zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

19.9.2002 RUBRIKA: TV NOVA

Železný dostal výslužku a může jít

Ke včerejším událostem v kauze televize Nova - vyrovnání Železného dluhu z amsterodamské arbitráže a oznámení, že Železný již není jednatelem CET 21 - mohu opakovat jen to, co jsem napsal před více než měsícem v článku Příměří v bitvě o Novu. Cituji:

"Podle mého názoru ten, kdo v současnosti vyhrává, je Aleš Rozehnal, a ten, kdo prohrává, je Vladimír Železný, i když z hlediska obsazení funkcí to zatím vypadá naopak. Pokud by nový investor PPF urovnal spor se CME, Rozehnal má šanci vyváznout z pokusu o poškozování věřitele bez trestu. (...)
Železnému sice stále zůstal pořad Volejte řediteli, ovšem i nadále je pro Novu se svými soudními spory přítěží. Nevěřím, že Lauder a Klinkhammer nechají Novu na pokoji, pokud tam bude Železný. Proto jedinou Železného výhrou může být odstupné, které mu PPF vyplatí tím, že vyrovná jeho dluh vůči Lauderově CME. Tím nechci říci, že Železný odejde z Novy jako žebrák, ovšem je otázkou, zda Chagallův obraz, kterým by se tak rád těšil na stará kolena, bude originálem nebo jen kopií."

Odstupné již bylo zaplaceno, Železný může jít. Kdy to bude, je už jen otázka času.

Jeden velký soudní spor je u konce. CME dostala ve dvou splátkách svých 29 milionů dolarů, přičemž téměř 2 miliony z toho jsou sankční úroky za 20 měsíců odmítání naplnit verdikt amsterodamské arbitráže. Vladimír Železný nyní dostane zpět akcie společnosti Nova Consulting, do níž majitelé CET 21 převedli své obchodní podíly v dnes již bezcenné České nezávislé televizní společnosti ve většinovém vlastnictví CME.

Nejsem právník, takže nejsem schopen predikovat další průběh trestního řízení v případu nadace Astrona a pokusu o poškozování věřitele, do kterého byli namočeni jak Železný, tak Rozehnal. Můj laický úsudek mi říká, že pokud došlo k uspokojení pohledávky věřitele, mělo by to vést buď ke stažení žaloby, nebo k nějakému jinému ukončení jednoho konkrétního trestního případu. Což na druhé straně neznamená, že další žaloby CME proti CET 21 nebo proti Vladimíru Železnému včetně nároků na uhrazení nejrůznějších škod zmizí z povrchu světa. (Prominentní místo zde zaujímá např. žaloba na porušení servisní smlouvy, kterou vrátil rozsudek Nejvyššího soudu k novému projednání, blíže k tomu viz tento komentář)

Jak se budou vyvíjet události dál?

Nejdříve rozhodnou voliči znojemského okresu, zda odchod Železného z Novy se odehraje pod pláštíkem přechodu do role senátora. Kvůli zdejšímu silnému voličskému zázemí KSČM zapojil Železný tento týden do své předvolební kampaně i Haló noviny. Mám na mysli rozhovor z úterka, v němž nabízí své služby při propagaci znojemských okurek ("Mám v oblasti marketinku určité zkušenosti a mohu Znojemsku na tomto poli pomoci."). O tom, že komunistické Haló noviny jdou Železnému na ruku, svědčí i dnešní komentář Dostál a Železný v boji o Senát, ve kterém zlý ministr kultury ubližuje hodnému řediteli Novy, jehož Volejte řediteli je pouze "neškodným zábavným pořadem."

Dále bude hodně záležet na tom, jak dopadne stockholmská arbitráž o určení výše náhrady škody, kterou bude muset český stát zaplatit CME za to, že nedostatečně chránil její investice. Ten rozsudek se objeví až někdy koncem roku a já osobně si zatím netroufám vyslovit žádnou předpověď ani o vyústění arbitráže, ani o tom, zda a jak ovlivní budoucnost televize Nova.

Z vícera futuristických scénářů, které už dnes kolují mezi lidmi, mě zaujal tento: Ronald Lauder a CME si koupí zpět televizi Nova i s její patnáctiletou licencí od PPF za peníze, které vysoudí na České republice.

Ať už to dopadne jakkoli, jedno je jisté - aby jakýkoli investor mohl televizi Nova jednou prodat nebo aby pro ni našel strategického partnera, musí být CET 21, společnost držící licenci, očištěna od žalob a soudních sporů. Na cestě k tomuto cíli udělala finanční skupina PPF společně s MEF Holdingem včera další krok.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd