zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

8.10.2008 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Třináct způsobů jak čelit obvinění a skrýt pravdu před novináři (sloupek pro Aktuálně.cz)

Čtenářům blogu Aktuálně.cz (a zde i Louče) se omlouvám za recyklovaný text, ale při čtení dopisu Ivana Langera (přesněji advokáta Ivana Langera s plnou mocí IL) šéfredaktorovi MF Dnes 10 lží mi nedalo, abych nesáhl do svého archivu a nevytáhl z něj text, se kterým jsem se kdysi setkal na webových stránkách americké Society of Profesional Journalists. Ponechávám ho bez komentáře a všem potenciálním diskutujícím vzkazuji:

Také mně se nelíbí kampaňovitost žurnalistiky MF Dnes ženoucí se za kauzami zveličujícím způsobem, při němž se redaktoři a editoři snaží vnutit čtenářům svoji interpretaci zjištěných faktů, aniž by tato fakta osvětlili z více stran a konečný úsudek ponechali na čtenářovi. Že při tom MF Dnes měří všem stranám stejně, jak se chlubí na redakčním blogu? Podle mého názoru to pochybnost některé výroků (viz věta: Kyselý koupil i dluhy "Langerova golfu"), na kterých se Ivan Langer točí, nemlouvá.

Na druhé straně Langerova filipika také není bez kazu a používá metod podobných těm, které popisuje níže uvedený seznam. Například lež číslo 4 ("Lživá je informace, že Kyselý koupil pohledávky za firmou, v jejímž představenstvu byl Ivan Langer") je fiktivní, protože MF Dnes upozornila na to, že "V době prodeje pohledávky už Langer v představenstvu společnosti Golf Ageus nebyl, odešel v roce 2001." A lež číslo 5 nevyslovila MF Dnes, ale byla to citace názoru konkurzního správce Vítka, kterou následně Kyselý nebyl ochoten vysvětlit.

Třináct způsobů jak čelit obvinění a skrýt pravdu před novináři

(převzato z diskusní skupiny americké novinářské organizace SPJ, poprvé zveřejněno na serveru Neviditelný pes někdy v roce 1998, pak na Louči včetně anglického originálu:

 • 1. Mlčte jako ryba. Jestliže se o něčem nemluví, není to zpráva, jakoby se to nestalo.
 • 2. Rozzuřte se. Technika známá jako "Jak se opovažujete? - gambit"
 • 3. Charakterizujte zprávu jako "pověsti", nebo ještě lépe jako "divoké nepodložené dohady". Jestliže o něčem nebylo oficiálně informováno a veřejnost se to přesto dozvěděla, mohou to být jenom "dohady" a "pověsti".
 • 4. Zabývejte se jenom těmi nejslabšími aspekty těch nejméně závažných obvinění. Nebo ještě lépe, sami dejte do oběhu divoké zvěsti o případu a nechte je kolovat předtím, než veřejně vystoupíte, abyste uvedli na pravou míru všechna tato obvinění - reálná i vymyšlená.
 • 5. Označte ty, kteří se k vašim vysvětlením budou stavět skepticky, za "konspirační teoretiky", "zabedněnce", "chvastouny", "poplety", "výstředníky" a samozřejmě za "šiřitele nepodložených pověstí". Pak je však třeba dávat si veliký pozor a pečlivě se vyhýbat veřejným debatám s takto označenými osobami.
 • 6. Zpochybněte motivy. Zdůrazněte, že kritikům ve skutečnosti nejde o nalezení pravdy, ale že sledují pouze partikulární politické cíle nebo svůj hmotný prospěch.
 • 7. Dovolávejte se autorit. Zde může dobře posloužit tisk, který kontrolujete, nebo fingovaná opozice.
 • 8. Smeťte obvinění ze stolu jako "starou zprávu", něco, čím už se není třeba se zabývat.
 • 9. Přiznejte částečnou vinu. Tato technika je známá jako "přiznej a vyvázni". Tímto způsobem vytvoříte dojem upřímné čestnosti, když připustíte relativně neškodné, ještě ne trestné "omyly". Tato strategie často vyžaduje využití i takových ústupových pozic, se kterými se zpočátku nepočítalo.
 • 10. Charakterizujte příslušné trestné činy jako neuvěřitelně komplikované a pravdu ve své podstatě definitivně nepoznatelnou.
 • 11. Používejte metodu zpětné dedukce, která obtížné důkazy zbaví závažnosti. Například: máme svobodný tisk, kdyby se ta věc skutečně stala, určitě by o ní informoval, protože se o věci ví teprve nyní, věc není tak jistá. Nebo jiná varianta na toto téma: proč se s věcí přichází právě teď, proč teprve teď o ní informuje tisk.
 • 12. Vyžadujte od pochybovačů, aby věc vyřešili zcela a důkladně, teprve potom budou mít právo s ní vyjít na veřejnost.
 • 13. Změňte téma.

  DODATEK: Na internetu jsem našel dokument, který rozšiřuje seznam technik zastírání pravdy ze třinácti na sedmnáct (Seventeen Techniques for Truth Suppression).

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2006 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd