zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

12.7.2002 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Omyl Karla Steigerwalda
aneb Bez změny právního rámce nemá odvolávání mediálních rad smysl

Karel Steigerwald se silně mýlí ve svém komentáři v MF Dnes 11.7., když píše: „novopečená vláda chystá výměnu mediálních rad podle svého gusta. Aby to mohla udělat, připraví vládní většina nové zákony, které jí to umožní.“

Vládní většina žádné nové zákony připravovat nemusí. Tak, jak jsou dnešní mediální zákony stavěny, Poslanecká sněmovna zatím může mediální rady odvolávat, kdy se jí to zlíbí. Že takový stav nepřispívá k nezávislosti rozhodování těchto rad, jsem psal několikrát, například zde.

Radu ČT i Radu ČRo lze odvolat hlasováním Sněmovny na základě tohoto obecně formulovaného paragrafu:

“(3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize. „

A „velkou“ Radu RTV lze odvolat na základě tohoto paragrafu:

“(3) Poslanecká sněmovna může předsedovi vlády navrhnout odvolání Rady, neplní-li Rada opakovaně závažným způsobem povinnosti uvedené v § 5 a v odstavcích 1 a 2 nebo pokud opětovně neschválí pro závažné nedostatky výroční zprávu.“

Z praxe Sněmovny z minulých let víme, že „opětovně“ lze stihnout za jeden den, a „neplnění povinností Rady“ lze usnesením Sněmovny vykouzlit dle potřeby.

Ty zákony je skutečně třeba měnit, ale trochu jinak než si představuje Karel Steigerwald. Například tak, aby žádné koaliční nebo smluvně opoziční dohody nemohly účelově pracovat proti nezávislosti mediálních rad, jak jsme toho byli svědky v minulosti.

I já se - společně se Steigerwaldem - trochu obávám, aby mezi vítězi voleb nepřevládly tendence k uspěchané a masové obměně členů mediálních rad. Tento izolovaný krok totiž nic nevyřeší, pokud se nezmění právní rámec činnosti těchto rad. Nad tím je třeba se zamyslet dřív, než dojde k nějakému hlasování o personálních výměnách.


Citace textu koaliční smlouvy z 9.července 2002

4. Smluvní strany se zavazují:

 • a) vyčleňovat na podporu kultury - včetně kultury národnostních menšin - prostředky ve výši obvyklé v EU, minimálně však dodržet průměr nákladů vložených do kultury v letech 1998- 2002;
 • b) podporovat zvýšení péče státu o kulturní dědictví a kulturní rozvoj;
 • c) zachovat veřejnoprávnost Českého rozhlasu, obou programů ČT a ČTK;
 • d) zhodnotit dosavadní působení veřejnoprávních sdělovacích prostředků a zejména jejich rad s důrazem na požadavek nestrannosti, vyváženosti a plnění veřejné služby;
 • e) provést kroky nezbytné k naplnění těchto požadavků (a nezbytné k úspěšné integraci ČR do EU) včetně novelizace zákonů o veřejnoprávních sdělovacích prostředcích. Stejný postup uplatní smluvní strany i pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání včetně novelizace příslušného zákona.
  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd