zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

17.8.2004 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Ještě jednou k CzechTeku a české žurnalistice

Před dvěma týdny jsem zkritizoval novináře za způsob informování o CzechTek a při tom jsem se dopustil stejné chyby, kterou jsem zpravodajům vyčítal: vypustil jsem neověřenou informaci, když jsem vlastnictví pozemku přisoudil státu a Pozemkovému fondu.

Po zjištění svého omylu jsem okamžitě do textů Louče umístil opravu a omluvu a od té doby čekám, kdy mi česká média sdělí skutečný stav věcí.

Čekám však marně, protože jediný, koho to zajímá, jsou internetoví publicisté. V Britských listech proběhla diskuse mezi Jakubem Strakou a čtenářem Ivanem Válkem o tom, jak se má interpretovat vlastnické právo, v níž mě přesvědčil spíše Jakub Straka, který jako první upozornil na můj omyl.

Do problému se zakousl i Roman Joura, který při prohledávání databází ministerstva spravedlnosti šel ještě dále, takže narazil na úpadce pana Tomáše Kotlaříka, na něhož jsou pozemky v katastru nemovitostí zapsány. Pan Kotlařík od roku 1992 podnikal na živnostenský list, v roce 1997 založil eseróčka Ovidius a MAX-V. Obě zkrachovala. Ovidius byl vymazán vloni z obchodního rejstříku, MAX-V stále v obchodním rejstříku na www.justice.cz figuruje.

Ovšem hlavní majetek, tj. vlastnictví pozemků, byl zřejmě veden na fyzickou osobu Tomáše Kotlaříka, jehož živnostenské podnikání rovněž skončilo úpadkem. A právě tady našel Roman Joura zajímavý dokument, konkrétně usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým se letos v červnu měnil správce konkurzní podstaty. Namísto Václava Blechy (správce konkurzní podstaty též u dalších Kotlaříkových firem) byl jmenován Vladimír Nechutný.

Myslím, že stojí za to ze zdůvodnění rozsudku citovat:
"Spornými body se postupně stalo (...) přenechání luk a pastvin k bezplatnému užívání a kosení třetím osobám, způsob obhospodařování uznané honitby na pozemcích zapsaných do podstaty atd.
(...) Ve věci se dosud nepodařilo zahájit zpeněžování konkursní podstaty, stále není vypořádáno společné jmění manželů Kotlaříkových, spor o ně je přerušen, neboť probíhají další spory, zahájené určovacími a vylučovacími žalobami. V posledních měsících bylo podáno několik stížností na činnost správců ze strany členů úpadcovy rodiny a dalších osob.
(...) Dalším důvodem je (...) nedostatečně transparentní postup při vyhledávání zájemců o kosení luk a pastvin a při stanovení smluvních podmínek pro jednotlivé kalendářní roky, ponechání uznané honitby bez užitku pro konkursní podstatu po několik let včetně nedostatečně odůvodněného výběru účastníků honu."

Z dokumentace vyplývá, že konkurzní řízení se táhne letos už šest let, aniž by – jak vidno – přineslo jediný výsledek pro věřitele, takže jediný zisk mají jenom ti, kteří s konkurzní podstatou nakládají, případně v dohodě s jejím správcem ji zdarma užívají.

Zřejmě inspirován Jourou, na detaily si zkusil posvítit tento týden Jan Kovalík v Respektu. Do historie pozemků přidává jednu zajímavou epizodu o tom, že Tomáš Kotlařík v roce 1998 převedl pozemky na firmu Agro Kraun se sídlem v Praze 5, jehož majitelé, s výjimkou jednatele, mají italskou adresu. Jak jsem dodatečně zjistil, datum zápisu do Obchodního rejstříku 23. října 1998 se přesně kryje s datem vyhlášení konkurzu na živnost Tomáše Kotlaříka, fyzické osoby. Šlo tedy evidentně o to, vyvést majetek z krachující společnosti.

Kovalík v Respektu situaci popisuje takto: „Konkurzní správci Václav Blecha a Vojtěch Levora zahrnuli louky prodané Agrokraunu do soupisu konkurzní podstaty. A noví majitelé tak s pozemky nemohli nijak nakládat. Firma Agrokraun podala z toho důvodu na správce několik žalob, stejně tak správci na firmu Agrokraun a soudní spor o to, zda jsou boněnovské louky součástí soupisu konkurzní podstaty se vede dodnes.“

Jednatele společnosti Agro kraun Constantina Pleskyho představuje Kovalík těmito slovy: „jednatel Constantin Plesky vyjadřuje mladým milovníkům techna své sympatie. "Určitě bychom se dohodli, stačilo by určit místo na toalety a podložit agregáty," říká Plesky.“

Tolik Kovalík. Mně však zaujalo něco jiného. Například to, že Agro kraun s.r.o. vyinkasovala v letech 2000 a 2001 ze státního rozpočtu nevratné zemědělské dotace v hodnotě 3 176 000 Kč.

Navíc mne zaujala ona italská squadra azzura v Agro kraunu. Jména majitelů najdeme i v dalších společnostech, často dnes zaniklých. Speciálně pan Constantin Plesky je zajímavou osobou, neboť pokud zadáme v obchodním rejstříku jeho jméno v transkripci Konstantin Pleský, zjistíme, že po roce 1992 zde pomáhal zakládat více společností s cizineckou účastí (jsou zde jména naznačující italský, balkánský, francouzský, možná i arabský původ), z nichž nejméně dvě provozovaly kasína – STIB Holding a Evropské kasíno s.r.o.

Obě „kasínové“ společnosti zanikají v roce 2002, ale to už pan Pleský mění své příjmení na Plesky a krátce se objevuje v seriózní realitní společnosti Italinvest, která je o několik měsíců později prodána italské firmě. Jako pozůstatek „kasínové“ minulosti zůstává v obchodním rejstříku jméno Pleský jen v nadaci “Národ dětem“.

Ale vraťme se k základní otázce, na kterou mi stále média nedala odpověď, tj. na jakých pozemcích se CzechTek konala a komu ty pozemky patřily. Chtělo by to znát pozemkové mapy a přesná místa, kde se hrálo a tábořilo.

I bez pozemkových map jsem se pokoušel nahlížet do katastru nemovitostí katastrálního území Boněnov na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a zjistil jsem tři dominantní vlastníky: Tomáš Kotlařík (např. parcely 108/1, 272/1), Pozemkový fond (většinou nezemědělská půda, např. parcely 108/2, 108/3) a Lesy České republiky, státní podnik. Je možné, že Libor Lúdik nebyl jediným poškozeným, a že se škoda může týkat i dalších boněnovských vlastníků půdy.

Já osobně bych se to rád dozvěděl, jenže média to nezajímá. Budiž tak. Přesto si však myslím, že jako čtenář mám právo na ověřenou nekreslenou a nepodjatou informaci. Neboť co si mám myslet o tom, když Jan Kovalík v pondělí do Respektu napíše: "Louku u Boněnova mezitím koncem týdne dobrovolníci z řad milovníků techna uklidili," a na okraji dodává "do práce se zapojil i podnikatel Lúdik", zatímco MF Dnes v pátek informovala o tom, že tím, kdo "koncem týdne" uklízel, byl nájemce Lúdik.

MF DNES doslova: „Nakladač, traktor s valníkem, dva kontejnery a tři zaměstnanci - takovou pracovní sílu vyčlenil včera na úklid louky u Boněnova, kde se před několika dny konala technopárty, soukromý zemědělec Libor Lúdik. "Netroufám si odhadnout, jak dlouho nám to bude trvat a kolik odpadu nasbíráme," řekl Libor Lúdik.
Na louce, kde se párty konala a odkud policie 3. srpna přinutila účastníky technopárty odejít, zůstalo podle odhadů účastníků téměř 40 tun odpadu. Někteří z nich se o víkendu i včera na louku vrátili a podle vlastních odhadů odvezli 20 tun odpadu.“

Já osobně se přikláním spíše k verzi MF Dnes.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd