zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

22.7.2012 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Politický aktivista a demagog odpovídá

Útočná intenzita polemického článku Petra Štěpánka "Demagogie politického aktivisty Šmída" reagujícího na můj komentář k tiskové konferenci sdružení eStat.cz svědčí o tom, že jsem asi zasáhl do černého. Ano, zpochybnil jsem kompetenci Petra Štěpánka ve věci projektu zefektivňování médií veřejné služby, a to na základě průběhu tiskové konference, jejíž záznam si každý může poslechnout na webu Českých médií.

Nevím, čím jsem si vysloužil tolik osobních útoků, když já jsem u jména Petra Štěpánka použil jen dvě charakteristiky, nikoli nálepky, jak mě Štěpánek vyčítá, a to: "politický nominant četných mediálních rad, nyní ve výslužbě" a "zručný politický rétor", tedy charakteristiky věcné, nikoli dehonestující. Za diletantský jsem označil projekt, nikoli Štěpánka. Rád bych polemizoval s argumenty, jak mě Štěpánek vyzývá, leč tyto chyběly nejen ve Štěpánkových odpovědích na otázky novinářů při tiskové konferenci, ale i v rozdávané brožuře.

Nepokládám se za majitelem jediné pravdy, jak mi Petr Štěpánek podsouvá, jenom něco vím o detailech fungování Českého rozhlasu, České televize a České tiskové kanceláře a také o neslučitelnosti některých jejích funkcí - speciálně ve věci ČTK. Jestliže jsem tak rasantně odmítl návrh na sloučení ČRo, ČT a ČTK, pak jsem to podložil špatnou zkušeností z Maďarska, kterou jsem podrobně popsal v nabízených odkazech zde a tady (které zřejmě PŠ za argumenty nepokládá).

Důvod, proč se ozývám, je označení mé osoby za "politického aktivistu", nad jehož adjektivem udiveně kroutím hlavou. Ke svému občanskému a publicistickému aktivismu ve věci médií se hrdě hlásím. Již dvanáct let šířím své názory na média na webové stránce louc.cz. Tyto informace a osobní názory poskytuji zcela zdarma, nejsem v žoldu žádného mediálního sdružení, ani politické strany. Takže jsem přemýšlel, čím jsem si to adjektivum "politický" u Štěpánka vysloužil. Oči mi otevřela až tato věta: "Ambicí občanských (nikoli politických) aktivistů z nevládní organizace eStat.cz je toliko nabídnout argumenty, proč by se mělo jít touto cestou," po jejímž přečtení jsem pochopil, jak Štěpánek kategorizuje aktivisty, a proč nemohu být zařazen do kategorie aktivistů občanských.

Udělal jsem si totiž analýzu jmen, které nabízí eStat jako své reprezentanty na svém webu a zjistil, že ze čtrnácti uvedených osob jich osm má přímou nebo nepřímou vazbu na Občanskou demokratickou stranu (podrobné výsledky uvádím pod čarou). Vyvodil jsem si z toho poučení, že za občanského může být aktivista podle Štěpánka označen pouze ten, kdo je zadobře s ODS. Nebo ten, který svůj občanský aktivismus má podložen dobrými vazbami na IT byznys. Nemám na mysli jenom ing. Koudeleho, který po letech strávených ve veřejné správě v Plzni zamířil do společnosti Microsoft, aby zde dostal na starost zakázky pro veřejnou správu. Ale především skutečného bojovníka za efektivnější veřejnou správu, dnešního prvního náměstka Ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku, jehož zásluhou vznikla letos na úřadech práce situace v oblasti sociálních dávek, kterou počítačový expert Koubský označil za "katastrofální... Kdyby MPSV nadále nemělo k dispozici původní počítačový systém, jenž měl od ledna být nahrazen novým, daleko dražším, neumělo by vyplatit kolem 80 procent dávek. Tolik se jich totiž ještě v květnu 2012 zpracovalo postaru." O Šiškovi a jeho aktivitách minulý týden přinesla MF Dnes dlouhý článek "Počítačový král." Než být takový občanský aktivista, tak to si snad raději nechám nadávat demagogů a aktivistů politických.

Také mě napadlo, že Štěpánek by mohl za "politické" označit moje angažmá v kolegiu ÚŘ České televize. Sice si to netroufl otevřeně deklarovat, nicméně v jednom odstavci na mé členství naráží: "Podrobnou analýzu včetně návodu, jak to případně provést, by jako variantu ke stávajícím stavu měli laické i politické veřejnosti spíše nabídnout lidé placení z veřejných peněz, respektive koncesionářských poplatků. Třeba právě sám Šmíd, takto člen kolegia generálního ředitele České televize."

Děkovný dopis volebního výboru PSPAno, jsem členem kolegia ÚŘ ČT a pobírám za tuto funkci odměnu "z veřejných peněz". Tuto funkci nepokládám za politickou, ale odbornou, a je jen logickým pokračováním toho, co dělám posledních dvacet let. Petr Štěpánek zřejmě přehlédl, že "sám Šmíd, takto člen kolegia generálního ředitele České televize" průběžně předkládá nové a nové analýzy, některé z vlastní vůle, některé na objednávku, za některé dokonce sklidil uznání politické sféry (viz přiložený dopis). Mám na mysli především loňskou "Analýzu vysílání veřejné služby v zemích EU", která byla k dispozici na webu psp.cz (teď není, protože parlamentní web se přestavuje a je z velké části nefunkční - typický příklad "zefektivnění veřejné správy" na základě zakázky pro IT firmu), a která se zabývá kromě jiného financováním těchto médií. Ke stažení zde. Pokud by to Petrovi Štěpánkovi nestačilo, doporučuji zadat do vyhledávače google "vysílání veřejné služby site:louc.cz" a dostane dostatek odpovědí.

Takže shrnuto a podtrženo. Šmíd nabízí řešení a varianty, jenomže nikoho to nezajímá. Je přece pohodlnější uělat tiskovku s radikálními návrhy, než si prostudovat, jak to zcela konkrétně dopadlo třeba na Slovensku, kde chtěli zrušit poplatky a znovu je asi budou zavádět.

Milý Petře, mohu vás uklidnit, moje členství v kolegiu ÚŘ je termínované. Hned v úvodu jsem upozornil, že hodlám v této funkci být dočasně, do konce tohoto roku, protože si chci zachovat svoji nezávislost. O tom, že v kolegiu nesedím pro peníze, ale hlavně pro to, že chci být "být při tom" a "být slyšen", mohu poskytnout výpisy ze svých účtů za prvních půl roku, které převádějí část mých honorářů z ČT na charitu.

Na závěr pár faktických poznámek: názorů pana Fleischmanna a Hrabáka si vážím, neboť jsou to odborníci. Bohužel jen v oblasti rozhlasového vysílání. Nevím o tom, že by kdy byli angažováni v televizním či agenturním provozu. A ta jejich třetina úspor by měla být doložena a nikoli vyslovena do větru bez jakékoli specifikace.

Nevím o jakém načapání ve věci naší diskuse o Primě a regionech mluvíte. Pokud vím, tak jsem spíše načapal já Vás, když jsem upozornil a vyvrátil Váš nepravdivý a několikrát opakovaný výrok: "regiony nemají kde vysílat". Na jednostranný a zavádějící způsob Vaší argumentace při citaci licenčních dokumentů jsem upozornil v diskusi pod Vaší polemikou na Českých médiích. Čtenáři si můj příspěvek mohou přečíst pod čarou zde.


Tým sdružení eStat.cz uvedený na stránce kontakty:
 • Edvard Kožušník europoslanec ODS
 • Dalibor Veřmiřovský – bývalý náměstek ministra informatiky do r.2007
 • Romana Chobotská – Kožušníkova asistentka v Evropském parlamentu – Kožušník = ODS
 • Tomáš Julínek, bývalý senátor ODS, bývalý ministr zdravotnictví
 • Karel Neuwirt – bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Petr Štěpánek – bývalý člen Rady pro R a TV vysílání a Rady ČTÚ, člen ODS
 • Michal Tošovský – bývalý ministr dopravy, poslanec ODS (tragicky zemřel 2005)
 • Zdeněk Zajíček – bývalý poslanec ODS, bývalý náměstek ministra Ivana Langera na MVČR, nyní náměstek ministra financí.
 • Ivo Brokeš – bývalý ředitel sekretariátu předsedy Senátu Parlamentu České republiky Přemysla Sobotky ODS, od r.2011 přešel do společnosti AWD, která se zabývá finančním poradenstvím,
 • Ing. Václav Koudele – do letošního roku odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje, od ledna 2012 zaměstnanec Microsoftu pro odbor veřejných zakázek
 • Vladimír Šiška – 1. náměstek Ministra práce a sociálních věcí - řídí odbor personální, odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce, odbor informatiky a odbor centrálních nákupů, právní podpory a správy majetku. Zavedl stále nefunkční centralizovaný systém vyplácení sociálních dávek, opozice žádá jeho odvolání
 • Daniel Ferjanček – bývalý riaditeľ Útvaru projektu štátnej pokladnice, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, zavedl systém Státní pokladny na Slovensku,
 • David Gladiš – bývalý ředitel agentury CzechTourism a do roku 2006 náměstek ministra zahraničí (jmenován za Alexandra Vondry - ODS), odešel z politiky, dnes cestovatel
 • Pavel Šitina – nedohledán - provozovatel E-shopů?
  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV | TEMATICKÝ ARCHIV (do roku 2004): INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd