Aktuality Louče
120
zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií          © Milan Šmíd
Louč se snaží posvítit i na témata, o kterých nepíší www.ceskamedia.cz, www.radiotv.cz, www.britskelisty.cz, www.virtually.cz, www.mediar.cz, www.mam.cz, www.istrategie.cz, www.idnes.cz, www.lidovky.cz, www.ihned.cz, www.novinky.cz, www.parabola.cz, a která se jen občas objeví na stránkách blog.vozovna.cz, blok.rozanek.cz a dalších URL.

NA OKRAJ DNŮ 19.-28.3.2004... ARCHIV     TÉMATA

26.3.2004 - Protože Obchodní věstník je od ledna 2004 v plném znění na internetu, Louč může odkázat na prohlášení, které rukou společnou a nerozdílnou podepsali jednatelé České produkční 2000 Jiří Šmejc a Petr Chajda. Jeho centrálním bodem je konstatování, že České produkční 2000 a.s.: “z poslední doby vznikají významné pohledávky za panem Železným z titulu smluvních pokut. Již dříve Obchodní věstník otiskl oznámení, v němž jsou varovány osoby vstupující do právních vztahů s CET 21, aby si daly pozor, s kým jednají.

 • - Novela audiovizuálního zákona, která by zvýšila ostudně nízký odvod z jedné vstupenky do kina (již deset let jen 1 Kč) do Státního fondu ČR na podporu a rozvoj české kinematografie, a která by dodatečně danila třemi procenty prodej televizní reklamy, teleshoppingu, a také prodej nahraných nosičů, se stala předmětem lobbyingu z obou stran barikády ještě dříve, než se dostala do vlády (dle legislativního plánu to mělo být do konce března). Bližší informace – viz článek ve Strategii nebo Rožánkova zpráva o dnešní tiskovce v Nostickém paláci, ve kterém přišli ministra kultury podpořit filmoví tvůrci.
  Kdyby tento návrh úspěšně prošel parlamentem (dle legislativního plánu by měl vstoupit v platnost od května příštího roku), stálo by za to zvážit, zda by se neměl reformovat také Státní fond a způsob přidělování dotací. Často citovaná Francie (zde nabízím přílohu francouzského zákona o státním rozpočtu, v níž vybrané prostředky na podporu audiovizuální tvorby činí 475 milionů euro), totiž ty prostředky rozděluje nejen filmařům, ale podle mých zběžných informací (rád uvítám upřesnění) také všem televizním stanicím – veřejnoprávním i komerčním – pokud přijdou s projekty na původní audiovizuální díla.

  | nahoru |

  24.3.2004 - Telenovelu Rodinná pouta, kterou včera odstartovala televize Prima, uvítala Mirka Spáčilová titulkem „Rodinná pouta aneb bohatí a chudí před pultem“ a úvodní větou: „Legenda nelhala, alespoň podle prvních dílů soudě jsou Rodinná pouta soap opera jako bič. Dokonce tak čirá, až budí sympatie.“ Já s Mirkou Spáčilovou souhlasím včetně toho, že hercům, kteří jsou odchovaní Stanislavským, soap opera příliš nesvědčí. Jsem zvědav, kdy dojde dech sarkastickému komentátoru televizní seriálové tvorby v deníku Právo Jaroslav Špulákovi, který svoji úvodní recenzi nazval „Králík v mudrlantově tašce“. 104 dílů je přece jen během na dlouhou trať, která je delší než 13 dílů Nemocnice.

 • - Poslanci se rozhodli hlasovat o rozhlasovém a televizním poplatku, až na něj přijde řada ve schváleném programu 30. schůze, tj. jako 89. bod programu.
 • - Miloš Čermák svojí dnešním úvahou v LN “Nepojízdné vraky v prachu mediálních cest“ vykopal válečnou sekyru mezi žurnalistickými praktiky a akademiky. Do sporu jsem namočen i já svým vystoupením na besídce o bulvarizaci českých novin (viz informace na serveru Česká média.) Právě zvukový záznam na tomto serveru budiž mi svědkem toho, že výrok, který mi vkládá Miloš Čermák do úst, byl řečen jinak, než on uvádí. Čímž nechci říci, že by neměl být podroben kritickému hodnocení.
  | nahoru |

  23.3.2004 - Překvapivě hladce proběhlo dnešní hlasování o tzv. „euronovele“ vysílacího zákona, která se ve Sněmovně potácí už dva roky. Nejdříve jí jako sněmovní tisk číslo 87 Sněmovna v dubnu loňského roku zakousla. Nová verze jako sněmovní tisk číslo 341 byla na stole od loňského června. (V Louči jsem o případu psal například zde nebo tady).
  Překvapila mě vstřícnost koalice k opozičním pozměňovacím návrhům, která našla vyjádření ve slovech ministra kultury Pavla Dostála: „Pozměňovací návrh pana místopředsedy Langera jsem osobně projednal s panem předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a uznávám jeho argumenty, které jsem předtím neuznával. Chci tímto říci, že tento návrh bude mít moji podporu.“
  A tak se do novely dostala jak věta: „Podání žaloby má odkladný účinek“ (na rozhodnutí RRTV), tak i věta „Prodloužení doby platnosti licence Radou podle odstavce 8 má stejné právní účinky jako rozhodnutí Rady o udělení licence.“. Pokud vím, tak tyto věty byly kdysi předmětem sváru. Že by se zrodil kompromis ve stylu: Když vy nám podržíte komerční média, tak my vám pomůžeme u médií veřejnoprávních?

 • Nevím však, co si mám myslet o tom, že prošel původní návrh poslankyně Ivany Levé (KSČM) zapracovaný do pozměňovacího návrhu mediální komise ve znění: ".
  V § 32 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Provozovatel celoplošného rozhlasového a televizního vysílání s licencí dbá na kultivovanost jazykového projevu. Hlasatelé, moderátoři i redaktoři zpravodajských a publicistických pořadů jsou povinni vyjadřovat se spisovným jazykem (kromě nezastupitelných citací). Provozovatel uvedený ve větě prvé zajišťuje rozvoj českého jazyka a vyzdvihuje jazykové dědictví."
  Jak se bude vykládat tento paragraf? Kteří hlasatelé, redaktoři a moderátoři? Jen v komerčních médiích? Jen v celostátních? Nebo ve všech? Tak nevím. Myslím, že znění tohoto paragrafu může sloužit jako příklad poslaneckého kutilství, kterým se zapleveluje náš právní řád.

  | nahoru |

  19.3.2004 - Neměl jsem tam chodit – s takovým pocitem jsem odcházel ze včerejší debaty v Nostickém paláci o bulvarizaci televize. O tom, jak jsme probírali téma bulvarizace tisku „od Šumavy k Tatrám“, se teď může přesvědčit kdokoli, kdo klikne na www.ceskamedia.cz, kde je nesestříhaný záznam. Až jsem byl překvapen, že publikované citace z besedy měly hlavu a patu, přesto podle mého názoru nemohou zakrýt skutečnost, že definitivní výrok o bulvarizaci českého tisku by vyžadoval širší důkladnou studii, a možná i jiné diskutující (tím myslím sebe). Takto jsme se tam hádali o titulky, probírali pracovní podmínky českých novinářů a diskutovali o tom, zda a jak zahraniční vlastníci ovlivňují obsah českého tisku. Na druhé straně si říkám: koho to nebavilo, mohl odejít.

 • Při té příležitosti jsem si vzpomněl na studii, kterou jsem sepsal pro Syndikát novinářů v roce 1990, tedy téměř před 14 lety. Pro zajímavost (a historiky českých médií) ji zveřejňuji v plném znění.
  | nahoru |

  | starší aktuality | novější aktuality |

  Média, Internet, TV Nova a já, je název knihy, v níž je výběr mé publicistické činnosti od roku 1990. O co jde, je možné se dozvědět zde v úvodu nebo tady v obsahu knihy. O lidech, které knížka zmiňuje, lze získat informaci ve jmenném a věcném rejstříku. Vydalo a distribuuje vydavatelství ISV v Praze, fax 02-24317402. Kniha je k dostání v prodejně Carolinum, Praha 1, Celetná 18.
  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd