zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

28.7.2003 RUBRIKA: Česká televize/Články v médiích

Konec ředitelského provizoria
Ekonom 24.07.2003

Novým generálním ředitelem České televize se minulý týden stal moderátor a pověřený ředitel zpravodajství ČT Jiří Janeček. V závěrečném souboji tří kandidátů získal jedenáct z patnácti hlasů členů Rady ČT.

Rada tím potvrdila své odhodlání skončit ředitelské provizorium trvající v ČT od loňského listopadu stůj co stůj, i když v nabídce uchazečů chyběly výrazné osobnosti a předložené projekty kandidátů se obsahově jeden od druhého příliš nelišily. Jiří Janeček přesvědčil radní svým klidem, televizními zkušenostmi a odhodláním měnit vnitřní poměry v ČT, aniž by to ohrozilo provoz.

Okamžitě po Janečkově zvolení začali bookmakeři přijímat sázky na to, jak dlouho nový ředitel ve funkci vydrží. Žádný z předchozích čtyř ředitelů ČT nepřežil ve funkci déle než čtrnáct měsíců. Životnost Janečkova mandátu závisí na více faktorech.

Jedním z nich bude vládní novela zákona o ČT, podle které by se měla Rada ČT znovu převolit. Nebezpečí, že by noví radní mohli hledat nového ředitele, zatím však není aktuální. Není totiž jasné, zda a kdy novela projde schvalovacím procesem a jestli její podoba nebude nakonec jiná, než jak ji ministr kultury Pavel Dostál navrhl.

Dalším z faktorů ovlivňujícím délku Janečkova mandátu bude schopnost plnit sliby, které Radě dal. Také předchozí ředitel Jiří Balvín sliboval, své záměry však nedokázal prosadit. Bránil mu v tom nedostatek respektu vyvolaný jeho vlastními chybami, jakož i nepříliš vhodný výběr spolupracovníků. Janeček respekt a integritu má. Takže hodně bude záležet na tom, jaké spolupracovníky si vybere.

O tom, že řídit zpravodajskou redakci a řídit celou televizi není jedno a totéž, se přesvědčil už jeden z Janečkových předchůdců Jakub Puchalský.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd