zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

17.12.2004 RUBRIKA: TV NOVA

Týden plný Novy (a zákonů a arbitráží)

Minulý týden byl nadprůměrně bohatý na události, které se týkaly českých médií. Za všechny uvádím:

a) V pondělí 13.12.2004 oznámila finanční skupina PPF, že uzavřela dohodu o prodeji 85 procent svého podílu ve „skupině televize Nova“ americkému investorovi CME, který se tím pádem vrací do podniku, ze kterého byl před pěti lety Vladimírem Železným brutálně vyhozen.

b) V úterý 14.12.2004 začala 39. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tentokráte už přímo, nikoli jen ze záznamu pro abonenty UPC, přenášel parlamentní program 24cz. Schůze nejen schválila rozpočet na příští rok, ale po několika odkladech došlo konečně na první čtení návrhu novely zákona o R a TV poplatcích (bohužel nedokončené - pokračování v únoru 2005). Poslanci schválili také nový Zákon o elektronických komunikacích a last but not least vyšetřovací komise PSP „pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika“ požádala o odložení termínu předložení zprávy do konce února příštího roku.

c) Shodou okolností ve čtvrtek 16.12.2004 server Česká média ve spolupráci s ČRo 6 organizoval v Nostickém paláci besedu na téma „Co ukázalo vyšetřování kauzy CME?“ V panelu zasedli poslanci Stanislav Křeček, Tomáš Vrbík, bývalý člen RRTV Petr Štěpánek, JUDr. Vladimír Balaš a moje maličkost. Uvidíme, co z toho Radko Kubičko pro ČRo6 vyrobí.

d) Tentýž den na předvánočním večírku zaměstnanců televize Nova oznámila programová ředitelka Novy Libuše Šmuclerová, že po dohodě končí své angažmá v Nově, aniž by byl znám její nástupce.

Tolik stručná bilance. O návratu CME do televize Nova bylo už téměř všechno řečeno v ohlasech a komentářích českých médií. Za zmínku však stojí některé detaily, například:

- Formulace „uzavřela dohodu o prodeji“ v tiskové zprávě PPF naznačuje, že se podepsala spíše smlouva o smlouvě budoucí než nějaká definitivní kupní smlouva. I když základní rozhodnutí o vstupu CME do Novy je již dané, nová vlastnická struktura a provázání společností „holdingu Nova“ evidentně nemá definitivní podobu.

- Důvodem může být dosud neuzavřená záležitost s vlastnickými podíly v držiteli licence CET 21, o které generální ředitel Novy Petr Dvořák ve středečním rozhovoru pro MF Dnes prohlásil: “Situace už se ubírá správným směrem. Ale třeba zápis do obchodního rejstříku z procedurálních důvodů ještě nějaký čas potrvá. Je to otázka jednoho dvou let. Dvořák zde dodává, že by tuto věc urychlila dohoda s Petrem Kršákem, jehož soudní spory s CET 21, které pokud vím sahají až do roku 1996, stále nejsou dořešeny.

- Bude také zajímavé, jak se nový holding vypořádá s vlastnickými podíly Jiřího Šmejce, který vlastnil ve „skupině Nova“ menšinových 34 procent. Oznámených 85 procent prodávala CME jen PPF, nikoli Šmejc, což lze vydedukovat z press release CME, který oznamuje, že obchodní podíl CME ve „společnostech Novy“, bude nikoli 85 procent, ale 56 procent (tj. podíl 85 procent ze 66 procent PPF).

- V rozhovoru pro BBC ředitel Novy Petr Dvořák zahalil rouškou obchodního tajemství detaily uzavřených dohod s tím, že se je dozvíme příští rok v březnu. Proč až v březnu? Protože CME jako společnost kótovaná na americkém kapitálovém trhu NASDAQ má kvartální informační povinnost, při níž musí své akcionáře informovat o všem, co se ve společnosti odehrálo, včetně textu smluv, které se uzavřely. Zprávu za uplynulý rok CME obvykle zveřejňuje na přelomu února a března (Zde (4MB) je zpráva za rok 2003).

- Podle mého názoru CME opět vstupuje do situace, v níž pro ni panuje určitá právní nejistota. Činí tak s plným vědomím a zřejmě i se smluvními pojistkami, kdyby věci náhodou nedopadly. Proč tak činí, bych hledal nejen ve znovunalezené důvěře v právní jistoty podnikání v ČR, o které se Michael Garin několikrát zmínil v českém tisku, ale především v tom, že Praha má pro soukromý vysílací byznys nepříznivější legislativu. Stačí se podívat na ceny satelitních, ale nejen satelitních licencí.

- Nepřímo to potvrdil ve středečním pro HN Michael Garin: “Změnila se celá situace v České republice. Panuje tu silná důvěra jak v legislativní, tak i další podmínky. Proto je CME odhodlána tady znovu působit. Je to i takový vedlejší produkt toho, že Česká republika vstoupila do Evropské unie.“

- Dokážu si docela dobře představit Prahu jako centrum tentokráte již skutečné CET - Central European Television, zásobující satelitem východoevropské trhy, ke kterým by v budoucnu mohlo přibýt i Maďarsko (kdyby se k CME připojila SBS Broadcasting s televizí TV2) nebo Polsko (kdyby se změnila zdejší legislativa limitující zahraniční investory 33procentní hranicí podílu ve vysílacích médiích). Nejsem si však jist, zda CME je takové vize schopna a zda na to má ve své centrále i v příslušných regionech potřebné lidi, jejichž schopnosti přesahují horizont dnes vyžadovaného minima – tj. vydělávat rychlé peníze pro akcionáře CME jakýmkoli způsobem.

Americká burza reagovala na uzavřený obchod okamžitě dvacetiprocentním vzestupem ceny akcií CME.

Odchod Líby Šmuclerové z Novy není podle mého názoru jen nějakou individuální personální změnou. Je to zřejmě zákonitý začátek širší generační obměny dramaturgického vedení Novy, v němž někdejší štiky televizního programu se proměnily v líné kapříky podobající se těm, kteří jsou tak často kritizování ve veřejnoprávní České televizi.

Co se týče historie arbitráží, mohu nabídnout tyto články z archivu Louče:
Amsterodamská arbitráž a TV NOVA
CME vs. Železný aneb Jak se dá číst rozhodčí nález
Na okraj sporu Ronald Lauder vs. Česká republika
Lauder si za mnohé může sám
Jak moje předpověď nevyšla (Lauderova CME v poslední sporu s ČR vyhrála)
Lauderova žaloba a český komplex soudce Colliny .
Ještě jednou k arbitráži (Jak se soudce Kühn díval brýlemi CME)
Jak velký bude účet?

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd