovaná stanice na hoře Visentin, odkud jde obraz z Monte Venda, kde je už napojen na naši normální stanici. Snad vás bude zajímat, že jen v Cortině je položeno více než 700 km kabelů pro rozhlasové a televisní spojení a jen u mikrofonu je na 20 km šňůr. V den zahájení a ukončení olympijských her, kdy události z hlavního stadionu budou přenášeny všemi stanicemi, bude současně propojeno 160 telefonních linek, kterými budou reportéři a televisní režiséři spojeni se svým studiem, aby se mohlo dorozumět s domácí stanicí o technických detailech.

Několik zaměstnanců italské televise pracuje přímo zde v Cortině. Dvě stě osmdesát lidí, z nichž někteří, zejména techničtí pracovníci, už od září. V tu dobu se začalo s pokládáním kabelu."

"Na kterou italskou filiálku televisního studia je Cortina napojena?"

"Televisní přenosy olympijských her budou tak obrovským podnikem, že si vyžádaly založení vlastní filiálky v Cortině. Dnes zde již pracuje velký štáb lidí. Máme vlastní studio a všechna potřebná zařízení - jako televise v Římě nebo Miláně. V čele podniku v Cortině je ředitel pan Grilli, který má k dispozici celý aparát, rozsáhlý jako filiálky italských velkoměst."

"Slyšel jsem, že v ČSR má dojít k některým přenosům olympijských her?"

"To není dosud jasné. Jednali jsme s panem Kohoutem z Čs. televise o tom, že nemáme námitek, aby pražská televise se pokusila zachytit vysílání olympijských her jako zkušební přenos. Ovšem, ještě mnoho záleží na tom, zda se technikům v Praze podaří obraz zachytit."

"Jak chcete tento přenos technicky uskutečnit?"

"Musím vyslovit podiv nad vynalézavostí československých televisních činitelů. V Československu totiž zatím nejsou "mosty" jako u nás, kterými by se dalo vysílání z Cortiny nastavit do Prahy, ale má při tom pomoci přenosový vůz, který by měl zachytit vysílání z Berlína a nastavit je do Prahy. Je to smělý pokus. Bohžel by byly potíže s komentáři, nemáme už totiž možnost postavit v Cortině linku pro československého komentátora. Pražský komentátor by pak musel zachycovat slova německého reportéra a rychle je tlumočit do češtiny."

"Kdy se uskuteční přenosy do NDR, při nichž by mohlo dojít ke zkušebním pokusům i v Praze?"

"Budou to lyžařské závody v kombinaci, dva hokejové přenosy, skoky lyžařů a závěrečná slavnost."

Podaří-li se tedy pražské televisi tento smělý pokus uskutečnit, uvidí československá veřejnost Cortinu u nás. Zatím je ovšem v cestě mnoho těžkostí.

MIROSLAV HLADKÝ

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd