LOUČ
č.22

12.2.2001

občasník informující o světě žurnalistiky a médií
motto: Karl Kraus měl Pochodeň, já to zkouším s Loučí...            © Milan Šmíd
Louč se snaží posvítit i tam, kam nedosáhne světlo internetových zdrojů www.ceskenoviny.cz/media.html, www.mam.cz, www.istrategie.cz, www.idnes.cz, www.lidovky.cz, www.ihned.cz, http://www.britskelisty.cz, http://www.ram.cz a dalších URL.

Na okraj týdne 5.-12.2.2001

Na okraj textů minulého týdne

Jak se žije v příjemném duopolu (Martin Dvořák hovoří)

"De facto" Petr Štěpánek (Ohýbači zákonů v akci)

Klekánice a regionální studia

Řekli o médiích veřejné služby (prof.Petrusek)

ARCHIV      PŘEDCHOZÍ ČÍSLO.     !!!UPDATE 14.2.ARBITRÁŽ!!!

Na okraj týdne 5.-12.2.2001

* 9.2. Poslanecká sněmovna zvolila v tajném hlasování Jiřího Balvína prozatímním generálním ředitelem ČT. Rozhodlo už první kolo, v němž spolehlivě zapůsobily mechanismy opoziční smlouvy. Aby zabránila dvoukolové volbě, ODS opustila Kralerta a musela spolknout fakt, že Balvín - jak oznámil při veřejném slyšení - hodí přes palubu celé Hodačovské trio. Proč se ODS obávala druhého kola? Protože by seskupením rozptýlených hlasů vznikla možnost, že by mohl projít Karel Kochman, jehož nepřijatelnost pro naši politickou scénu (nezávislost, schopnost odolávat tlakům) jsem vysvětlil již před dvěma týdny v přemítání o ředitelích.
10.2. ve 12.01 zmizel nápis STÁVKA z obrazovek ČT1 i ČT2 přesně ve chvíli, kdy ve zprávách na ČT1 probíhaly záběry podpisu dohody mezi novým ředitelem a stávkujícími odbory.
11.2. Václav Klaus v pořadu TV NOVA Sedmička Balvína silně zkritizoval - v podstatě z formálních důvodů údajně chybného řazení kroků směřujících k uklidnění krize - čímž dal najevo, že hrátky zahájené politiky před čtyřmi lety budou pokračovat. Jejich podstatou je zpochybňování činnosti ČT a jejího managementu tak, aby tento "změkl" a stal se poddajným nástrojem politické scény. Že to ČT příliš neprospívá, ukázaly poslední tři roky dosti názorně.

* Vedle hlavní události - volby nového ředitele ČT - přinesl týden celou řadu textů, které by si zasloužily komentář. Za všechny jmenuji:

 • - záznam veřejného slyšení kandidátů na místo prozatímního ředitele ČT v Poslanecké sněmovně ze dne 6.2. Jako jeden RTF soubor ke stažení zde.
 • - zpráva generálního tajemníka IFJ Aidana White o krizi v ČT
 • - texty Nikolaje Savického pokoušející se o rekapitulaci a výklad událostí v ČT (Britské listy 7.-9.2.)
 • - interview HN s ředitelem TV Prima s názvem "Digitalizace se nebojím, ale jak ji využít" 6.2.
 • - pokračující diskuse Mathé/Železný v dopisové rubrice Hospodářských novin 9.2.
 • - tiskové prohlášení člena RČRRTV Petra Štěpánka k výrokům ministra financí Pavla Mertlíka 6.2. (naštěstí nepublikované na oficiálních stránkách RČRRTV, prestiž tohoto orgánu už tak dost poklesla).
 • - komentář Bohumila Doležala o Vladimíru Železném jako muži Klausovy éry v Lidových novinách (který dokonce podnítil nováckého ředitele k reagování v jeho sobotní one-man-show Volejte řediteli, že by to byl důvod, proč se článek neobjevil na této stránce?).
 • - esej Václava Bělohradského v příloze Práva Salon 8.2. s názvem "Poučení z krizového vývoje (ať už dopadne jakkoli)"
 • - článek Ivana Langera v HN 7.2. "ČT - vyšší princip nebo zákon?"
  Zkrátka - tak rozsáhlou debatu o médiích jsme tady už dlouho neměli.

  * Minulý týden doporučovaná diskusní skupina verejnact se mezitím dostala na úroveň dalších podobných diskusních fór, která obvykle ovládne několik aktivních chatujících jedinců a k zajímavým myšlenkám se člověk musí prodírat hustým křovím nepodstatných mailů.


  Média, Internet, TV Nova a já, je název knihy, v níž je výběr mé publicistické činnosti od roku 1990. O co jde, je možné se dozvědět zde v úvodu nebo tady v obsahu knihy. O lidech, které knížka zmiňuje, lze získat informaci ve jmenném a věcném rejstříku. Vydalo a distribuuje vydavatelství ISV v Praze, fax 02-24317402. (Protože ne všude je ta knížka k mání, pražským zájemcům jsem schopen výtisk prodat sám za 170 Kč.)


  zpět

  Na okraj textů minulého týdne

  Louč vznikla před více než půl rokem z jednoduchého důvodu. Nechtěl jsem být vnímán jako kmenový autor Britských listů Jana Čulíka poté, co jsem si při diskusi o povaze internetové žurnalistiky (částečně vedené v soukromých e-mailech) s editorem Britských listů vyjasnil, že naše představy o smyslu internetového periodika jsou odlišné. Nemám touhu ani potřebu "podvracet", chci raději sloužit poskytováním informací a nabídkou názorů.

  Jsem rád, že jsem se k tomu kroku odhodlal. Počet návštěv stránek Louče se sice Britským listů vyrovnat nemůže, nicméně jak jsem zjistil díky službě www.navrcholu.cz, moje klientela je neméně vybraná jako u Britských listů (monitoruje mě státní správa, média i renomované poradenské organizace - nedávno jsem např. zjistil, že PricewaterhouseCoopers usilovně opisoval z mé služby pro budoucí ředitele ČT), a především - vzdálil jsem se "mediálním šamanům" Tomáši Pecinovi a Janu Čulíkovi v době, kdy jejich schopnost sebekritické reflexe v průběhu krize ČT byla natolik oslabena, že byli schopni produkovat nejen materiály typu Kořeny krize v České televizi, v nichž své subjektivní vidění událostí vydávali za realitu, ale i takovou megalomanskou prezentaci Britských listů, jakou byl materiál Mé zoufalství: Jak jsem přivedl do ulic 100 000 lidí.

  A co hůř, agresivní žurnalistika Tomáše Peciny, dnes za asistence Štěpána Kotrby, posunuje Britské listy směrem k politickému a kulturnímu bulváru Cibulkovského typu. Jsem schopen připustit, že nepřetržité útoky směřující proti státním autoritám a kritika úřadů a orgánů nejrůznějšího druhu mají i své pozitivní momenty - je to výzva, která je nutí reagovat a zlepšovat jejich práci. Nicméně já u toho být nemusím, zvláště když z těch útoků více než snaha o hledání pravdy tak často vyčnívá potřeba vlastního zviditelnění se.

  A tím se dostávám k textu Nikolaje Savického Děsivý příběh zásahů do České televize, jehož vznik autor mimo jiné odůvodňuje tím, že chce alespoň "poněkud vyvážit pohled Britských listů". Myslím, že se mu to daří, zvláště tam, kde dokládá jak zjednodušený a falešný je pohled na televizní vysílání, pokud se redukuje jen na zpravodajství a publicistiku, tj. na menší část vysílaného programu (12 a 14 procent). Jinak je ten text cenným svědectvím podaným zevnitř televizních struktur, z čehož plynou jeho přednosti (informace od zdroje) i nedostatky (nedostatek odstupu od vlastních činů).

  Co mě fascinovalo na veřejném slyšení, byla odvaha Jany Bobošíkové přihlásit se o místo generální ředitelky. Ne proto, že šla do předem ztraceného boje, ale proto, že se o ten post zajímala s tak minimálními znalostmi provozu plnoformátového televizního programu s úkolem velkého objemu vlastní tvorby. Neboť její vystoupení se točilo vlastně jenom kolem zpravodajství a obecných frází o rozpočtu. (Někdo může namítnout, že Martin Dvořák jako nový ředitel TV Prima je příkladem toho, že televizní profese není nutná. Dvořák se však může spoléhat na pomoc z Barrandova, kam dochází čerpat rozumy.)

  Při poslouchání Jany Bobošíkové mě zaujalo, jak často používala pojem "koncesionářský poplatek", "koncese", "koncesionáři". To ostatní kandidáti dobře věděli, že tato terminologie není přesná, a že ta platba se nazývá "rozhlasový a televizní poplatek", viz zákon 252/94 Sb. Jak se stalo, že tomuto poplatku se říká koncesionářský, jsem kdysi dávno - ještě před přijetím zákona 252/94 - popsal v Hospodářských novinách v článku z 5.3.1992 (ke stažení v RTF formátu).

  Bylo zajímavé pozorovat, jak Karel Kochman v tomto ohledu byl negativním obtiskem Jany Bobošíkové - nejen lidsky, ale i odborně. On zase tu televizi viděl především jako programové a produkční centrum a když se ho zeptali na zpravodajství, tam tápal, protože pro něj zpravodajství není středobodem televize, ale jenom jednou z jejích produkčních odnoží.

  Na pozadí Kochmanova vystoupení se jeví úkol vyrovnaného rozpočtu daný Balvínovi jako Danajský dar. Zkušený producent Kochman totiž parlamentu nastínil, že pokud nemají být hozeny přes palubu dlouhodobé projekty, deficit lze sice snížit, ale nikoli zcela odstranit.

  A propos audit. Vzpomínám si, jak dlouho se Ivo Mathé oháněl pozitivními výsledky auditu firmy Coopers & Lybrand. Kupodivu, když nastoupil do funkce Puchalský, tatáž firma mu předložila "Studii provozního prostředí", která už tak optimistická nebyla, a naopak, řadu jevů v ČT kritizovala. Že by audity byly schopny reagovat na společenskou objednávku?

  Ale zpátky ke krizi ČT. Mezinárodní federace novinářů IFJ zveřejnila minulý týden Mimořádnou zprávu: Česká televize a boj o televizi veřejné služby. Jejím autorem je generální tajemník IFJ Aidan White, který Prahu navštívil ve dnech 7.-10.1.2001 poté, co IFJ vyslovila své znepokojení k situaci již 29.12.2000 a 2.1.2001

  Co říci k této zprávě? Nepřináší v podstatě nic nového, spíše jen potvrzuje názorovou propast mezi účastníky sporu, nejednotnost výkladu celé záležitosti a do jisté míry i povrchnost zahraničního pozorovatele, který - bez znalosti jazyka - bude vždy závislý na tom, co mu lidé v terénu řeknou.

  Těch lidí bylo poměrně dost, jsou zde zaznamenaná interview s politiky (Pavel Dostál, Miloš Zeman, Jan Kavan, Václav Klaus), s novináři stávkujícími i nestávkujícími (Irena Válová, Jiří F.Potužník, Stanislav Kněnický, Antonín Zelenka, Dušica Zímová) a také s experty (Pavel Bobošík a Helena Havlíková).

  Pokud se dokument drží obecných frází, je vše v pořádku. Horší je, když se ponoří do konkrétní české reality. Tam už to s přesností faktů a jejich interpretací není příliš slavné. Takže bych dal za pravdu možná i Martinu Hekrdlovi z redakce Práva, který zde 10.2. v komentáři "Pravda a šot" píše:

  "Mezinárodní federace novinářů se tento týden ve své zprávě o krizi v ČT pokusila krizové jevy zobecnit a naléhavě vyzvala k reformám veřejnoprávního vysílání. Nepříliš objektivně, vyváženě a nestranně však svoji výzvu adresovala jen střední a východní Evropě. Jak pokrytecké! Copak je vskutku Západ o tolik lepší než Východ?"

  Přiznám se, že i mne napadlo, zda pan White nás nepokládá za rozvojovou zemi bez jakýchkoli kulturních tradic, když v posledním z 28 bodů nálezů a závěrů (Findings and Conclusions) říká:

  "Úkolem politiků je dát ruce pryč od kontroly v době, kdy novináři a jejich nové vedení se pokusí znovu vybudovat důvěru ve vysílání veřejné služby. Jejich ambicí musí být vytvoření - možná poprvé v České republice(sic!) - celostátní služby, která výmluvně a profesionálně bude hovořit za všechny skupiny společnosti a nejen za mocné partikulární zájmy,"

  Já osobně si myslím, že s tou nezávislostí a univerzálností naší veřejné služby ČT to není tak strašné, i když nám ten dojem v poslední době dost kazí politické strany a jimi nominované mediální rady. Dokonce si myslím, že krátce po listopadu 1989 měla naše média takovou nezávislost, jakou by jim mohli jejich někteří evropští kolegové závidět.

  Leč bohužel, nic netrvá věčně...


  zpět

  Jak se žije v příjemném duopolu
  aneb Ředitel TV Prima Martin Dvořák hovoří

  Srovnám-li rozhovor s Martinem Dvořákem, který poskytl Hospodářským novinám 6.2.2001, s rozhovorem otištěným ve Strategii 9.11. (viz Louč č.15), pak je tu vidět určitý pokrok. Dotyčný už na nás nechrlí jenom poučky z marketingových učebnic, dokáže pohovořit i o programu a jeho zajišťování, nicméně obchodní cíle zůstávají tím hlavním, o čem je Martin Dvořák schopen uvažovat a diskutovat.

  Jinak rozhovor probíhal, jakoby Martin Dvořák Vladimíru Železnému z oka vypadl. Nepřekvapila obhajoba GES Holdingu a převodu licence na GES Real Investment (viz Štěpánek), nechybělo tradiční srovnávání nákladů komerční televize s náklady ČT, kritika kvót evropské produkce a také samozřejmě vychvalování předností AQS. Doslova:

  "Naprosto ideální stav by byl, kdyby AQS nakupovala zahraniční pořady i pro TV3, případně i pro ČT. Bylo by to ku prospěchu všech televizí, dokonce by to bylo skvělé."

  Na otázku, jak se nakoupené pořady dělí mezi Novu a Primu, Martin Dvořák odpovídá:

  "Vůbec to tedy není o tom, že Nova má navrch a my sbíráme zbytky. To tvrdí jen ti, kteří se nás snaží neustále a za každou cenu poškodit."

  Ačkoliv se nepočítám mezi ty, kdo se snaží někoho "za každou cenu poškodit", nemohu si pomoci, ale fakt, že v AQS budou vždycky vznikat spory, kdo dostane to libové a na koho zůstane to tučné, je neoddiskutovatelný. Tu věc jsem vysvětloval už v poslední Louči č.21.

  Po přečtení rozhovoru s Martinem Dvořákem a dešifrování jeho poselství musím poněkud poopravit závěr svého lednového komentáře Cui bono?, v němž jsem naznačil, že úvahy o privatizaci druhého programu ČT (Václav Klaus, Ladislav Jakl, nebo i Jana Bobošíková) jsou rajskou hudbou pro uši komerčních vysílatelů.

  Na jedné straně je sice pravda, že oslabení podpory konceptu televize veřejné služby a ztrátu prestiže ČT ve veřejnosti majitelé TV NOVA a TV Prima vždy uvítají, nicméně současné rozdělení celoplošných vysílacích sítí jim evidentně vyhovuje. Kdyby se privatizoval program ČT2, ukousl by z víceméně konstantního koláče reklamních příjmů velký kus a navíc by v oblasti terestrické komerční televize mohla vyrůst hrozba narušení existujícího pohodlného duopolu Nova/Prima. Takže privatizace programu ČT2 by pro ně měla smysl jedině tehdy, kdyby ČT2 mohl být začleněn do jejich oligopolního spolku, což je asi dnes neprůchodné.

  Obavy před možností vzniku dalších komerčních stanic se projevuje ve zdrženlivých stanoviscích TV NOVA a TV Prima k digitální terestrické televizi. Dnes je situace taková, že čeští komerční vysílatelé a jejich majitelé jsou a budou brzdou technického pokroku při přechodu na digitální vysílání.

  Už několik týdnů se chystám, že tuto tezi vyložím a doložím v nějakém z obsáhlejších materiálů Louče, ale zatím mi to časově nevychází. Také díky tomu, že každý týden přináší tolik nových událostí. Takže zatím mohu jenom odkazovat na zprávu RRTVk této problematice.


  zpět

  "De facto" Petr Štěpánek
  aneb Ohýbači zákonů v akci

  Zopakuji podstatu problému: držitelem licence pro vysílání TV Prima je společnost FTV Premiéra a tu stoprocentně vlastní společnost Domeana. Za vlastníka Domeany se prohlašuje společnost GES Holding. Můžeme-li věřit informacím v médiích, pak povaha tohoto vlastnictví je zpochybňována jako celek, tj. klade se otazník nad tvrzení, zda GES Holding je plnohodnotným vlastníkem Domeany, proti čemuž ČSOB namítá, že dle uzavřených smluv Domeana byla pouhým správcem majetku bývalé banky IPB (blíže viz např. MF DNES 24.8.2000).

  Kromě toho je zpochybňováno i vlastnictví FTV Premiéry Domeanou, neboť ČSOB tvrdí, že IPB se TV Primy zbavila "za nápadně nevýhodných podmínek", jinými slovy: Domeana ji získala za "nápadně výhodných podmínek" (blíže viz Týden 11.12.2000).

  A v této situaci, kdy se nad Domeanou vznášejí otazníky neukončených soudních sporů, neboť je napadán i její převod z IPB na Nomuru 31.12.1998, přichází jeden z účastníků sporu, skupina GES Holding, konkrétně společnost GES Real Investment, a chce vstoupit do FTV Premiéra a navýšením jmění získat obchodní podíl 70,5 procenta. Plán je jasný: Domeaně tím zůstane jen 29,5 procenta a kdyby náhodou GES Holding spor o Domeanu prohrál, přes GES Real Investment si GES Holding (Ivan Zach) kontrolu nad TV Prima ponechává.

  K uskutečnění tohoto plánu však bylo třeba překonat jednu překážku - a to získat souhlas se změnou od regulačního orgánu Rady ČR pro R a TV vysílání (RČRRTV). Jak jsem uvedl již v předchozí Louči č.21, podařilo se. RČRRTV tento souhlas poskytla a když ministr financí Mertlík na tiskové konferenci 5.2. tohoto rozhodnutí kritizoval, neboť je podle něj v rozporu "se zájmy státu", radní Petr Štěpánek se ozval svým tiskovým prohlášením.

  Po přípravné palbě využívající chyby v detailu: "zcela lživé je tvrzení, že jsem řídil zasedání Rady," se Štěpánkův útok na ministra soustřeďuje do odstavce:

  "Ministr Mertlík projevuje zásadní neznalost zákona, neboť zřejmě neví, že RRTV v případech, jako byla změna vlastnické struktury a navýšení základního jmění společnosti FTV Premiéra, nerozhoduje o věci samé, ale de facto dává pouze stanovisko, že příslušná operace není v rozporu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání."

  Petr Štěpánek se tak zařadil mezi vykladače zákonů, které si ohýbají podle toho, jak se jim to kdy hodí. To "de facto" jsem nezvýraznil náhodou. Petr Štěpánek ho rád používá. Vzpomínám si například na jeho článek v Lidových novinách 11.10.1999 "Deset poznámek k Lauderově žalobě na ČR", kde doslova říká:

  "1.ledna 1996 vstupuje v platnost novela zákona o vysílání 301/95 Sb., která de facto ruší platnost některých licenčních podmínek."

  Začnu odzadu: Novela 301/95 nerušila platnost licenčních podmínek automaticky, ta novela pouze vytvořila možnost licenční podmínky zrušit, ale konečné slovo měla RRTV. Tady by se ještě možná fráze "de facto" dala omluvit, ale co říci tvrzení, že RRTV nerozhoduje "o věci samé", když znění zákona 468/91 je jednoznačné. Paragraf 14, odstavec 1 říká, že

  "provozovatel je povinen požádat předem Radu o souhlas se změnou týkajících se údajů uvedených v žádosti (par.11)..." (Výše základního jmění a vklad jednotlivých společníků stojí pod písmenem b) dokonce v čele paragrafu 11.)

  A odstavec 2 paragrafu 14 ukládá:

  "(2) Na základě žádosti podle odstavce 1 Rada podle okolností případu rozhodne o změně udělené licence. Změna může být provedena až poté, kdy ji Rada schválila..."

  A to ponechávám stranou fakt, že odstavec 2 paragrafu 10: "Licence je nepřevoditelná." stále ještě ze zákona 468/91 nikdo neodstranil.

  Takže nevím nevím, kdo tady při argumentaci osvědčuje neznalost zákona, zda ministr Pavel Mertlík nebo Petr Štěpánek. Nebo že by také tady se začal vznášet nějaký "duch zákona", který se do litery zákona nevešel?

  V jednom však má Petr Štěpánek pravdu: zákon nebrání tomu, aby RRTV rozhodla tak, jak rozhodla. Podivné je na tom jenom to, že rozhodla v rozporu s dříve přijatými pravidly a zásadami (viz pravidlo 49:51, kterému se musela podřídit i Železného CET 21), a že rozhodla v okamžiku, kdy vlastnické poměry v Domeaně jsou zpochybňovány neukončenými soudními spory.

  My, co pracujeme pouze s otevřenými a veřejně dostupnými prameny, nemůžeme být arbitry sporu mezi ČSOB a GES Holdingem o majetky v Domeaně. Jenom si občas klademe otázku: kdo, kdy, ve kterém okamžiku a proč nám v médiích věší bulíky na nos. Posuďte sami:

  "... skupina GES zakoupila společnost DOMEANA, spol.s r.o. dne 30.4.1999. Dne 30.11.1999 společnost DOMEANA, spol. s r.o. koupila 100% obchodní podíl v FTV PREMIÉRA, spol. s r.o..." (Ivan Zach, Právo 9.2.2001, totéž říká i šéf Primy Martin Dvořák v HN o tři dny dříve 6.2.2001)

  Tentýž deník mně však před osmnácti měsíci sděloval poněkud odlišnou informaci. Pod titulkem "Domeana, vlastnící TV Prima, byla na čas oddělena od IPB" 29.9.1999 Jana Perglerová uvádí:

  "IPB dělá vše pro vytvoření holdingu. Z dceřiných společností se postupně stanou sesterské. Proto se od naší banky dočasně oddělily, mezi nimi i Domeana. Banka má však nad nimi kontrolu," informovala včera Tachecí (mluvčí IPB) a dodala, že od konce června je jediným majitelem Domeany společnost Quartermaine Capital, dceřiná společnost nizozemského Quartermaine Investment Fund, který patří do skupiny japonské Nomury."

  Takže GES Holding nebo Quartermaine? A navíc samotný šéf IPB Libor Procházka v rozhovoru pro Hospodářské noviny v únoru 2000 na otázku "Kdo vlastní Primu?" odpověděl:

  "Prima je ve vlastnictví Domeany, která je v dočasném vlastnictví GES Holdingu. Jde o mezikrok před začleněním do holdingu, který vzniká pro skupinu IPB. Přes opční smlouvy je však stále kontrola Domeany zachovaná. Případný výnos by inkasoval holding a IPB."

  Že by radní Štěpánek a jeho kolegové o sporech mezi GES Holdingem a ČSOB nic nevěděli? Petr Štěpánek se hájí tím, že jejich rozhodnutí bylo kolektivní. Sedm hlasovalo pro, dva byli proti, jeden chyběl, tři ještě musí Sněmovna dovolit. Silný pětičlenný blok ODS by ovšem nemohl rozhodovat, kdyby nenašel spojence. Na jednoho se zřejmě mohou spolehnout kdykoli. Je jím Milan Trojan, podnikatel navržený do RRTV sociálními demokraty, o němž se proslýchá, že jeho postoje k potřebám českých vysílacích byznysmenů jsou - eufemisticky řečeno - nadstandardně pozitivní.


  zpět

  Klekánice a regionální studia

  Úterní (6.2.) vydání pořadu ČT Klekánice se zaměřilo na práci regionálních studií, které pracují pro více televizních programů a také pro ČT. Když jsem byl dotázán na názor, v jednom mailu jsem uvedl: "Ten pořad se mi hrubě nelíbil svoji podujatostí. Přitom problém aktivit regionálních studií tady reálně existuje a bylo by dobré o něm diskutovat. Ne ovšem tak, že se bude nasazovat psí hlava každému, kdo spoupracoval s Janou Bobošíkovou."

  Regionální studia to totiž nemaji lehké. Nemohou se samy, pouhým vysíláním, uživit. Těch několik šotů, které za týden vyrobí a komerční televize je od nich koupí, případně jejich vlastní vysílání v rámci "trhacích časů" TV Prima, je neuživí. Proto obvykle ta studia pracují v rámci širšího podnikatelského komplexu (výroba reklam, propagačních šotů, přepisy, pronajímání kapacit apod.).

  Také proto nevidím problém v tom, jestliže tato studia agenturním způsobem, tj. zpravodajsky, bez větších komentářů, zachytí událost a prodají ji i více televizím. Ten problém vidím spíše v identifikaci. Divák by neměl být uváděn v omyl, divákovi by se nemělo lhát. Proto ten šot by měl být identifikován jako produkt lokálního studia a nikoli jako produkt daného celostátního programu (pokud se nejedná o exkluzívní spolupráci pouze s jednou televizí).

  Je zajímavé, že "levárny", které skutečně měly být kritizovány (např. porušování exkluzivity uzavíraných smluv - viz studio Jihlava) ustupovaly do pozadí nad zveličováním nebezpečí, že regionální studia si prý zmonopolizuje komerční televize. Navíc tu nebyla lépe vysvětlena skutečná hrozba pro ČT, kterou představoval lobbistický návrh, sestavený kdysi poslanci Kučerou, Plevou a Vlachem, o kterém se v Klekánici letmo zmínil bývalý ředitel Dušan Chmelíček, a podle něhož by měla ČT2 poskytnout prostor nebo peníze (raději však obé) soukromým regionálním podnikatelům. Tento návrh sice spadl pod stůl, ale kdo ví, kdy ho kdo opět vytáhne ze zapomnění.

  Bohužel, Klekánice ne zcela objasnila mechanismus, kterým se tzv.bobovize k regionálním studiím dostala. V tomto ohledu bylo zajímavé sledovat svědectví Jaroslava Korytáře, ředitele TV Polar, studio Clipper, v Ostravě, který v pořadu tvrdil, že spolupráci s týmem Bobošíkové u něj objednával ředitel studia ČT Brno Zdeněk Drahoš, což Drahoš rezolutně odmítá.

  Nicméně, faktem je, že Korytářovo ostravské studio Clipper pracuje pravidelně pro komerční televize, a jak v Klekánici Kateřina Fričová uvedla, tyto trvají na exkluzivitě. Takže ani Drahošův telefonát by nebyl nic platný, kdyby Korytáře někdo té povinnosti exkluzivity nezprostil. Což může sloužit jako další důkaz toho, jak reagování na vzpouru zaměstnanců ČT probíhalo v režii našich soukromých televizních magnátů.

  Na druhé straně, ta Klekánice byla dalším z řady publicistických pořadů, které řadím do kategorie "ideologické žurnalistiky", tj. takové žurnalistiky, kdy autor už předem ví, kde je pravda a kde je lež, kde je dobro a kde je zlo, a svoje žurnalistické poslání vidí v tom nalézt a vybírat do takového schematu vhodná fakta, namísto aby nepodujatým zkoumáním zjištěných faktů prověřoval svoje výchozí etické hypotézy.

  Je zajímavé, že tento styl publicistiky, který čas od času provozují všechny naše televizní programy (Na vlastní oči, Nadoraz, Klekánice), dlouho nikomu z pravé části politického spektra nevadil, možná právě proto, že postihováni byli malí lidé, kteří se nemohli bránit, nebo spíše jedinci z levé části tohoto spektra (např.Jan Kavan). Ale jak známo, k padání šupin z očí a k osvícení obvykle dochází až tehdy, když se věci začnou bezprostředně dotýkat nás osobně.


  zpět

  Řekli o médiu veřejné služby

  "Veřejnoprávní médium by mělo být zároveň Václavem Bělohradským (prostor pro mnohotvárnost), Radimem Paloušem (nepovolit, držet hodnoty), Tomášem Halíkem (nebát se tradičních hodnot, ctnost není nadávka), Mirkem Dušínem (neposmívejme se jisté mravní naivitě) a Tomášem G. Masarykem (moralizovat!); problémy jsou ideologizovány (stavěny do vztahu k daným zájmům dané skupiny), měly by být moralizovány (vztahovány k hodnotám).

  Z referátu prof.Miloslava Petruska na semináři "Duální systém vysílání" při Prix Bohemia, Poděbrady, 3.10.2000

  zpět