zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

11.9.2002 RUBRIKA: TV NOVA/Politika

A zase ten Železný...
Pořad Volejte řediteli a senátní kandidatura

Ačkoliv jsem se k senátorské kandidatuře Vladimíra Železného vyjadřovat nechtěl (byla toho plná všechna média), už několikrát jsem byl dotázán, co si o tom myslím. Protože stanoviska by neměla vycházet z pocitů a subjektivních dojmů, ale ze studia faktů a předmětné reality, obětoval jsem část svého volného času na to, abych si pro sebe vyjasnil, jak se věci mají. Tady jsou základní fakta:

 • - 20.srpna Vladimír Železný prostřednictvím tiskového mluvčího Martina Chalupského oznámil, že chce kandidovat na post senátora ve volebním obvodu číslo 54 Znojmo, který dosud zastupoval lidovec Milan Špaček, první kolo voleb proběhne 25.-26 října, druhé kolo od týden později
 • - Ministr kultury Pavel Dostál dle zprávy Lidových novin 9. září prohlásil, že svým vystupováním v pořadu Volejte ředitel senátorský kandidát Železný překračuje zákon a v této souvislosti kritizoval vysílací radu, což LN zvýraznila titulkem „Dostál: Odvolat vysílací radu“
 • - Rada pro R a TV vysílání však o den později 10. září rozhodla, že Železný v pořadu Volejte řediteli zákon neporušuje a není tudíž důvod k žádným sankcím vůči televizi Nova
 • - toto rozhodnutí opepřil komentářem radní Petr Štěpánek.

  Citát Pavla Dostála: „Zákon privátním médiím zakazuje provádět politickou kampaň. Každé vystoupení Vladimíra Železného ve Volejte řediteli kampaní je," podle mého názoru vyžaduje upřesnění.

  Vysílací zákon v paragrafu 48 nezakazuje "kampaň", ale zakazuje vysílání politických reklam "pokud zvláštní zákon nestanoví jinak", a ten zákaz platí jak pro privátní, tak pro veřejnoprávní média. Výjimku u politické reklamy dělá volební zákon 247/95, který ukládá veřejnoprávnímu rozhlasu a televizi povinnost poskytnout kandidujícím stranám 14 hodin vysílacího času rozděleného rovným dílem.

  Pokud vím, tak rozhodnutí neumisťovat placené předvolební šoty v rozhlase a televizi se do vysílacího zákona dostalo na základě dohody politických stran, které se obávaly, že by nějaký subjekt s dostatečně velkým měšcem peněz mohl získat neoprávněnou výhodu proti ostatním. Tento vysílací zákon dále definuje, co je to reklama, přičemž u reklamy se předpokládá přesvědčovací proces, to znamená, že reklama sleduje "dosažení účinku sledovaného zadavatelem reklamy", v případě politické reklamy dosažení toho, aby ve volbách volič zvolil alternativu nabízenou zadavatelem reklamy. Navíc u reklamy se předpokládá, že je vysílaná za úplatu.

  Pořad Volejte řediteli nemá charakter reklamy podle zákona (podobně jako známý šot "Armstromg" z televizní krize nebyl reklamou, jak se snažila RRTV tvrdit ve svém zdůvodnění dvoumiliónové pokuty pro ČT) a jeho role v předvolební kampani se dá posuzovat ve vztahu k volebnímu a k vysílacímu zákonu.

  Volební zákon praví, že „volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě“ (par.16, odst.2 zák.247/95) zvláště co do zveřejňování nepravdivých údajů.

  Vysílací zákon pak ukládá všem vysílatelům, tj. veřejnoprávním i soukromým, aby „bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí“ (par.31, odst.3 zák. 231/01) Ovšem pozor – toto ustanovení se týká pouze „zpravodajských a politicko-publicistických pořadů“, čímž vzniká otázka, zda pořad Volejte řediteli spadá do této kategorie. Podle mého názoru sám o sobě nikoli, byť Vladimír Železný se ve svých vystoupeních k hranici žánru politická publicistika často přibližuje.

  Podíval jsem se blíže na tři vydání pořadu Volejte řediteli, která se vysílala po oznámení senátní kandidatury 20. srpna, a udělal jsem přehled témat, o kterých Železný hovořil. Zde je stručný výsledek:

 • VŘ 24. srpna – povodně a Nova, polemika s tvrzením o reportérských „hyenách“, pochvala Střepin, příjmení reportérky Lefenda, výklad o stoleté vodě, odmítnutí katastrofických názorů ve spojení se zvonem Zikmundem, odpověď na kritiku Zlaté hokejky, propagace Zlaté mříže, nová moderátorka ESA, upoutávka na MASH, Zaza.
 • VŘ 31. srpna – informace o pořadu Kolotoč, svatba Poulíčka, debata o povodních (konflikt Morava-Čechy), názor na milionářskou daň, Kotel a ministr Gross, trestní oznámení na reportéra Tunu (Spolana), sledovanost mezi 19.a 20.hodinou, obhajoba redaktora Titelbacha, který nazval rasu ratlíka pouliční směsí, jazyková úroveň příspěvků na Nově, omluva za použití generalizujícího označení vraha policisty v Metru „rusky mluvící cizinec“, kniha Lenky Hornové, krátké programové dotazy a odpovědi, reakce na článek v MF Dnes (za asteroid může Železný a Nova, připomenutí autorství Okna vesmíru dokořán)
 • VŘ 7. záříodpověď na dotaz „kdy obědváte“, úvaha k výročí 11.září, pořad Tele-tele (více dotazů), pořad Zálety, diskuse o telenovelách, proč není opera v televizi, vstup do EU, válečný stav Slovenska s USA, Marshallův plán, placení televizního poplatku, vysvětlení pojmu rating a share, Zaza, proč nepoužíváte titul doktor.

  Shrnuto a podtrženo – Volejte řediteli se kandidatuře do Senátu a senátním volbám vyhýbá jako čert kříži a nebude tomu jinak až do voleb. Nelze tudíž říci, že tento pořad je využit k přímé předvolební kampani.

  Témata, která jsem vyznačil kurzivou, však nemají bezprostřední vztah k vysílání a k programové politice televize Nova, čímž přesahují rámec informací o televizním programu a posunují žánr pořadu Volejte řediteli k oné nebezpečné hranici politické publicistiky. Tučně jsem vyznačil ta témata, která využívá Železný k bezprostřední propagaci své vlastní osoby.

  Takže jaký je můj závěr ze zjištěných faktů? Pořad Volejte řediteli podle mého názoru existující české zákony neporušuje.

  Kdyby však chtěl Vladimír Železný hrát fair play (viz ustanovení zákona: „volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě“) a kdyby navíc chtěl přispět k povýšení politické kultury v českých zemích, tak by svoji židli v pořadu Volejte řediteli dočasně opustil a přenechal ji na osm týdnů třeba někomu z plánování programu Novy, a vydal se na Znojemsko osobně. Možná, že by stačilo, kdyby alespoň trochu omezil svoji sebepropagaci, která v pořadu Volejte řediteli byla sice odjakživa přítomna, ale jak se zdá, nyní nabývá na síle.

  Já osobně pochybuji o tom, že to Železný udělá. Jednak pojem fair play už dávno vymizel z rejstříku jeho veřejných vystoupení. A navíc se v podstatě nechová jinak, než ostatní politici, kteří aniž porušovali zákon, využívali proti svým soupeřům komparativní výhodu, která se jim nabídla (vzpomeňme firemní inzerci senátorského kandidáta Václava Fischera, billboard Xantypy s Klausem apod.)

  Post scriptum 11.9. večer: Diskutoval jsem celou záležitost v restauraci, kde jeden z mých přátel s mými závěry z posledního odstavce nesouhlasil. Naopak tvrdí, že Železný poté, co kauza pořadu Volejte řediteli ve vztahu k senátním volbám se dostane do vyšších mediálních obrátek, udělá velkorysé gesto a z pořadu Volejte řediteli se stáhne, aby dokázal svoji politickou korektnost. Jsem zvědav, kdo z nás bude mít pravdu.

  P.S. P.S.Verze vystavená ve středu 11.9. od 20.00-23.35 byla stažena a opravena, neboť jsem se v ní dopustil omylu ve věci zákazu politické reklamy, na což jsem přišel až doma, když jsem listoval vysílacím zákonem, který jsem při psaní článku neměl při ruce. Čtenářům, ke kterým se v uvedené době chybná informace dostala, se omlouvám.

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd