zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

17.7.2002 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Třikrát o médiích v létě
Deník Super zanikl, mediální komise PSP pokračuje, Galaxie se rozvíjí

O životaschopnosti bulvárního deníku Super jsem zapochyboval již při jeho vzniku 25. dubna 2001. Redakční politiku Superu jsem krátce komentoval zde. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že Super je předvolební deník, kterým si chtějí jisté podnikatelské kruhy získat náklonnost vládnoucích stran. Na dotaz České informační agentury, jak se zánik Superu projeví na české mediální scéně, jsem odpověděl:

Na zániku Superu samozřejmě vydělá Blesk zvýšením nákladu, možná též pasovští a jejich regionální deníky. Protože Super ukusoval z reklamního koláče tiskových médií jen malý, ne-li zanedbatelný kus, nevidím nikoho jiného, kdo by se chtěl nazout do bot, které Super opustil. Jsou totiž chudé a děravé.

Podle mého názoru nemusí Blesk na své ediční politice nic měnit. Je však možné, že již nebude tlačen konkurencí Superu k tolik dryáčnickým a skandalizujícím tématům. Jestliže konkurence Superu český bulvár "přitvrdila", je možné, že nyní nastane jisté uvolnění. Ale může to být jen moje zbožné přání.


Sněmovna se dnes rozhodla, že si ponechá i v příštím volebním období Stálou komisi pro sdělovací prostředky SKSP, která se v roce 1993 vydělila z regulérního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tímto usnesením. Od té doby je SKSP oblíbeným kolbištěm poslanců snažících se ovlivňovat veřejnoprávní média. Zde je usnesení o komisi z roku 1996, a tady je usnesení o SKSP po volbách v roce 1998.

Existují názory, že SKSP je zbytečná, a že by mediální zákony mohl projednávat Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Komise vznikla v roce 1993 z toho důvodu, že zde nebyl nikdo, kdo by ošetřil mediální legislativu, protože zánikem federální československé vlády zanikl také úřad, který měl média ve své kompetenci. Tento nedostatek se odstranil v roce 1996 přidělením kompetence v záležitostech médií Ministerstvu kultury. Tímto okamžikem zanikl také důvod, proč SKSP vznikala.

Já osobně nevidím tak velký problém v samotné existenci komise, jako v tom, že z jejích jednání neexistují záznamy či stenogramy (u výborů je to povinnost), a že Parlamentní knihovna na internetu nearchivuje ani její zápisy. To pak ztěžuje transparentnost jednání našich poslanců při projednávání tzv „mediálních“ záležitostí.


Na Kindernayově Galaxii, která dnes na frekvencích v Praze a Hradci Králové vysílá celodenně, se již objevují dramatické pořady z knihovny AQS, což je možné poznat v titulcích dabingu, který byl připravován buď pro Českou produkční nebo dokonce pro CET 21. Z programových plánů se to sice nedočteme, ale minulý týden jsem zde zhlédl reprízu detektivky s Nero Wolfem, kterou dříve vysílala Prima.

Někdy mám pocit, že již neskrývaná podpora Galaxii ze strany investorů Primy (a možná též Novy), je jakýmsi veřejným políčkem, který čeští podnikatelé udělují investorům za oceánem, zde konkrétně investičnímu fondu Argus z rodiny pojišťovny Prudential. Ten před dvěma lety vložil peníze do projektu vysílání televizní stanice TV3 pod vedením Jana Obrmana, projektu, který byl od začátku do konce beznadějně ztrátový.

Vloni v květnu se s investory TV3 v New Yorku spojil Vladimír Železný a podle dostupných informací za přítomnosti tehdejšího ministra zahraničí Jana Kavana učinil lidem z Argus Capital nabídku, pravděpodobně v tomto duchu: "Pánové, já vám pomůžu zbavit se problémů s TV3, když vy pomůžete mně. Já vám udržím TV3 nad vodou, propojíme se navzájem, rozdělíme si úlohy, rozředíme dluhy (v tom mají naše holdingy praxi), zajistím návratnost vašich investic, když vy mně na oplátku pomůžete urovnat věci s Ronaldem Lauderem - investicemi nebo jinak." Blíže jsem historii popsal v Louči 41 před rokem.

Tuto nabídku Argus Capital odmítl, naopak o ní informoval Laudera, jehož lidé pak následně informaci předali lidem v Respektu a ČT, kteří Kavanovu asistenci na řešení Železného problémů řádně rozmázli.

Jak Louč zaznamenala již před třemi týdny, společnost TV3 a.s. šla do konkurzu, v pátek 28.6. přestala vysílat přes satelit a do kabelů, a naopak, byla to RTV Galaxie, která od pondělka 24.6. rozvinula na frekvencích svůj televizní program do celodenní šíře.

Podle mého názoru Argus Capital své investice do TV3 dnes může odepsat. I když se mohu mýlit, něvěřím, že by Argusu těch ztracených 20-30 miliónů dolarů stálo za nákladnou a nejistou mezinárodní arbitráž. A čeští podnikatelé se mohou škodolibě usmívat: Vidíte, kdybyste šli s námi do holportu, a pomohli Železnému, nemuseli jste o ty peníze přijít.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd