zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

26.2.2002 RUBRIKA: Telekomunikace

Stránka HN o digitální televizi
Hospodářské noviny, 26.2.2002, str. 27 (série více materiálů)


O digitálním televizním vysílání DTT se hodně mluví, ale zatím se neví, kdy a jak se prosadí

Přechod na digitální TV se asi protáhne

Spory o naši televizní scénu často končí slovy: Ona to vyřeší digitální televize. Ale je tomu tak doopravdy?

Digitální televize DTT prý zruší oligopol Novy a Primy, dá prostor konkurenci, rozšíří počet vysílaných programů, zlepší kvalitu obrazu, přinese interaktivní služby.

Má to však jeden háček. Pošle do starého železa naše televizory, nebo nás donutí, abychom si k nim pořídili zatím drahý set-top box.

Poslední zprávy naznačují, že zavádění DTT není tak přímočaré, jak se očekávalo. Všude v zahraničí se projekty zpožďují a polykají stále více peněz. Oddaluje se časová hranice, kdy by se mělo analogové vysílání vypínat.

Ve Velké Británii, kde začali s vysíláním už v roce 1998, přijímá DTT 5 % domácností, zatímco satelitní placenou televizi Sky Digital si předplatilo už 23 % domácností.

Statistiky digitální televize vykazují jen mírně stoupající tendenci. Země EU měly vloni údajně 16 procent domácností s digitálním příjmem, ovšem 70 procent z toho připadlo na satelitní placené služby.

Optimisté říkají, že až se překročí kritické množství uživatelů a masová výroba stlačí ceny set-top boxů, nastane expanze DTT srovnatelná s mobilními telefony. Naproti tomu pesimisté tvrdí, že digitalizaci pozemního vysílání čeká dlouhá a strastiplná cesta.

Co nabízí DTT divákovi za to, že si koupí set-top box? Zvýšený počet programů a nové služby. Zatímco dnes na anténu chytáme 4 - 5 programů, DTT jich slibuje nejméně 30. Díky kompresi signálu se do jednoho kanálu vejde několik televizních programů. Navíc DTT umožní provoz jednofrekvenčních sítí, kdy pro jeden celoplošný program bude teoreticky stačit jeden kmitočet.

V bitovém toku digitálního multiplexu bude prostor pro data a nové služby, jako je TV-mail, telebanking, rychlý internet nebo interaktivní a síťové hry. Při sportovních přenosech budeme volit z více kamer a mikrofonů, databanky nám poskytnou dodatečné informace. Technici slibují kvalitnější obraz a mobilní televizor s prutovou anténou, osvobozený od kabelové nebo satelitní zásuvky.

Současné zkušenosti ze zahraničí ukazují, že jen část diváků je ochotna pořídit si set-top box a platit za nové služby. Ve prospěch DTT však mluví její nesporná technologická progresivita a fakt, že lépe využívá kmitočtové spektrum vhodné k televiznímu vysílání.

Kmitočtové spektrum spravuje stát. Mělo by být tedy v zájmu státu, aby vytvořil takovou situaci, v níž se vyplatí jak těm, kteří signál vysílají, tak těm, kteří signál přijímají, do digitálu investovat. Příklady ze zahraničí ukazují, že bez státní intervence to nepůjde. Vždyť také internet by asi měl jinou historii, kdyby do něj americká vláda v počátcích nevložila značné prostředky.


Nový zákon umožní přejít od experimentů k pravidelnému provozu, tvrdí profesor Uhlíř

S vysíláním by se mělo začít co nejdřív

Ministři kultury a dopravy a spojů mají do konce března předložit vládě návrh zákona, který vytvoří právní rámec vysílání digitální televize. Na nové legislativě se podílí Skupina pro digitální vysílání, kterou zřídila sněmovna a v jejímž čele je Prof.Ing. Jan Uhlíř, CSc z FEL ČVUT, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
hn: Jakou roli má SDV při tvorbě digitální legislativy?
SDV vstoupila do procesu přípravy zákona letos v lednu. Tím, že v SDV jsou zastoupeny i další resorty a instituce, například ministerstvo financí, ministerstvo pro místní rozvoj, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Český telekomunikační úřad, se tato pracovní skupina stala vhodným místem pro meziresortní výměnu názorů.
hn: Jak daleko pokročil návrh nového zákona?
Nebude to nový zákon, ale jednoduchá novela dosavadního vysílacího zákona. Ministerstvo kultury teď připravuje první verzi, která se může opřít o výsledky konstruktivního jednání na půdě SDV.
hn: Komu svěří novela provozování digitálního multiplexu?
Podle návrhu zákona bude provozovatelem multiplexu ten, kdo se přihlásí do výběrového řízení o jeho licenci.
hn: Třeba i Česká televize?
Teoreticky i Česká televize. To je však politická otázka, kterou budou muset rozhodnout poslanci.
hn: S kolika multiplexy se počítá?
To novela neřeší. Ovšem koncepce a prognózy se shodují v tom, že by se mělo začít vysílat na dvou celoplošných multiplexech. Přitom rada by měla mít právo udělit licenci již ve fázi, kdy ještě nebude zajištěna důsledná celoplošnost, která by se dosahovala postupně.
hn: Budou volné kmitočty pro digitální vysílání?
ČTÚ říká, že bude mít v této věci jasno v polovině roku.
hn: Najdou se v ČR zájemci, kteří chtějí digitálně vysílat?
Aktivní v tomto směru jsou České radiokomunikace a Czech Digital Group. Oba již druhý rok experimentují s digitálním vysíláním televize v Praze a okolí. Jsou to oni, kteří vyvíjejí tlak na novou legislativu. Koncem roku jim končí dvouletá experimentální licence a byla by škoda, kdyby se v digitálním vysílání nemohlo pokračovat.
hn: Co by se stalo, kdyby se vývoj DVB-T u nás zastavil?
V letech 2003 - 2005 bude regionální konference Mezinárodní telekomunikační unie ITU revidovat rozdělení frekvencí pro televizní vysílání, tzv. Stockholmský plán. Aktivita našich správců kmitočtového spektra je podmínkou a východiskem pro dobrou pozici při rozdělování frekvencí. V bilaterálních jednáních je třeba dát jasně najevo: jsme tady, chceme a budeme digitálně vysílat. Pokud frekvence neobsadíme my, obsadí je jiní.


Stručný výklad některých pojmů

 • * digitální signál - zachycuje informaci v binárních pulsech - bitech, které mohou fungovat jako čísla dvojkové soustavy.
 • * analogový signál - zachycuje informaci v průběžných, souvisle se měnících hodnotách, vlnách.
 • * DTV (Digital Television) - digitální televize, souhrnný název pro výrobu, zpracování a šíření televizních programů s využitím digitálních technologií, zkratka se někdy používá jen pro digitální vysílání.
 • * DTT (Digital Terrestrial Television) - digitální terestrická televize šířená pozemními vysílači.
 • * DVB (Digital Video Broadcasting) - sdružení organizací a název vysílacího standardu digitální televize, který vznikl v Evropě; standard má tři varianty: satelitní DVB-S, kabelovou DVB-C a terestrickou DVB-T; satelitní varianta se dnes používá celosvětově.
 • * multiplex - označení digitálního přenosového kanálu, souhrnného transportního toku dat, který spojuje dílčí digitální data náležející jednotlivým programům a službám; jeden multiplex může přenášet více televizních programů plus další data.
 • * set-top box - přídavné zařízení k televizoru, konvertor, který přijímá bitový tok digitálního vysílání a zpracovává ho k dalšímu použití, například k příjmu televizního programu, ke zprostředkování datových služeb, interaktivních aplikací apod. Webová stránka www.digitv.de registruje více než 300 výrobních typů set-top boxů.
 • * MHP (Multimedia Home Platform) - multimediální platforma umožňující kompatibilitu poskytovaných interaktivních služeb; zajišťuje, aby na jednom terminálu, ať už je to set-top box, integrovaný televizor nebo domácí počítač, se daly přijímat a využívat služby od různých provozovatelů, i když některé z nich budou mít podmíněný přístup; řešení využívá programovacího jazyku Java.

  Digitální televize v České republice

 • * leden 1997 - Společnost CzechLink začala digitálně šířit prostřednictvím satelitu Kopernikus programy Prima TV a Kabel Plus Film k vysílačům a do kabelových systémů. V průběhu roku se do multiplexu začlenily také programy ČT1 a ČT2, odbavované z Kavčích hor k vysílačům. O rok později přibyla Galaxie TV, později přejmenovaná na TV3. Majitelé digitálních přijímačů mohou tyto programy individuálně přijímat, pokud mají dekódovací modul CryptoWorks .
 • * 11. května 2000 - České radiokomunikace zahájily experimentální vysílání DTT v Praze.
 • * 18. srpna 2000 - Czech Digital Group 18. srpna začala experimentálně vysílat DTT v Praze.
  Obě společnosti prověřují technické parametry šíření signálu, jejich vzájemné rušení a provoz jednofrekvenční sítě. Czech Digital Group zároveň testuje nejrůznější interaktivní aplikace. Licence pro oba experimenty končí 31. prosince 2002.
 • * září 2000 - společnost UPC zahajuje digitální vysílání placené služby UPC Direct z družice Astra. UPC poskytuje svým zákazníkům digitální set-top box zdarma, platí se jen vratná záloha a instalace, na přijímači však nelze přijímat jiné satelity.

  Budoucnost rozhlasového i televizního digitálního vysílání zkoumají dva dokumenty se shodným názvem Koncepce přechodu na digitální vysílání.
  První dokument zpracovala v červnu 2000 Skupina pro digitální vysílání (SDV), kterou při Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zřídila svým usnesením Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny.
  Druhý dokument zpracovalo Ministerstvo dopravy a spojů a předložilo jej vloni vládě k projednání.
  Usnesení vlády č. 696/01 z 9. července 2001 ukládá ministru kultury ve spolupráci s ministrem dopravy a spojů zpracovat a předložit do 31. března 2002 návrh úpravy, která by vytvořila právní rámec pro pozemní digitální vysílání. Týká se to především práv a povinností provozovatele digitálního multiplexu, který bude poskytovat služby více provozovatelům vysílání a dodatečných služeb. Český telekomunikační úřad dostal od vlády za úkol zajistit mezinárodní koordinaci kmitočtů a sestavit plány budoucích vysílacích sítí.

  užitečné linky: www.digitaltv.cz, www.digitv.cz, www.digimedia.cz, www.digitv.de


  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd