LOUČ č.15

4.12.2000

občasník informující o světě žurnalistiky a médií
motto: Karl Kraus měl Pochodeň, já to zkouším s Loučí... © Milan Šmíd
Louč se snaží posvítit i tam, kam nedosáhne světlo internetových zdrojů www.ceskenoviny.cz/media.html, www.mam.cz, www.istrategie.cz, www.idnes.cz, www.ihned.cz, http://www.britskelisty.cz, http://www.ram.cz a dalších URL.


Na okraj týdne 27.11.-4.12.2000

Zákon o vysílání - cesta do Evropy, nebo i na Balkán?

Názor na dvě předlohy zákona

Dočká se český krajan českého satelitu?

Zpráva ze semináře Informační média v informační společnosti

Řekli o médiích

ARCHIV
PŘEDCHOZÍ ČÍSLO.

Na okraj týdne 27.11.-4.12.2000

* 28.11. zahájila Sněmovna poslanců svoji 29. schůzi. Body 19 a 20 programu schůze jsou vyhrazeny pro první čtení dvou zákonných předloh týkajících se změny zákona 468/91 o provozování R a TV vysílání (viz glosa a názor). Podle bodu 82 by Sněmovna po dvojím odložení měla konečně doplnit čtyři chybějící členy Rady ČR pro R a TV vysílání (stranické kluby nabízejí tyto kandidáty: ODS - Petr Žantovský a Alena Macková, US - Zdena Hůlová, KDU-ČSL - Jan Decker, KSČM - Daniel Novák; kandidát ČSSD Václav Moravec svoji kandidaturu stáhl). Toto téma probírá i Jindřich Šídlo v dnešním Respektu v článku "Máme pro vás místo".

* Podle ČTK z 30.11. zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže správní řízení se společností UPC. Aniž bych chtěl dublovat zdroje uvedené v záhlaví, tuto informaci uvádím jen proto, že problému UPC jsem věnoval větší část minulé Louče č.14. V této souvislosti jsem byl upozorněn na to, že při srovnávání českého HDP (cca 50 miliard euro) a jmění UPC (8,7 miliard euro) jsem měl užít vyjádření českého HDP v paritě kupní síly (PKS), která činí 128,7 miliard euro, což tímto činím.

* Podle ekonomického týdeníku Prague Business Journal ze 27.11. kanadský investor Kodiak Investment Group nesehnal 35 miliónů US dolarů, aby mohl koupit Barrandov. Kodiak je však stále ve hře; tvrdí, že do března 2001 ty peníze sežene, do té doby však zřejmě ztrácí exkluzivitu. O privatizaci Barrandova jsem psal v Louči č.3, která měla zvláštní přílohu Causa Barrandov - dobové dokumenty.

* 27.11. schválila Evropská komise privatizaci Eutelsatu, který se od příštího roku stane soukromou obchodní společností se sídlem ve Francii. Eutelsat zakládala evropská ministerstva pošt a telekomunikací v roce 1977, po roce 1989 jsme přistoupili i my. Rád bych věděl, komu asi připadne český podíl 0,145947%, který v Eutelsatu drží zatím ještě stále polostátní České radiokomunikace. K satelitům zvláštní glosa.

* V pátek 1.12 jsem se účastnil semináře Informační média v informační společnosti, který byl součástí celofakultní konference Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. Protože jsem dělal zpravodaje tohoto semináře, zapsal jsem si několik poznámek a v příloze publikuji svůj úvodní referát.

zpět


Média, Internet, TV Nova a já, je název knihy, v níž je výběr mé publicistické činnosti od roku 1990. O co jde, je možné se dozvědět zde v úvodu nebo tady v obsahu knihy. O lidech, které knížka zmiňuje, lze získat informaci ve jmenném a věcném rejstříku. Vydalo a distribuuje vydavatelství ISV v Praze, fax 02-24317402. (Protože ne všude je ta knížka k mání, pražským zájemcům jsem schopen výtisk prodat sám za 170 Kč.)


zpět

Zákon o vysílání - cesta do Evropy, nebo i na Balkán?

V klidné atmosféře a bez hádek proběhlo ve středu 29.11. první čtení dvou zákonných předloh vztahujících se ke změně dosavadního zákona č.468/91 Sb., o provozování R a TV vysílání. Mám na mysli sněmovní tisk č.717, který je poslaneckým návrhem zcela nového zákona a sněmovní tisk č.780, který je vládním návrhem novely zákona 468/91. Poslanci se téměř jednomyslně (ze 114 přítomných 111 pro) rozhodli rozpravu k oběma sněmovním tiskům sloučit a po hodinové diskusi oba tisky propustili do druhého čtení. (O nedávné historii viz Louč č.5).

Zatím jsem neměl čas oba dokumenty důkladně prostudovat, takže jsem si udělal jen několik poznámek, v nichž uvádím svoje pro a proti.

Stručně shrnuto - tzv. Kučerův poslanecký návrh, ačkoliv je v něm i nadále řada nekonzistencí, skutečně vylepšil původní ministerskou předlohu směrem k reálnému životu a jeho potřebám, leč souhlasím s ministrem Dostálem, že je v něm ukryt Trojský kůň, který by mohl vést k zakonzervování řady nedostatků, jež náš vysílací systém vykazuje, a to prostřednictvím téměř automatického prodlužování licencí, aniž by tyto byly podrobeny kritickému zkoumání, případně přehodnocení jejich podmínek.

Tzv. Dostálův návrh podle mého názoru stručněji a přehledněji implementuje do zákona Směrnici EU, ale kromě této harmonizace naší legislativy s acquis Unie v podstatě nic - až na drobné výjimky - neřeší, čímž se neuspokojivý stav naší mediální legislativy jenom oddaluje, i když za přidané články do zákona v příští kontrolní zprávě nás Evropská komise asi pochválí.

Při posuzování řady jevů v naší společnosti si vždy kladu jednu zásadní otázku: Vede to na Balkán nebo do Evropy? Směřujeme tím k zemím, kterým se eufemisticky říká rozvojové, nebo k zemím již rozvinutým s vyspělou demokratickou politickou kulturou?

Přestože přidáním některých ustanovení odvozených od Směrnice EU Televize bez hranic obě zákonné předlohy zdánlivě směřují do Evropy, v jiných bodech nás tvrdě ženou na Balkán. Mám na mysli především:

 • vazalský vztah Rady pro R a TV vysílání směrem k jedné komoře parlamentu, tudíž k politickým stranám
 • neschopnost zajišťovat regulaci a transparentnost vysílatelů.

  V této souvislosti na mne přímo depresivně zapůsobila rozprava v parlamentu. Poslanec Miloslav Kučera st. např. zde řekl:

  "Opakuji znovu, že si principů občanské společnosti nesmírně vážím, ale v tomto případě se domnívám, že Poslanecká sněmovna je to správné místo, kde by měla být Rada pro rozhlasové a televizní vysílání volena, byť samozřejmě občanská společnost má plné právo na to, aby dávala Poslanecké sněmovně celou plejádu návrhů a názorů, kdo by měl členem této rady být."

  Dokonce i ministr kultury Pavel Dostál, který byl odpůrcem "jednokomorové" volby Rady, rezignovaně prohlásil:

  "V této chvíli není rozporu o tom, že Radu pro rozhlasové a televizní vysílání má volit Poslanecká sněmovna, protože je to rozhodnutí, které prochází napříč politickým spektrem. O tom není sporu a zřejmě prosazování jiného modelu by narazilo na nepochopení, resp. nemělo by naději na úspěch."

  Čímž si vysloužil pochvalu u poslance Ivana Langera:

  "Myslím, že je dobré, že i zástupce vlády, pan ministr kultury, bere postavení (Rady) tak jak je zde formulováno, neboť konec konců toto postavení by se vyvíjelo i z návrhu, se kterým přišlo Ministerstvo kultury a ze společné práce mediální komise."

  Skutečně smutek a beznaděj padá na člověka, když si uvědomí, že ani po deseti letech se někteří lidé stále nepoučili o tom, co je a co není dobré pro fungující politický systém pluralitní demokracie.

  Možná, že si budeme muset prožít to, co už mají za sebou na Slovensku, kde každá vládní změna (Mečiar, Moravčík, Mečiar) sebou přinesla okamžitou převolbu všech mediálních rad, až nakonec i Mečiarovci došli k názoru, že by bylo dobré mít Radu stabilní a nezávislou (neboť jednou jsem nahoře já, ale jindy zase bude nahoře můj politický protivník). Když nakonec novela zákona o slovenské Radě alespoň ztížila její odvolatelnost, tenhle krok se okamžitě pozitivně projevil v tom, že Rada byla schopna při poslední dramatické předvolební kampani zaujmout nezávislou a nestrannou pozici.

  U nás však naši poslanci i nadále chtějí mít Radu v hrsti, protože podle Kučerova návrhu má i nadále platit pravidlo, že k odvolání Rady stačí dvakrát neschválit její zprávu. Což do jazyka praxe převedeno - i kdyby výkony Rady byly olympijské, bude zatracena, když se na tom poslanci dohodnou. A oni se dohodnou, když se koaličně nebo smluvně-opozičně chtějí dohodnout, na kvalitě zprávy nemusí vůbec záležet.

  Já vím, že dosáhnout transparence vlastnictví je složité, nicméně návrh nového zákona na ni v podstatě rezignuje, hlásí se k ní spíše deklarativně. Co mě však zasáhlo mnohem více, byl výrok Ivana Langera v rozpravě, když doslova řekl:

  "Proto jsme přesvědčeni, že nelze uregulovat vlastnictví v oblasti médií, protože ke změnám může docházet například formou tajných dodatků smluv, převodů různých obchodních podílů, akcií, opcí, opčních smluv apod."

  Takový výrok je podle mne kapitulací před formou podnikání, které se u nás rozmohlo, při němž kličkování a fixlování na hraně i za hranou zákona vyhrává nad důvěrou, transparentností, dodržováním jasně stanovených závazků. Výrok "nelze uregulovat" je v podstatě další rezignací, která nás vrhá směrem na Balkán, když všude jinde, kde to chtějí, "uregulovat lze".

  Mám na mysli například německý zákon o vysílání, který ve svém §21 o předpokladech udělení licence žadateli sděluje: vyložte karty na stůl (die Auskunftsplicht - informační, vysvětlovací povinnost) a řekněte nám všechny své vlastnické a kontrolní vazby. Pokud bychom později přišli na to, že jste cosi zatajili, něco změnili a průběžně nás o tom neinformovali, licenci vám sebereme. Jak jednoduché, milý Watsone, když se chce.

  Na druhé straně souhlasím s tím, že zákony vše nezachrání, když nepůjdou ruku v ruce s příslušnou politickou kulturou. Co naplat, když zákon rozdělí nominaci do mediálních rad na více politických subjektů (Sněmovna, Senát, prezident), když se pak do těchto rad navolí lidé typu Petra Žantovského, kteří nemají za sebou téměř žádný důkaz o tom, že by kdy neohroženě vystoupili ve prospěch veřejného zájmu a jednali jinak než v zájmu svém, svého prospěchu či prospěchu svých chlebodárců.

  Je toho víc, co by z parlamentní rozpravy stálo za komentář. Vyplývá z ní mimo jiné, že minulé pondělí 27.11. byli někteří členové mediální komise (Kučera, Buzková a další) "na technických konzultacích v Bruselu", kde podle slov poslance Kučery:

  "Z úst lidí, kteří jsou v EU zodpovědni za harmonizaci evropského a našeho práva, jsme se dozvěděli, jak vnímají tyto sporné otázky. Zcela upřímně říkám (a doufám, že kolegové, kteří se mnou na této cestě byli, mi to dosvědčí), že pokud jde o křížení vlastnictví, Evropská unie nemá v tomto směru žádný povinný předpis, žádnou normu, která by nějakým způsobem jasně stanovila, co se smí a nesmí."

  Nevím, proč poslanci museli jezdit pro toto potvrzení do Bruselu. Skutečnost, že před deseti lety připravovaná Směrnice EU proti křížení vlastnictví v médiích v polovině 90.let spadla pod stůl, je stará známá věc. Naštěstí to křížení vlastnictví chápané především v zájmu plurality informací a nikoli v zájmu nějaké regulace pro regulaci se poslancům podle mého názoru v zákoně docela vyvedlo, i když nevím, jak pouhá oznamovací povinnost bez následných kroků v §54 této pluralitě může nějak napomoci. Ale to už zacházím do příliš velkých podrobností.

  Ať nadcházející hádání o zákonu dopadne jak dopadne, jedno je jisté - do tří do čtyř let bude třeba zákon nový, nebo alespoň jeho podstatná novela. Vynutí si ji potřeby digitální terestrické televize DVB-T, která do hry kromě dosavadních vysílatelů - poskytovatelů obsahu - přivede ještě operátory digitálních multiplexů a poskytovatele datových služeb. To by ovšem bylo na další dlouhý komentář. Jenom nevím, kdo do té doby vzdělá naše poslance natolik, aby získali kvalifikovaný názor na možnosti a problémy digitálního vysílání. Tak jak o digitální televizi mluvil v rozpravě poslanec Kučera (bude spousta nových kanálů) nebo poslanec Pleva (viz jeho zmínka o šesti celoplošných programech), mne optimismem příliš nenaplňuje.


  zpět

  Názor na dvě předlohy zákona

  Výhrada: Oba sněmovní tisky jsem četl jen zběžně, takže jsem soustředil jen na některé klíčové momenty zákona a na to, co mi padlo do oka, a je možné, že jsem jiné klíčové momenty mohl přehlédnout.

  sněmovní tisk č.717 (Kučera)
  plusy:

 • spojení zákona o vysílání a o Radě ČR pro R a TV vysílání (dále jen Rada) v jednu normu
 • snaha o přesnější definice (např.reklama, sponzoring, skrytá reklama apod.)
 • rozlišení vysílání a převzatého vysílání (slovenský zákon to řeší dualitou pojmů vysílání a retransmise)
 • vrací licenční režim pro původní vysílání na kabelu a satelitu
 • povinné hlášení změn u držitele licence se už netýká plošně údajů v žádosti o licenci, ale je logicky vyspecifikováno, není tedy třeba už žádat o schválení drobných změn, jako je sídlo společnosti, adresa majitele apod.
 • je zde vyspecifikováno právo na odpověď a ochrana zdroje
 • je možné odejmout licenci na základě přesně definovaných důvodů, mezi nimiž je i konkurs na provozovatele (tato legislativní díra na Slovensku umožnila prostřednictvím konkursu převést licenci televize VTV na jiný subjekt)
 • poměrně rozumně je zde řešeno křížení vlastnictví s důrazem na pluralitu informací
  mínusy:
 • Rada je i nadále volena jednou komorou parlamentu, jmenuje ji předseda vlády (neprodleně, tj. bez ingerence?)
 • vazalství Rady směrem ke Sněmovně je potvrzeno možností jejího odvolání po "opětovném neschválení" její zprávy, tj. kdykoli, kdy se politické strany ve Sněmovně koaličně či opozičně dohodnou
 • nový institut prodloužení licence je sice logický, nejsem zásadně proti, leč tak jak je v návrhu uveden, nedává možnost Radě, aby uložila dosavadnímu vysílateli nové podmínky reagující na změnu okolností (např. digitální vysílání), navíc 23 "Zkrácené licenční řízení" toto bezpodmínečné prodloužení licence usnadňuje
 • i nadále není zajištěna transparentnost vlastnictví držitelů licence, neboť se od nich nežádá, aby oznámili své vazby na další subjekty, které je mohou ovládat nebo s nimiž budou jednat ve shodě (17, jenž uvádí, že transparentnost bude brána v úvahu při udělování licence, je slabou a děravou náplastí).
 • Radě není uloženo, aby o důležitých věcech hlasovala veřejně (posílilo by to odpovědnost)
 • výběr a označení událostí značného společenského významu je ponecháno jen na ministerstvu a Radě, do diskuse by měly být zahrnuty i jiné subjekty (např. vysílatelé, majitelé práv)
 • kvóty evropských děl jsou v §41 stanoveny příliš "natvrdo", chybí zde formulace Směrnice "tam kde je to praktické (možné) a přiměřenými prostředky", totéž se týká i kvót pořadů od nezávislých výrobců
 • nevím, proč se obcím vyhrazuje jeden kabelový kanál, když se jim zároveň zakazuje v něm uvádět reklamu a teleshopping
 • sankce jsou plošné, neodlišují velikost, význam a druh provozovatele vysílání
 • není řešena právní problematika zavádění digitálního vysílání

  sněmovní tisk č.780 (Dostál)
  plusy:

 • odstraňuje některé vady původního zákona (např. z pojmu vysílání vyčleňuje převzaté vysílání, tzv. retransmisi)
 • implementace Směrnice EU ve věci kvót evropských pořadů a pořadů nezávislých producentů jsou do zákona zařazeny stručněji a přehledněji
  mínusy:
 • zastaralost a četné problémy a díry starého zákona zůstávají
 • o události značného společenského významu rozhoduje jenom Rada a ministerstvo (viz výše a také viz Louč č.13)
 • vůbec mi není jasný článek 2 nového §20a, který umožňuje dočasný zákaz retransmise programu z členského státu EU, a který se navíc odvolává na Směrnici. Vždyť Směrnice je tu od toho, aby to, co se schválilo v jedné zemi, mělo standardy akceptovatelné v jiných zemích. Koho chce potom Rada zakazovat, koho chce trestat??
 • neřeší právní problémy spojené se zaváděním digitálního vysílání

  zpět

  Dočká se český krajan českého satelitu?

  Minulý týden Česká televize oznámila, že 15.12. končí s distribucí svých programů v digitálním paketu německého satelitu Kopernikus DFS2. Tím se aktualizuje dřívější informace České televize o tom, že Kopernikus bude opuštěn až v příštím roce, a že na přeladění na nový satelit Eurobird 1 budou k dispozici dva měsíce. Palivo pro stabilizaci Koperniku však zřejmě došlo dřív, než se čekalo, a tak se od prosince přechází na náhradní Eutelsat II-F4 a simultánní vysílání pro přeladění bude trvat jen dva týdny.

  Co to znamená pro televizního diváka? Zatím nic moc. I když výzkum agentury SOFRES-FACTUM (viz poslední ročenka ČT) říká, že v Česku máme 546 000 satelitních domácností, signál ČT z nich přijímá jen nepatrná část. Počet přesně nevím, ale řekl bych, že sotva překračuje čtyřmístné číslo. Důvod? To vysílání programů ČT je totiž digitální - satelitní přijímač musí být tudíž také digitální - a navíc je kódované systémem CryptoWorks.

  Krátký pohled do historie

  Prvním českým vysílatelem, který začal používat satelit na začátku roku 1994, byl Kabel Plus, který potřeboval placený program Kabel Plus Film (vysílán od prosince 1992) dostat do kabelových sítí jinak, než pracným kopírováním a rozesíláním kazet. Laciné řešení využití služeb staršího ruského satelitu se Kabelu Plus vymstilo v létě 1995, když se operátor satelitu rozhodl dát přednost výhodnější nabídce, Kabel Plus Film jednoduše vypnul a Kabel Plus pak musel hledat drahou náhradu u Eutelsatu .

  V roce 1996 se Kabel Plus spojil s Premiérou TV, která v roce 1994 získala přístup k lokálním a regionálním frekvencím a potřebovala je "nakrmit" signálem bez drahých pozemských radioreléových tras. A tak vznikla v říjnu 1996 společnost Czech Link, která si pronajala transpondéry na německém satelitu Kopernikus DFS2 a od ledna 1997 začala provozovat digitální paket, v němž byly nejdříve jen Kabel Plus Film (od 29.5.1998 ho nahradil program Hallmark), Prima TV a experimentálně TV Galaxie. Po zkušebních testech na jaře 1997 se do digitálního paketu oficiálně od 17.7.1997 zapojila Česká televize s programy ČT1 a ČT2.

  Satelit jen pro distribuci

  Satelit byl však pro ČT vždy prioritně prostředkem distribuce jejích programů ke vzdáleným vysílačům (šetří se tím drahé pozemní trasy) a nikoli nabídkou individuálního příjmu DTH. A tak Česká republika až dosud patřila k těm nemnoha evropským státům, které nepociťují potřebu prezentovat svoji kulturu a televizní program v zahraničí, a to v době, kdy jiné menší nebo chudší státy (Albánie, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko) dávají o sobě na satelitech vědět a umožňují svým krajanům seznámit se alespoň s částí své televizní produkce (většinou reprízy s vlastními vysílacími právy nekódovaně).

  Neviditelná ruka trhu až dosud nedokázala něco podobného u nás vyprodukovat, pokud nemáme na mysli placenou nabídku UPC Direct, která je k mání od 18.9.2000 (viz Louč č.5), v níž však chybí všechny české terestrické programy, nebo kódovanou distribuci placených programů HBO, Max1 a SuperMax na izraelském satelitu Amos, ke které se individuální satelitní divák vůbec nedostane. S přechodem digitálního paketu CzechLink na nový satelit se však podle ČT blýská na lepší časy.

  Pokud někdo chtěl až dosud přijímat české programy z tohoto digitálního paketu, musel se obrátit na společnost Trade&Technology, což jest stoprocentní dcera Kabelu Plus, dnes UPC Česká republika, která mu zajistila nákup kompatibilního přijímače nebo modulu CryptoWorks a dodala mu čipovou kartu na dekódování, pokud zaplatil poplatek a vyplnil příslušný formulář. Když jste byli fyzická nepodnikající osoba, pak ten formulář měl tuto podobu, v níž jste se museli zavázat, že kartu budete používat "pouze na území České republiky". Důvod je zřejmý - vysílací práva převzatých pořadů jsou v naprosté většiny omezena na české teritorium.

  Podle některých zpráv (zatím neověřeno) se ČT dohodla s Trade&Technology a prodej dekódovacích karet prý už nebude vázán na nákup přijímače nebo modulu CryptoWorks. Co je však důležitější - podle této informace ČT prodej karet bude brzy možný i do zahraničí, neboť nový satelit a nový způsob komprimování signálu do digitálního multiplexu umožní zahraničnímu majiteli digitálního satelitního přijímače s kartou CryptoWorks odkódovat jen ty pořady, které nejsou vázány vysílacími právy do Česka.

  Takže po dlouhé době čekání snad se i čeští krajané dočkají svého vysílání za hranicemi tohoto státu. Při té příležitosti bych rád připomenul, že to bude zásluha spíše objektivně působícího technologického vývoje a České televize, která je schopna na tento vývoj reagovat, než nějaké cílené politiky státu, která obvykle stojí v pozadí podobných iniciativ v zahraničí.


  zpět

  Zpráva ze semináře Informační média v informační společnosti
  (nesystematický výběr z poznámek)

  Seminář se konal 1.12.2000 na UK FSV, Smetanovo náb.6, Praha 1 v rámci celofakultní konference Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. Moderovala PhDr. Barbora Osvaldová.

  Úvodní referát Digitalizace médií v historii a současnosti, v němž jsem se pokusil zamyslet nad tím, do jaké míry je internet masovým médiem a jaký má vliv na žurnalistiku, je v Příloze Louče.

  Jiří Peterka v referátu Základní komunikační funkce internetu rozvinul myšlenky jiného svého referátu z jiné konference.

  Peterka bilancoval, co se mění - objem informací, jejich snadná distribuce, dostupnost, vyhledávání, možnosti jejich provázání - ale také, co se nemění - lidská pozornost, schopnost přijmout objem informací, způsob myšlení, preference, zvyky, informační gramotnost.

  Mění se i role novináře: dříve zprostředkovával přenos informací od producentů informací k veřejnosti, dnes se stává spíše informačním analytikem. Novinář i nadále může poskytnout "přidanou hodnotu", ta však už nespočívá v množství informace, ale v jejich výběru, v analýze, v tom, že je schopen se tomuto množství informací věnovat, že schopen s informacemi pracovat a poskytovat spotřebiteli to co je podstatné, to co danou cílovou skupinu zajímá. Holé informace budou stále lacinější, přidanou hodnotou bude jejich analýza a výběr.

  Z řady dalších myšlenek Jiřího Peterky vybírám:

 • problém falešné identity na internetu, lze se bránit elektronickým podpisem, filtrováním zdrojů, ratingem;
 • zkušenosti s interaktivitou, zpětnou vazbou v reálném čase: reaguje se především na chyby, zpětnou vazbu využije většinou ten, kdo nesouhlasí, proto mají ohlas většinou agresivní autoři, ohlas nebývá vždy smysluplný;
 • bohatost multimediálního obsahu, neměla by se přehánět, budou se lidé proti ní bránit prosazováním "informační ekologie"?
 • opisování na internetu je snadné, ale nevyplácí se, protože je snadno zjistitelné;
 • internet je dobrým zdrojem potvrzujících informací (že něco platí), ale špatným zdrojem vyvracejících informací (že něco neexistuje, neplatí).

  Doc. Jozef Vatrál z Univerzity Komenského v Bratislavě seznámil se současným stavem Masmediálne a marketingové komunikácie na (slovenskom) internete, a to především na pozadí současné a připravované mediální legislativy. Nově připravovaný zákon o masových médiích (má nahradit novelizované verze federálního zákona z roku 1966) počítá s internetem jako jedním z masmédií. Nedávno v září byl přijat nový Zákon o vysílání a retransmisi (obdoba českého zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání). Od ledna vstupuje v platnost zákon o svobodném přístupu k informacím, který počítá s internetem jako s důležitým informačním nástrojem.

  Jaroslav Kábele z iDnesu hovořil na téma Internet, noviny a televize v jedné redakci (zkušenosti MAFRA) a informoval o projektu vydavatelství MAFRA, který propojuje tiskové médium (deník MF DNES), internetové periodikum (iDnes) a audiovizuální agenturu TVD, která připravuje zpravodajství pro televizní stanici TV3.

  Synergické efekty tohoto propojení se již projevily v kladném ohlasu zpravodajského krytí takových událostí jako např. OH v Sydney nebo události v Praze spojené s výročním zasedání MMF a SB v Praze 26.9.2000. Na nabídku aktuálních a průběžně aktualizovaných on-line informací veřejnost a mediální spotřebitel reagoval pozitivně.

  Z jeho referátu jsem si dále poznamenal:

 • před třemi lety se pouze překlápěl obsah MF DNES do Internetu, na jaře 1998 první zájem o průběžné on-line zpravodajství (Havel v Innsbrucku, volby červen 1998), tehdy bylo 6000 návštěv denně, dnes v průměru 250 000;
 • iDnes je serverem bez uzávěrky (jiné deníky jako Neviditelný pes mají uzávěrku jednou denně), obsah se on-line aktualizuje;
 • 26.9.2000 (protesty proti MMF/SB) byla návštěvnost iDnes nejvyšší - 1 200 000 návštěv - jindy se takový počet návštěv získá za 4-5 dní, na ten den vyčlenila iDnes 10 zpravodajů do terénu, mohli si to dovolit, protože využívají synergii více médií;
 • na OH v Sydney bylo 8 lidí, z toho 2 fotoreportéři, podávali on-line informace např. z diskařského sektoru při desetiboji, když TV přenosy se věnovaly něčemu jinému;
 • iDnes začínala s dvěma lidmi, dnes jich má 35;
 • je on-line rozhovor na iDnes (v četce mu říkají "webovka") žurnalistikou? iDnes pouze přivede člověka a on pak jedná samostatně, nicméně při výběru jsou žurnalistická kritéria (po útěku Kajínka, ředitelka věznic apod.);
 • vznikají některé problémy s exkluzivitou pro MF DNES, dá-li iDnes informaci na web, využijí ji i ostatní tištěné deníky (takto iDnes tajila informaci o chystaném zatčení ministra Svobody, aby nepřišla o sólokapra do tištěných novin);
 • iDnes je "lehčí verzí" agenturního zpravodajství, je víceméně stejné, ale bez backgroundů.

  Jan Stejskal z ČTK-Neris mněl referát Spor kvality a kvantity informací ve světě globální komunikace, ve kterém se pokusil zobecnit zkušenosti spojené s vydáváním internetového periodika ČTK České noviny

  Každý žurnalistický produkt je dnes možné převést do digitální číslicové podoby, která se stává společným jmenovatelem, což je pak klíč k jejich propojování v hypertextovém formátu. Základní problémy žurnalistiky zůstávají i v internetovém věku stejné, ale internet a jeho globální podoba je zviditelňuje.

  Protože Jan Stejskal nechtěl opakovat to, co o internetu už bylo na semináři řečeno, soustředil se na tři paradoxy internetové komunikace a žurnalistiky:

  a) náklady na tvorbu informací se zvyšují, ale cena informace klesá, vzniká pak nebezpečí příliš úzké vazby na reklamní zdroje;

 • vzniká zde rozpor: odpovědně informovat bez ohledu na výdělek? nebo vydělávat bez ohledu na povinnost odpovědně informovat?
 • náklady na multimediálního reportéra jsou vysoké (mobil, laptop, digifoto, kamera atd.) cca 200 000 Kč;
 • honoráře jsou často v návaznosti na návštěvnost, což svádí internetové publicisty k bulváru a k sexu.

  b) globální médium zvýšilo zájem o lokální záležitosti;

 • internet je globální médium, ale jeho existence zdůrazňuje partikulární lokální perspektivy, zájem o věci veřejné či celospolečenské je nárazový - volby, MMF, aféry jako Kajínek apod -, ale zájem o účast v personalizované, zájmově vyhraněné a lokální komunikaci je trvalý a internet ho posiluje;
 • Václav Klaus ve svém projevu na Invexu pochválil internet, že odstraňuje zprostředkovatele, novináře, nicméně jeho hodnota i v internetu je nezastupitelná, viz "přidaná hodnota" Jiřího Peterky.

  c) prostor pro informaci se rozšiřuje, ale tento prostor dává přednost stručnosti

 • internet preferuje úsporné formy žurnalistiky, roste úloha titulku, headlinů, což klade zvýšený nárok na novináře, jak vystihnout ve zkratce podstatu;
 • headliny a titulkovou zkratku si novináři nevymysleli, existuje zde společenská poptávka (rozhlas, televize, internet, mobilní telefony);
 • před 20 lety agenturní zprávy neměly titulek, ten si vymýšlely redakce, dnes je titulek na agenturní zprávě to nejdůležitější;
 • princip stavby agenturní zprávy - převrácená pyramida - stále platí, ale titulek tuto stavebnici ovládá a někdy ji boří;
 • málo novinářů zkratku zvládne, každé krácení je interpretací, je třeba zachovat smysl a ducha, často se nepodaří, nebývá to však záměr, ale neprofesionalita;
 • politici argumentu neprofesionality novinářů využívají ke zdůvodnění, proč odmítají dát interview agentuře, protože agentura rozhovory krátí;
 • neexistuje spiknutí novinářů, neexistuje zpravodajská redakce, která zkratkou záměrně ubližuje.

  Internetová žurnalistika přináší tyto nové formy:

 • on-line nepřetržité zpravodajství
 • webovku (on-line rozhovor s internetovým publikem)
 • organizované besedy k tématu (moderované/nemoderované).

  Petra Jedličková z Národního informačního centra pak na závěr měla referát na téma Kyberprostor. Více však hovořila o elektronických periodikách (zde Ikaros), které nejsou zpravodajského charakteru, o tom jaký je jejich vztah k papírovým médiím ve vydavatelských domech. Z jejího referátu jsem si zaznamenal:

 • Elektronické publikování není jenom na internetu, ale je též formou komunikace v intranetu a extranetu, tj. v sítích, které jsou přístupné jen partnerům firmy, zákazníkům apod..
 • Ikaros vznikl asi pro 500 lidí. Je zde problém disproporce internetového publika ve vztazích město/vesnice, muži/ženy, naštěstí tyto rozdíly se stírají.
 • U elektronické publikace odpadá povinný výtisk, ale co se stane, když vydavatel zanikne, ale citace s odkazem na původní zdroj zůstane? Problém archivace by se měl řešit.

  Závěrečná diskuse se soustředila na výzvy, které před žurnalisty staví nové digitální prostředí a nové technologie, se zaměřením na to, kterým směrem by se měla ubírat výuka budoucích žurnalistů v informační společnosti. Přítomní se shodli v názoru, že žurnalistická profese je základem (schopnost pracovat s informacemi, komunikovat, znalost jazyka apod.), a technické dovednosti jsou její nástavbou.


  zpět

  Řekli o médiích

  Sledovala jsem britský dokument na ČT2 o modelingu, který byl natáčen skrytou kamerou. Na stejném programu mě zaujal také dokument o domácím násilí, protože se tímto problémem zabývám i ve sněmovně. Zajímavý byl také článek Jany Dědečkové v MF DNES o konferenci "Česká televize: věc veřejná" a reakce na něj od pana Justa. Zatímco Dědečková předkládala fakta, Justova reakce se mi zdála spíše osobní.

  Kateřina Dostálová, poslankyně za ODS, členka mediální komise PČR, v rubrice Týden v médiích, Týden 50/2000

  zpět

  NAVRCHOLU.cz