zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

4.3.2004 RUBRIKA: TV NOVA

Železného procenta a jeho advokáti
aneb Když se názor vydává za reálnou skutečnost

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejnila svoji výroční zprávu za rok 2003. Zatím se k ní vyjádřil pouze bývalý člen RRTV Petr Štěpánek, který ji označil za „nekorektní, v některých ohledech dokonce za lživou.“ Tento předběžný výstřel ze strany opoziční ODS naznačuje, že schvalování zprávy ve Sněmovně se stane kontroverzním tématem.

Nechci s Petrem Štěpánkem polemizovat. Na jedné straně bych také uvítal, kdyby u televize Nova zpráva zmínila nejen jednu, ale všechny proběhlé arbitráže, na druhé straně chápu, že zpráva monitoruje období jednoho roku, proto nelze od ní očekávat, že se bude vracet do minulosti tam, kde to není nezbytné, nebo kde neexistuje vazba k událostem loňského roku. Já osobně jsem hledal ve zprávě vysvětlení, jak je to v současnosti se Železným a jeho procenty, které se staly pro MF DNES tento týden zprávou titulních stránek.

Protože nepředpokládám, že by si radní dovolili překrucovat ověřitelná fakta, akceptuji informaci zprávy RRTV o rozhodnutí Městského soudu, které se stalo východiskem ke spekulacím o tom, že se Vladimír Železný vrátí do společností Novy jako většinový vlastník. Ta informace RRTV zní:

„Dne 10. prosince 2003 rozhodl Městský soud o zápisu obchodního podílu CEDC Management Services GmbH ve výši 1,25 %, obchodního podílu České spořitelny, a.s. ve výši 1,25 %, obchodního podílu Mgr. Petera Kršáka ve výši 16,67 %. Soud zamítl zápis Vilja, a.s. jako společníka CET 21, s.r.o., změnu sídla CET 21, s.r.o., změnu v osobách jednatelů. Soud zahájil řízení o zápisu výše obchodního podílu společníků prof. Josefa Alana 8,33 %, MUDr. Petera Hunčíka 4,16 %, Mgr. Vlastimila Venclíka 8,34 % a PhDr. Vladimíra Železného 60 %. Dle informací z médií podala CET 21, s.r.o. proti uvedenému usnesení Městského soudu v Praze odvolání a rozhodnutí tak není pravomocné.“

Marně jsem v ní hledal to, co napsal Jindřich Šídlo včera v MF DNES: "Železný získal 60 procent v CET loni v prosinci, kdy mu je překvapivě vrátil Městský soud v Praze". Marně jsem v něm hledal i to, co tvrdí Petr Štěpánek, že "rozsudek Městského soudu z 10. prosince 2003 (...) určuje, že Železný má v CET 21 stále 60 %."

Kdyby ti pánové byli korektní, tak by si odpustili interpretace rozsudku, které jim předložil Železný a jeho advokáti, a napsali by po pravdě, že Městský soud vloni v prosinci odmítl zapsat od obchodního rejstříku změny související s převodem obchodních podílů v CET 21 u společnosti Vilja, což může implikovat právní názor, že výše obchodních podílů v CET 21 se vrací do stavu.....,

Existuje však legitimní otázka: do jakého stavu? Pokud je zpráva RRTV korektní, pak nic není definitivně rozhodnuto, protože v této věci zahájil Městský soud řízení, neboť právní galimatyáš ve věci navyšování jmění a převodu obchodních podílů v CET 21 je neuvěřitelný.

Pokud pomineme „Kršákovy epizody“ soudního napadání převodů v CET 21, které začaly už v roce 1996, připomeňme si například tzv. „Rozehnalovu epizodu“ z roku 2002, při které jednatel CET 21 Aleš Rozehnal zradil Železného a stáhl u Městského soudu odvolání proti odmítnutí zaregistrovat navýšení jmění z prosince 1999, které tehdy snižovalo Železného podíl ze 60% na 11,78%, aby uchránilo CET 21 před Lauderem. (Železného komentáře Rozehnalova konání z roku 2002 jsem vybral do zvláštní přílohy Louče.)

Tím Rozehnal umožnil, aby PPF přes společnost Vilja mohla většinově – teoreticky, za předpokladu exekuce 60tiprocentního Železného podílu - proniknout do CET 21. A tady jsme u dalšího problému – byl či nebyl podíl Železného podíl v CET 21 exekvován? Kdy a jak, s jakou právní platností? V jakém rozsahu – 11,78% nebo 60%? Tady si už vůbec netroufnu vyslovit nějaký autoritativní soud, protože k tomu nemám potřebné podklady.

Co jsem však viděl na vlastní oči, je rozhodnutí soudu uložené ve složce veřejných listin CET 21 obchodního rejstříku, podle něhož 24.10.2001 zanikla účast Vladimíra Železného v CET 21 ve výši 11,78%. Takže podle mého selského rozumu v říjnu 2001 obecný soud vlastně rozhodl o něčem, co rejstříkový soud v té době ještě neuznal.

Protože však nejsem dobře placeným advokátem, ale z hlediska práva jen mírně poučený amatér, zdržuji se dalších vývodů. Jenom se mi nechce spolknout vše, co mně předkládají ke strávení média nebo advokáti Vladimíra Železného.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd