zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

13.11.2001 RUBRIKA: TV NOVA

CME vs. Železný
Vyšetřování pokusu o poškozování věřitele v datech a faktech

Dnes už jasné, že policejní akce proti advokátu Aleši Rozehnalovi se vztahovala k jedinému případu - poškozování věřitele - který se odvíjí od vystavení směnky lichtenštejnské nadaci Astrona Foundation, případně od uklízení Železného majetku do cizích firem, což zažalovala CME letos v březnu.

Právě tento případ zdramatizoval spor o TV Nova, protože předchozích devět žalob z roku 1999, včetně oněch "magických smluv", které se začaly náhle vynořovat po rozchodu CME se Železným v dubnu 1999, procházely a procházejí vyšetřováním bez větší pozornosti médií. A to nemluvím o obchodních sporech, kterých je na tucty. Nabízím stručnou chronologii případu.

Výchozí situace sporu:

24.2.1997 - uzavřela CME s Vladimírem Železným "Dohodu o vzájemných právech a povinnostech" (text smlouvy z 24.2.1997 na www.cnts.cz)
V této dohodě Železný dělá "brokera" svým společníkům v CET 21, kteří převedli obchodní podíly v prosperující a vydělávající servisní společnosti ČNTS do akciové společnosti Nova Consulting (NC). Jednalo se o 5,8 procenta podílu v ČNTS (5,2 procenta podílu v ČNTS už dříve Železný pro CME ne příliš průhledně vykoupil za 5 milionů dolarů).

11.8.1997 - se koupě akcií NC uskutečnila smlouvou podepsanou v Bostonu. Železný za akcie NC měl ve splátkách dostat 28 537 500 US dolarů. Kolik z toho vyplatil svým společníkům z CET 21, není známo. Obě smlouvy měly tzv. nekonkureční doložku. (text smlouvy z 11.8.1997 na www.cnts.cz)

Průběh sporu

13.2.2001 - rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory v Paříži vydal arbitrážní rozhodnutí, kterým ukládá Vladimíru Železnému vyplatit zpátky CME 27,1 milionů USD, za což dostane od CME zpátky 5,8 procent nyní již bezcenného podílu v ČNTS v akciích NC. (text arbitrážního rozhdonutí by měl být na www.cnts.cz)

17.2. - Deník Blesk objevil "záhadný zámek v Bretani".

19.2. - Soud ve Francii vyslal exekutory na zámeček v Bretani, o němž se domnívá, že patří Železnému a zajišťuje movitý inventář.

20.2. - tisková konference Železného, v níž prohlašuje, že "arbitráž je výsledkem mé blbosti"
"Ta blbost spočívala v tom, že jsem důvěřoval parnerům, se kterými jsem dlouhodobě spolupracoval - tedy se CME - a že v okamžiku, kdy jsem vystupoval jako broker v určité operaci, finanční, tak - to byla také další hloupost mimochodem, které jsem se dopustil, už nikdy bych nedělal brokera - tak jsem podepsal ke kupní smlouvě o prodeji společnosti Nova Consulting, která v tu dobu držela tuším, 5,8 procenta společnosti ČNTS, tak jsem podepsal nekonkurenční doložku."
"Respektuji nález a vyrovnáme se. Není to pro mě zásadní problém. Samozřejmě, je problém mít v hotovosti jednu miliardu korun... Každý podnikatel ukládá peníze. Já jsem je nejprve ukládal do realit. V okamžiku poklesu, na přelomu roku 1998 a 1999... jsem opustil reality a investoval jsem prostředky do kapitálových aktiv."

22.2. - Právní zástupci Vladimíra Železného přihlásili u Obvodního soudu pro Prahu 1 pohledávku vůči společnosti CME ve výši 28 756 000 US dolarů. Tou pohledávkou byla směnka, kterou vystavil Vladimír Železný jako úhradu smluvní pokuty lichtenštejnské nadaci Astrona Foudnation.
O tom, za co ta pokuta byla a jak ji Železný vysvětloval, viz článek Standardní operace nestandardního intelektuála v Louči č.33. Další vysvětlení pak podával Železný na tiskové konferenci 24.4. (viz níže)

22.2. Obvodní soud pro Prahu 1 vynesl verdikt, podle kterého má být zajištěn veškerý majetek. Lidové noviny později zveřejňují zprávu, že tentýž den stříbrná dodávka odvážela obrazy z galerie Zlatá Husa v Dlouhé ulici.

23.2. v pátek za asistence kamer a novinářů exekutoři navštěvují objekt v Dlouhé ulici a bydliště ve Štupartské ulici, kde sepisují majetek

březen - právní zástupci CME podávají žalobu na Železného pro poškozování věřitele

16.3. Obvodní soud v Praze 6 zablokoval majetek Martě Železné

26.3. MF DNES zvřejňuje faksimile dopisu Waltera Schlegela o tom, že Astrona Foundation potvrzuje platbu smluvní pokuty na základě uzavřené smlouvy z 15.10.1997

29.3. MF DNES informuje o tom, že smlouva, na jejímž základě byla placena smluvní pokuta, se ze soudního spisu ztratila, kopii smlouvy, kterou měla MF DNES k dispozici, byla prohlášena za falsum (měla neexistující adresu), Aleš Rozehnal předložil dobrou, ale úředně nepotvrzenou smlouvu.
Obě strany se navzájem obviňují z toho, že ta druhá strana podváděla a chtěla poškodit svého rivala.

počátek dubna - lichtenštejnský prokurátor Robert Wallner potvrdil (MF DNES 26.4.), že zahájili vyšteřování proti dvěma osobám ve věci Astrona, jedním je Walter Schlegel

11.4. Tisková zpráva Vladimíra Železného (den před tím, než byl předveden)
"Dr.Železný se důrazně ohrazuje proti spekulacím v médiích, které zpochybňují zajišťovací hedgingovou smlouvu se společností Astrona Foundation. Zdůrazňuje, že na možný podvod s falzifikátem smlouvy upozornil právní zástupce Dr. Aleš Rozehnal společně s novinářem MfD J.Ungerem. Originál smlouvy byl kromě pražského soudu předán již dříve Policii ČR a vlastní jej také společnost Astrona Foundation. To jednoznačně potrvzuje, že falzifikát smlouvy musel vytvořit někdo jiný než strana Dr. Železného."

12.4. - Železný předveden na polici, když předvolání k podání vysvětlení mu bylo doručeno po čtvrté hodině ráno, tentýž den je Železný obviněn z trestného činu poškozování věřitele, odpoledne v 17.10 opouští úřadovnu policie v Krakovské

13.4. - Železný opět vyslýchán, vzneseno další obvinění z krácení daně, cla a jiných poplatků

14.4. - Státní zástupkyně Zdena Galková vyvětluje MF Dnes, proč nebyla uvalena na Železného vazba:
"V jedné chvíli vyšetřovatel uvažoval o vazbě, protože se mu nedařilo dostihnout svědka, kterého chtěl vyslechnout...nakonec však svědek k výslechu dorazil a k dalšímu zadržování pana Železného tudíž nebyl důvod."

24.4. tisková konference Železného
"Dámy a pánové, setkáváme se v týdnu, kdy si připomínáme druhé výročí okamžiku, který znamenal začátek nejpodivnější války, kterou kdo vedl za posledních deset let na území této republiky..."
Železný naznačuje, že kampaně proti němu jsou vyvolány Lauderovými penězi: "Do země vtrhly ohromné peníze... neuvěřitelné peníze!"
Železný odhaluje "podvod, kterého se dopustilo CME na území ČR na soudech a při manipulaci se soudním systémem."
Železný seznamuje kauzou krácení věřitele:
"Abych se vyhnul potenciálním rizikům a nenesl ten případ sám, uzavřeli jsme tenkrát smlouvu, která je standardní a jaké uzavíráme naprosto běžně, zejména u těchto typů operací. Jedná se o pojišťovací smlouvu, odborným slovem hedging."
"směnka není platba...nemůžete krátit věřitele nebo snižovat jeho jmění... dokud směnku nevyplatíte, je pouhým platebním instrumentem - tak říká náš zákon."

18.6. - Pořad Fakta zveřejňuje tajná jednání ministra zahraničí Kavana a Vladimíra Železného v USA se zástupci investora TV3 - pojišťovny Prudential.
Nabídka: Já vám v Česku zachráním investice v TV3, když vy mi pomůžete urovnat spor s Ronaldem Lauderem, zůstala neoslyšena, informace se do českých médiím prosákly údajně díky CME.

28.6. - tisková konference Železného, kde informuje o tom, že Česká produkční invest a.s. koupila stoprocentní obchodní podíl ve společnosti CHIPO, která se dříve zabývala detektivními a informačními službami pro ČNTS. Železný pak novináře informuje

 • - o plánu CME, jak převzít Primu
 • - o manipulaci v soudních spisech
 • - o soudním sporu CME na Ukrajině.


  3.9. - verdikt londýnské arbitráže UNCITRAL, který zamítá požadavky Ronalda Laudera vůči českému státu
  13.9. - částečný rozsudek stockholmské arbitráže UNCITRAL, který ukládá České republice uhradit Ronaldu Lauderovu škodu na jeho investicích v ČR, o výši náhrady se bude jednat v pokračování arbitrážního jednání
  Texty obou arbitráží jsou na webové stránce Ministerstva financí.

  4.11. - zadržen Aleš Rozehnal, probíhají domovní prohlídky v objektech, kde Železný a Rozehnal pracují

  5.11. - Rozehnal obviněn z napomáhání k trestnému činu poškozování věřitele

  7.11. - na Rozehnala uvalena vazba

  13.11. - k výslechu a vysvětlení předvolán také Vladimír Železný

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd