zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

8.8.2003 RUBRIKA: TV NOVA

Další arbitráž na obzoru?
Zpráva z briefingu o sporech ČNTS vs. CET 21

Ve středu 6.8. společnost CME oznámila, že její kontrolovaná firma ČNTS podává arbitrážní žalobu proti CET 21, držiteli licence vysílání televize Nova. Zároveň s tím byla podána nová žaloba u Městského soudu proti CET 21 o náhradu škody za to, že CET 21 v srpnu 1999 protiprávně odstoupila od servisní smlouvy s ČNTS. CME/ČNTS nyní žádá od CET 21 částku 275 milionů USD, ze které by v případě úspěchu předala 200 milionů USD českém státu. (ČR za prohranou stockholmskou arbitráž letos v květnu zaplatila 354 943 542,54 USD).

K novým žalobám se vyjádřila jak CET 21, tak finanční skupina PPF a dnes v pátek se zástupci vedení Novy Petr Dvořák, Jiří Šmejc a Petr Chajda setkali v hotelu Renaissance s pozvanými novináři. Kromě zástupců hlavních deníků a ČTK přišel také Neviditelný pes Ondřej Neff a moje maličkost s Loučí. Mluvčí Novy Petr Kostka nejprve přítomným sdělil, že nejde o „klasickou tiskovku“, ale o setkání těch, kteří se o problémy Novy hlouběji zajímají, a na jejichž dotazy chce vedení Novy odpovědět.

Poté se ujal slova ředitel Novy Petr Dvořák, který žaloby označil za nesmysl ze strany CME, neboť stojí „na neoprávněných základech“. Poté nás vyzval, abychom se ptali. Diskuse byla zajímavá, neboť jsem měl možnost upřesnit si některé výchozí informace. Například o té nové, vídeňské arbitráži. Možnost jejího zahájení a místo konání vychází z paragrafu zakládací společenské smlouvy o ČNTS. (Plný text v češtině i angličtině uvádím na konci pod čarou.)

Na otázku redaktora MF DNES, zda CET 21 bude arbitráž jako neoprávněný krok ignorovat, nebo zda bude jmenovat svého arbitra, Jiří Šmejc sdělil, že arbitr bude jmenován, i když CET 21 i nadále bude důvod k arbitráži zpochybňovat. Šmejc upozornil také na to, že dotyčný paragraf je formulován nejasně, spíše jako návod ke smírčímu řízení a nikoli k arbitrážní žalobě, tedy rozhodčímu řízení. Navíc jsou zde zmiňována pravidla jak Mezinárodní obchodní komory ICC, tak komise OSN UNCITRAL. Na dotaz, kdo tedy bude „střešit“ případnou arbitráž, bylo sděleno, že kdyby se dva jmenovaní arbitři neshodli na předsedovi tribunálu, pak prý bude požádán o zprostředkování UNCITRAL.

Diskutovalo se také o tom, co znamená nabídka CME, která hodlá v případě úspěchu vyplatit českému státu 200 milionů USD. Podle vedení Novy má tento krok vytvořit v ČR příznivou atmosféru pro CME při řešení jejích dalších sporů, což může ovlivnit práci jak českých soudů, tak i výsledky zahraniční arbitráže. Ředitel České produkční 2000 Petr Chajda napadl konstrukci výpočtu náhrady škody a v diskusi padl názor, že CME, která není schopna vydělávat na televizním byznysu, se takto chce dostat k penězům přes soudní spory. Bylo toho ještě více, o čem se diskutovalo. Kdo má zájem, získá podrobnější informace, včetně názoru protistrany CME reprezentované PRmanem Michalem Donathem, v dnešní zprávě ČTK.

A co si o tom myslím já? Podle mého názoru byly poslední kroky CME načasovány na datum, ve kterém se zveřejnila pololetní zpráva o hospodaření CME podávaná americkému dohledu nad kapitálovým trhem SEC. Akcionáři měli být uvedeni v optimistické očekávání, že nějaké peníze by CME mohla ještě vysoudit.

Propagandistický charakter žalob CME je evidentní. Netroufám si však udělat žádnou prognózu. Také mně se zdá, že nárokovaná částka v žalobách je vykonstruovaná, a že Lauderova CME byla už jednou odškodněna a proto nemá nárok na další peníze. Ale už jednou jsem se zmýlil, když jsem si myslel, že Lauder a CME nemůže vyhrát, nebo že přinejmenším nemůže dostat tolik peněz, kolik nakonec dostal. Je to ovšem velká hra advokátů a hra velkých peněz. Bude zajímavé sledovat, jak ten souboj bude pokračovat. Zcela určitě bude opět trvat měsíce a roky.

Stačí ohlédnout se do minulosti. Spor o exkluzivitu smlouvy mezi ČNTS a CET 21, kterou Železný v srpnu 1999 vypověděl, má například tuto chronologii:

 • 9.8.1999 – ČNTS podává žalobu u Krajského obchodního soudu, podle něhož vypovězení smlouvy Železným (CET 21) je neplatné, a CET 21 by se měla k ČNTS vrátit.
 • 4.5.2000 – Krajský obchodní soud vydává rozhodnutí příznivé pro ČNTS
 • 14.12.2000 - Vrchní soud rozsudek Krajského obchodního soudu jako konečná instance ruší (na Barrandově se slaví ohňostrojem v přímém přenosu televize Nova)
 • 14.11.2001 – dovolání ČNTS k Nejvyššímu soudu slaví úspěch. Jeho rozsudek ruší předchozí rozhodnutí a vrací případ k novému projednání, tentokráte soudu městskému, neboť obchodní soudy mezitím zanikly
 • 4.7.2002 – Městský soud znovu projednal žalobu ČNTS a odmítl ji z toho důvodu, že požadavky ČNTS nebyly dostatečně a reálně specifikovány
 • duben 2003 – Vrchní soud ruší rozhodnutí Městského soudu, a vrací ho k novému projednání
 • 28.7.2003 – stání u Městského soudu, jednání odročeno na 6.října 2003.
 • 4.8.2003 - CME/ČNTS mění taktiku a podává u Městského soudu další novou žalobu, ve které se už nemluví o exkluzivitě, ale přímo se žádá náhrada škody.

  P.S. Dotázal jsem se, kdy bude konečně jasné, jak vypadají vlastnické poměry uvnitř licencované společnosti CET 21. Tedy - kdy data v obchodním rejstříku budou souhlasit se skutečností a nebudou už napadána soudními žalobami. Ředitel Novy Petr Dvořák informoval o tom, že RRTV byl předán obsáhlý fascikl dokumentace o historii vlastnických poměrů uvnitř Novy. Časový horizont vyřešení celé záležitosti u soudů a v obchodním rejstříku Dvořák odhadl na 12 až 18 měsíců.

  P.S. P.S. Vladimír Železný poslal nedávno Radě pro rozhlasové a televizní vysílání dopis, v němž se přihlásil ke svému 60tiprocentnímu vlastnictví CET 21, které se prý odvoláním exekuce opět vrátilo do jeho rukou. RRTV informovala o dopisu současné vedení CET 21, které se spojilo se Železným a jeho advokátem, přičemž - jak uvedl Petr Dvořák - zúčastněné strany si vyjasnily situaci. Železný prý uznal, že jeho obchodní podíl přešel za náhradu na společnosti a podílníky, kteří dnes většinově CET 21 kontrolují.


  Článek ze Společenské smlouvy a dohody o investicích (verze z roku 1999 na webu Tomáše Peciny)

  Všechny spory, které vzniknou v souvislosti s touto Smlouvou nebo založením Společnosti, a veškeré sporné otázky vyplývající z této Smlouvy nebo založení Společnosti nebo se tohoto týkající, a nejsou stranami jinak vyřešeny, budou řešeny podle pravidel UNCITRAL a arbitrážního řádu Mezinárodní obchodní komory v té době platných. Místem řešení sporů je Vídeň, Rakousko, a příslušné právo smírčích řízení bude stanoveno podle práva místa řešení sporů. O sporných otázkách rozhodne rada nejméně tří (3) arbitrů, v souladu se zákony České republiky. Při smírčích řízeních bude používán anglický jazyk. Strany souhlasí, že rozhodnutí arbitrů bude jediným a výlučným opravným prostředkem mezi nimi, co se týče jakýchkoliv nároků, protinároků, sporných otázek nebo účetnictví, předložených či podaných arbitrům; že jakákoliv peněžní odměna bude uskutečněna, a bude bez odkladu splatná, bez jakýchkoliv daní, odpočtů či vyrovnání; že veškeré náklady, poplatky či daně související s vykonáním rozhodnutí půjdou v maximální míře umožněné zákonem k tíži strany odporující vykonání. Veškerá oznámení mezi stranami v souvislosti s arbitráží budou prováděny v souladu s ustanovením 16.2. a 16.3. této Smlouvy.

  Citace z anglické verze smlouvy, prosinec 1998:

  XV. RESOLUTION OF DISPUTES
  All disputes arising in connection with and any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement or the establishment of the Company that are not otherwise resolved by the parties shall be finally settled under the Rules of UNCITRAL and Arbitration of the International Chamber of Commerce in force from time to time. The place of arbitration shall be Vienna, Austria and the law applicable to the arbitration procedure shall be determined by referring to the laws of the place of arbitration. The panel of at a minimum three (3) arbitrators shall determine the matters in dispute in accordance with the law of the Czech Republic. The English language shall be used throughout the arbitrage proceedings. The parties agree, that the decision of the arbitrators shall be the sole and exclusive remedy between them regarding any claims, counterclaims, issues or accounting presented or pled to the arbitrators; that any monetary award shall be made, and shall promptly be payable, free of any tax, deduction or offset; and that any costs, fees or taxes incident to enforcing the award shall, to the maximum extent permitted by law, be charged against the party resisting enforcement. All notices by one party to the other in connection with the arbitration shall be in accordance with the provisions of Section 16.2 hereof.

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd