zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

26.11.2002 RUBRIKA: TV NOVA

Železný a PPF
aneb Časy se mění a lidé s nimi

V pondělí 25. listopadu diskutoval redaktor Ondřej Hejma se senátorem a ředitelem televize Nova Vladimírem Železným v pořadu Press klub rozhlasové stanice Frekvence 1. Posluchač se v rozhovoru mohl dozvědět řadu zajímavých věcí, o znojemských okurkách, o nemravné dotační politice EU, o tom, jak by si měl počínat v ČT Jiří Balvín, ale také o případnému sňatku Vladimíra Železného (který se nekoná) a řadu dalších zajímavostí.

Mne však v rozhovoru zaujaly pasáže týkající se nových spoluvlastníků televize Nova, finanční skupiny PPF, která letos v létě využila slabosti MEF Holdingu a dezerce advokáta Aleše Rozehnala, aby se dostala k penězotoku televize Nova. Skupina PPF, jak známo, se snaží očistit Novu od problémů se soudy a také proto zaplatila za Železného dluh, který měl vůči Lauderově CME. Troufám si tvrdit, že zájmy PPF a jejího největšího vlastníka Petra Kellnera budou teď rozhodujícím faktorem určujícím další osudy ředitele Železného a televize Novy.


Výňatky z pořadu Press Klub, Frekvence 1, 25.11.2002. Diskutují Ondřej Hejma (H) a Vladimír Železný (Ž), senátor a generální ředitel TV Nova.

H: komu dneska patří TV Nova?

Ž: Je to velmi jednoduché. TV Nova nikdy nebyla v tak transparentní situaci, jako je dnes, protože i servisní část, i ta licencovaná část patří z poloviny skupině MEF, říkejme tomu tak, a druhá polovina skupině PPF. Takže velmi jednoduché. A MEF, to jsou tři fyzické osoby, takže je to úplně zřejmé, co je PFF, ví každý, to víme.

H: Jaký je váš vlastnický vztah k TV Nova v současné době, máte někde nějaký majetkový podíl nebo funkci, pozici, v těchto organizacích?

Ž: Funkci, pozici ano, majetkový podíl nikoli.

x x x

H: Já si vzpomínám, že vy jste se v jednom z vašich pořadů loučil jakoby s diváky z pozice ředitele, ale potom jste v té funkci, v té pozici nakonec zůstal. Co se stalo, byl tam nějaký posun, změna?

Ž: Já bych neřekl, že tam byla změna. Vždy musíte předjímat, vždy musíte počítat, že nový vlastník, nebo spoluvlastník padesátiprocentní, bude mít jiné představy o řízení televize, a navíc se to musí naučit. Musí se tu televizi naučit. Musí se s ní skamarádit, musí zjistit všechno to, co to obnáší. A v tom období toho postupného poznávání, samozřejmě, nevíte, jaké budou jeho názory, a tak pro jistotu řeknete, že možná, možná, možná. Ukázalo se, že "pepefeové", jak já jim říkám, oni už si tak také mezi sebou začínají říkat, "pepefeové" velmi rychle vnikli do té problematiky, velmi střízlivě, velmi klidně, pochopili, o jaký styl byznysu jde, mimořádně rychle, musím říci, a velmi korektně a nakonec se nějakým způsobem dohodli se skupinou, která reprezentovala více mé zájmy, a to byli moji bývalí partneři.

H: A jaké jsou tedy vaše vztahy s PPF, je to z hlediska této ředitelské funkce, máte nějakou, řekněme termínovanou smlouvu, nebo existuje nějaká dohoda, na jak dlouho budete ředitelem?

Ž: Mám manažerskou smlouvu a máme určité dohody, ale dohody se příliš vlastně neprozrazují, a pijeme spolu víno.

x x x

posluchač ze Znojma: V jednom z pořadů Volejte řediteli zaznělo, že životopis, nebo prostě minulost PPF je výživné čtení. Proč se nedá nějakým jednoduchým způsobem, já nevím, v programu nebo po půl osmé místo reportáží o divokých prasatech na Znojemsku, vysvětlit, kdo tu televizi vlastní, kdo to je jako to PPF, jeho minulost, nějakým jednoduchým srozumitelným způsobem.

Ž: Já si myslím, že to není problém, a nesporně, kdyby to bylo potřeba, tak naši partneři z PPF, kteří jsou mimochodem vlastníky České pojišťovny, velmi respektované a velké struktury, která nemá co skrývat, tak jistě dodají, pokud máte zájem, tak vám jistě dodají velmi transparentní údaje. Bylo asi ne úplně záživné, kdybychom na TV Nova ukazovali v půl osmé večer struktury, kdo, co, kdy koupil, prodal, kdo vlastní, které akcie. Myslím si, že stačí si vzít nějakou výroční zprávu, ale to je věc našich partnerů, to není věc naše.

x x x

H: V současné době je Nova také často kritizována za to, že se do ní příliš neinvestuje, že program stagnuje, že se nevyrábí dostatek nových pořadů. Jaká je finanční situace Novy, jak byste to tak viděl ze své pozice generálního ředitele, jak na tom ta televize je?

Ž:Nova má za sebou tři roky války, tři roky velmi tvrdé války, a také tři roky úsilí o postavení ze zelené louky. Uvědomte si, že ta televize byla stavěna dvakrát. Jednou v roce 93-94 a podruhé v roce 99-2000. Po rozchodu se servisní organizací bylo zapotřebí vybudovat úplně všechno znovu, a to je pěkně drahé, to je zatraceně drahé. Takže zátěže, kterými byla obtěžkána ta televize, byly velmi značné a prala se s nimi, prala, prala, prala, až získala investora v podobě PPF a myslím si, že teď je situace tak stabilizovaná, jaká nebyla, jaká opravdu nebyla.


Pro osvěžení paměti dodávám výroky Vladimíra Železného o skupině PPF ze dvou po sobě jdoucích pořadů Volejte řediteli 13. a 20. července 2002.

Vladimír Železný 13.7.: Ptáte se, telefonovala paní Pospíšilová z Prahy: "Co se skrývá pod pojmem PPF?"
Já myslím, že to je, že se to jmenovalo něco jako První privatizační fond. Víte, já teď sedím a čtu si, je to takovýto štos materiálů, které se různě z veřejných zdrojů ..., ale přicházejí nám i z různých dalších zdrojů, nám přicházejí materiály o historii tohoto fondu. Je to výživné čtení, musím vám říct. Je to historie od roku 1991 a je to mimořádně zajímavé čtení. Taková ta prohlášení, zejména teď mi připadají zvláštní ta prohlášení, která se objevují v tisku, kdy PPF říká: "Ale my přicházíme jenom jako nezištní pomocníci. Víte, my přicházíme Novu léčit, my ji přicházíme pomoci finančně. Ona je na tom totiž, ta chudinka, zle, ta Nova."
Nova na tom nebyla zle a mně to připadá jako taková situace, jako když nějaký člověk chodí po louce a vidí tam velmi dobře živená a velmi zdravá zvířátka nějaká, já nevím, telata, a začne chodit kolem toho nejzajímavějšího telete a začne říkat: "Ale ten je na tom zle. Podívejte, jak on je nemocný," to tele je evidentně zdravé, "on je nemocný. Víte, já jsem báječný veterinář, já přijdu a já ho vyléčím, já mu pomohu, jen mne k němu pusťte." Přijde, otevře brašnu, a já nevím, jestli je tam řeznický nůž, ale mohou tam být chirurgické nástroje a těmi chirurgickými nástroji odoperuje to jakoby nemocné tele, a to tele zemře. To se stalo v minulosti několikrát mnoha společnostem, kterým bylo takto pomáháno. My nepotřebujeme pomáhat ani takto, ani jinak. Takže PPF je fond, První privatizační fond a ve veřejných zdrojích o něm dostanete, na Internetu například, spoustu informací.

Vladimír Železný 20.7.: Válka pokračuje samozřejmě a já se nebudu zdráhat na dotazy, které jste k ní poslali, nebo telefonovali. Svolali jsme tiskovou konferenci tento týden a slibovali jsme si od toho, jak se objeví všude titulky "Nova je stabilní", "Nova je na tom báječně finančně" a podobně. Objevilo se to samozřejmě, takové malinké sloupečky se objevily. Důvod ani není tak v tom, že by to nebyla zajímavá čísla. Čísla jsou to zajímavá, která jsme zveřejnili, a zveřejnili jsme je proto, abychom ukázali, že žádnou pomoc obětavých lidí z PPF a obětavých zachránců, kteří přicházejí zachránit Novu, že žádnou takovou pomoc nepotřebujeme.
Víme, že PPF připravují další útoky, další nárazy. Jsme na ně připraveni, jsme na ně připraveni, nebude to ale lehké, nebude to lehký souboj. Je to neobyčejně významný soupeř. Víte, než se pokusili vstoupit do televize Nova, a my stále tvrdíme, že tam nejsou, však jsem vám to minule vysvětloval s Viljou a ..., já už to nebudu zapatlávat dále, tak dřív, než se o to pokusili, tak jsme o nich příliš mnoho nevěděli.
Byla to taková nenápadná skupina, která postupně přebírala některé podniky, velmi levně, ty podniky potom zmizely, protože třeba zbankrotovaly. Objevili se kolem Pragobanky, a pak se objevili u toho největšího sousta, které tady leželo, a to byla Česká pojišťovna a postupně a velmi zvláštním způsobem převzali pojišťovnu. Mají ji, jsou majiteli České pojišťovny. Víte, také, když jsem si studoval ty materiály, tak jsem tam nalezl příklady tzv. nepřátelského převzetí. Vy se někam vlomíte, máte tam malinký podíl, jakmile ho tam máte, začnete expandovat, začnete nějakým způsobem zpochybňovat tu celou strukturu, až nabobtnáte tak, jak potřebujete, a pak to třeba prodáte, nebo s tím uděláte něco jiného.
No, určitě to nejsou baťováci, kteří by pozlatili všechno kolem sebe. Často tam tráva neroste, tam, kde se před tím kdysi dávno, v polovině 90. let, nebo na začátku objevili. Ale je to velmi mohutná skupina, velice mohutná skupina. Nevíme o ní stále ještě mnoho. Studujeme, studujeme, studujeme. Takže uvidíme.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd