zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

13.2.2002 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

O klientelismu novinářů
aneb Z bonmotů Miloše Zemana

Nezaznamenal jsem, že by si ostatní média všimla nebo zareagovala na rozhovor Lídy Rakušanové s Milošem Zemanem v Rádiu Svobodná Evropa v neděli 10.2.2002. Protože mě ten rozhovor zaujal, uvádím některé výňatky.

Hlavní téma rozhovoru bylo: Korupce v české politice. Předseda vlády Miloš Zeman si zde jako obvykle rozehrával i téma českých novinářů A to nejen v odpovědích typu: “Paní Rakušanová, já mám rád, když novinář zná fakta. Vy je neznáte.“ nebo “I když vím, že pro novináře je těžké ten rozdíl pochopit…“ atd.

Poté, co Zeman vysvětloval rozdíl mezi korupcí a lobbingem. (“Lobbing je přesvědčování věcnými argumenty, korupce je nabízení úplatků.“) se celá jedna pasáž rozhovoru týkala klientelismu novinářů. Zde je:

Miloš Zeman: „Já si myslím, že v naší zemi je nesmírně silný klientelismus, paní Rakušanová, a to klientelismus ve třech podobách.
Za prvé, klientelismus podnikatelů, kteří nejsou schopni uspět díky svým vlastním podnikatelským schopnostem a potřebují berličku od politiků, za druhé, klientelismus politiků, kteří rovněž nejsou schopni uspět díky svým vlastním schopnostem a potřebují dary od podnikatelů, a za třetí, klientelismus novinářů, kteří nejsou tak dobří jako Ferdinand Peroutka nebo Karel Havlíček, ale kteří samozřejmě také potřebují obstát na mediálním trhu a kteří zprostředkují onu transmisi mezi klientelistickými podnikateli a politiky například tím, že pro jinak neúspěšné politiky vytvářejí pozitivní image, případně produkují i negativní kampaně vůči jejich politickým konkurentům.“

Velice útočná proti novinářům je i ta pasáž rozhovoru, v níž Zeman označil redaktory MF Dnes za „komunistická práčata“, která ukradla státu Mladou frontu, k čemuž ještě dodal, že se „z těchto komunistických práčat stali nadšení bojovníci za pravicový liberální systém.“ Celou pasáž uvádím doslovně pod čarou.

Ze zemanovských bonmotů na závěr vybírám:

“Víte, já obdivuji impotenty, kteří píší učebnice erotiky, a já obdivuji ty, kdo deset let nedokázali z Ruska vyrazit ani korunu, a vládě, které se to podařilo, házejí klacky pod nohy. „

“…tak vezměte si například Občanskou demokratickou alianci a její Panamské ostrovy. To byla podle mého názoru nejzkorumpovanější strana v českém politickém spektru….

“Úplatek může být také chápán jako věcný argument svého druhu, ale právě tady vede ta dělící čára. Já se přiznávám, že mně nikdo v životě s výjimkou flašky slivovice nebo becherovky úplatek nenabídl, protože ví, že bych ho nepřijal... „

“Ten Stalin snad v životě řekl jednu jedinou moudrou větu: "Kádry rozhodují vše."“ (v debatě o tom, že se podařilo lépe potírat ekonomickou kriminalitou až tehdy , když přišla Marie Benešová do funkce nejvyššího státního zástupce.)


Lída Rakušanová: První takovou velkou kauzou, kde se před očima veřejnosti rozplynuly velké majetky, velké hodnoty, bylo předávání majetku KSČ a SSM. Vy jste tenkrát byl poslancem ve Federálním shromáždění, proč jste tam proti tomu něco neudělali?

Miloš Zeman Takhle, já jsem velmi podporoval, aby se majetek KSČ a SSM předal skutečně podle zákona českému lidu.
A teď vám řeknu něco, co, vzhledem k tomu, že naše média nejsou zcela objektivní, velmi pravděpodobně neuveřejníte, ale přesto vám to řeknu, paní Rakušanová. Uvedu vám naprosto konkrétní příklad Mladé fronty DNES. Někteří redaktoři Mladé fronty DNES, takzvaná komunistická práčata, která nadšeně psala o socialistickém soutěžení, úspěších sovětské vědy a techniky a tak dále a byla členy normalizační komunistické strany ještě do února 1990, kdy zjistila, že už jim toto členství nepřináší koryto, najednou zjistila, že to přebrání majetku SSM do rukou lidu České republiky mohou realizovat tím, že oni sami se stanou lidem České republiky a že jako akcionáři vlastně dávno před vznikem televizní hry Staň se milionářem, se stanou milionáři, dokonce mnohanásobnými milionáři. Pak to prodali nějaké německé společnosti se sídlem v Bavorsku, akcie, které podle mých informací získali za dva tisíce čtyři sta korun, jednu, prodali za osm set sedmdesát tisíc korun jednu.
Nyní tato bývalá komunistická práčata v Mladé frontě DNES jaksi nadšeně píší o nutnosti pravicové politiky a útočí na tuto vládu za to, že se snaží mimo jiné vyšetřit i, jak došlo k privatizaci Mladé fronty. Takže buďme konkrétní. Ďábel je skryt v detailu, paní Rakušanová. Privatizace Mladé fronty byla krásným příkladem toho, jak probíhalo předání majetku Socialistického svazu mládeže do rukou lidu České republiky. Schramstnul to předseda stranické buňky Mladé fronty, tehdejší předseda stranické buňky KSČ a řada dalších redaktorů, různí signatáři anticharty a tak dál a tak podobně a najednou se z těchto mladých bolševiků, z těchto komunistických práčat stali nadšení bojovníci za pravicový liberální systém.

ČRo 6/RSE, Události, názory, 10. února 2001

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd