PŘÍLOHA Louče


Vyjádření Petra Šafaříka k článku Mediální rady včera a dnes

Prosím, abyste ke svému článku publikovanému v Louči (a popř. i jinde na webu, pokud jste článek zveřejnil i jinde), připojil mé níže uvedené vyjádření.

Ve 4. čísle 2019 Mediažurnálu – zpravodaji Syndikátu novinářů ČR a ve svém „me-zinu“ o médiích Louč zveřejnil Milan Šmíd článek s názvem „Mediální rady – včera a dnes“. Text obsahuje nepravdivá a zavádějící tvrzení týkající se mé osoby. Zaprvé, už v lednu 2016 jsem uvedl, mj. prohlášením zveřejněným v ČTK, že nejsem autorem textů, které M. Šmíd nyní označil slovy: „uniklé maily předsedy rady Petra Šafaříka s premiérem Sobotkou, které vedly k rezignaci předsedy“. Zadruhé, na funkci předsedy Rady ČRo jsem rezignoval k 31. březnu 2016 z pracovních důvodů, členem Rady ČRo jsem byl do vypršení svého mandátu 20. června 2018. Dodávám, že do konce svého mandátu jsem byl vedoucím tzv. analytické skupiny radních a také vedoucím hodnoticí komise pro jednotlivé minitendry na analýzy iniciované tehdy Radou ČRo. Rovněž do konce svého mandátu jsem zastupoval Radu ČRo v Konzultační radě pro vysílání ČRo do zahraničí (tato rada působí při Ministerstvu zahraničních věcí ČR).

Petr Šafařík

Louč

NAVRCHOLU.cz