LOUČ č.14

27.11.2000

občasník informující o světě žurnalistiky a médií
motto: Karl Kraus měl Pochodeň, já to zkouším s Loučí... © Milan Šmíd
Louč se snaží posvítit i tam, kam nedosáhne světlo internetových zdrojů www.ceskenoviny.cz/media.html, www.mam.cz, www.istrategie.cz, www.idnes.cz, www.ihned.cz, http://www.britskelisty.cz, http://reklama.namodro.cz a dalších URL.


Na okraj týdne 20.-27.11.2000

Dočkáme se investic z UPC?

Řekli o reklamě

ARCHIV
PŘEDCHOZÍ ČÍSLO.

Na okraj týdne 20.-27.11.2000

* 21.11. Rada ČR pro R a TV vysílání rekonstruovala své vedení. Po skončení mandátu pověřené předsedkyně Zdeně Hůlové byl do čela Rady zvolen ing. Martin Muchka (do Rady navržen ČSSD), navoleni byli i místopředsedové Josef Musil (ODS), Petr Štěpánek (ODS) a Milan Trojan (ČSSD). Tisková zpráva Rady nepodává odpověď na otázku, proč se volili všichni místopředsedové, aniž se vyčkalo, než parlament dodá do Rady zbývající a chybějící čtyř členy (viz Louč č.10). Že by se chtěla oposmlouva pojistit proti nepředvídaným okolnostem?

* V kongresovém paláci v Praze se 25.11. konala konference Česká televize: věc veřejná. Jednalo se v pěti sekcích a podle zpravodajů, kteří na závěrečném plenárním zasedání informovali o průběhu jednání těchto sekcí, nejbouřlivější diskuse se vedla v sekci číslo 5 s názvem "Televize pod veřejnou kontrolou". Pan Nikolaj Savický z České televize slíbil, že vše podstatné z konference bude dříve či později zveřejněno na webové stránce ČT. Svůj příspěvek k tématu "Televize jako svědectví o lidech a době" uvádím v příloze tohoto vydání Louče.

* Na výše zmíněné konferenci jsem se dozvěděl, že také Český filmový a televizní svaz FITES si zařídil svoji webovou stránku web.quick.cz/fites. Do bookmarků ji zařadím, pokud tu bude k mání i Zpravodaj, který tiskne stenogramy ze zajímavých odborných seminářů FITESu.

* Dne 21.11. klesly akcie společnosti UPC na amsterodamské burze na své historické minimum 8,65 euro. Vzhledem k tomu, že letos v březnu se tyto akcie vyšplhaly až na úroveň 83,32 euro za kus, je to pád dosti strmý. O tom, co se děje s UPC, která dnes ovládá větší část kabelové komunikace v ČR, více informací zde.

Média, Internet, TV Nova a já, je název knihy, v níž je výběr mé publicistické činnosti od roku 1990. O co jde, je možné se dozvědět zde v úvodu nebo tady v obsahu knihy. O lidech, které knížka zmiňuje, lze získat informaci ve jmenném a věcném rejstříku. Vydalo a distribuuje vydavatelství ISV v Praze, fax 02-24317402.

zpět

Dočkáme se investic z UPC?
Nebo UPC opustí český trh?

O tom, kdo a co je UPC, jsem již jednou psal v "kabelové" Louči č.4. UPC může sloužit jako klasický příklad globalizace. Kapitál zaměřený na investice do kabelového byznysu reprezentovaný společností UnitedGlobalCom sídlící v americkém Denveru spravuje tři divize - latinoamerickou, asijskou a evropskou, přičemž tu evropskou tvoří UPC se sídlem v Nizozemsku.

Na začátku loňského roku UPC shromáždila miliardové prostředky na kapitálovém trhu a začala masově rozšiřovat své investice v Evropě. Také v České republice, kde pod svá křídla soustředila vedle svého KabelNetu také Kabel Plus a Dattelkabel a stala se tak dominantním "kabelářem" v zemi.

Pád akcií UPC minulý týden následoval po zveřejnění pravidelné čtvrtletní zprávy UPC předložené dohledu nad americkým kapitálovým trhem SEC 14.11., ze které někteří analytici vyvodili závěr: UPC je předlužená a závazky UPC (8,1 miliard euro) by mohly do konce roku převýšit její majetek a pohledávky (8,7 miliard euro), což by mohlo vést k tomu, že UPC bude vyřazena z kótovaného kapitálového trhu a tři měsíce bude muset sedět na "trestné lavici" speciálního listingu.

Reakce byla hektická - UPC již v noci z pondělka na úterek 21.11. společně s bankéři okamžitě intervenovala u médií, a protestovala proti "nepodoloženým pověstem", což se projevilo druhý den jednak uklidňující zprávou agentury Reuters o vzestupu a o den později se omluvil a opravil jeden ze dvou analytiků Henk Slotboom, jehož komentář přispěl k panice.

Mohou mít tyto události na zahraničních burzách vliv na UPC v České republice? Ten, kdo bude mít trpělivost studovat stovky stránek a statistiky čtvrtletní zprávy UPC, uvidí, že český trh je v podstatě dosti malá ryba ve srovnání s investicemi UPC ve Velké Británii, Nizozemsku nebo Polsku. Stačí, když porovnáme jmění UPC (8,7 mld euro) s naším hrubým národním produktem (cca 50 mld euro). Takže není třeba dělat si iluze o tom, že v centrále UPC dnes někoho bolí hlava ze stížností na UPC v České republice.

Ten, koho bude hlava bolet víc, budou čeští zákazníci UPC, neboť vývoj v Amsterodamu naznačuje, že slibované investice a laciný internet se asi jen tak rychle do Česka nedostanou.

Oznámením nových ceníků bývalého Kabelu plus, Dattelkabelu, jakož i internetu na Dattelkabelu, byl vyslán českému spotřebiteli jasný signál: potřebujeme peníze, a protože strýček z Ameriky nic nedá, zkusíme je vydolovat z tebe, který nemáš možnost se bránit.

Jsem zvědav, jak na tuto situaci bude reagovat náš Úřad pro ochranu hospodářské soutěže www.compet.cz. Jeho rozhodnutí číslo jednací S 79/99-230 ze dne 16.8.1999, kterým povolil spojení podniků Kabel plus do vlastnictví UPC, je pozoruhodné v tom, jak nízkou laťku úřad nasadil, když dával UPC zelenou. V podstatě podepsal to, co mu UPC v žádosti předložila. Mám na mysli konkrétně tento slib v žádosti UPC:

"UPC je rozhodnuto svými investicemi významně podpořit rozvoj společností UPC kontrolovaných v České republice s tím, že výše těchto investic bude záviset na vývoji legislativního rámce podnikání na území České republiky a vývoji jednotlivých segmentů trhu, nicméně minimální výše investic do aktivit společností kontrolovaných UPC (skupina Kabel Plus a skupina KabelNet) by v případě schválení předmětné transakce činila: rok 2000 celkem 5 000 000,- Kč, rok 2001 celkem 15 000 000,- Kč, rok 2002 celkem 20 000 000,- Kč a rok 2003 celkem 15 000 000,- Kč."

V konečném rozhodnutí ÚOHS se tyto částky do písmene opsaly, čímž byly UPC ponechány naprosto volné ruce k tomu, aby rozhodování o "významné podpoře investicemi" zůstalo plně na její vůli, a slib, který dávala v žádosti, že "UPC přispěje ke zprostředkování Internetu širokému okruhu zákazníků a napomůže rozvoji tohoto média v České republice na úroveň západních zemí" se mohl plnit podle kritérií, které si UPC sama stanoví.

Jsem si vědom toho, že v jednotlivých službách UPC (satelit, kabel, internet) ty problémy financování mají rozmanitou podobu. O zdražení internetových služeb Dattelkabelu se nedávno na www.lupa.cz rozvinula zajímavá diskuse k článku Mirka Zemana Pravda o Dattelkabelu a UPC.

Je zcela možné a velice pravděpodobné, že ceny Dattelkabelu byly skutečně podhodnocené. Chápu, že za lokalizaci kabelových programů do češtiny (Eurosport, Discovery, Animal Planet apod.) je třeba platit. Nicméně tvrdé zdražování paušálu mini-nabídek s programy, jež nevyžadují žádné rostoucí náklady (správněji by se ta nabídka měla nazývat "základní"), je pro mne evidentním zneužíváním monopolu.

Tiskový mluvčí pan František Malina se činí jak jen může, aby negativní obraz UPC v médiích opravil. Minulý týden ukázal, že se mu to díky povolnosti našich novinářů poměrně dobře daří. Mám na mysli například zprávu ČTK ve čtvrtek 23.11. s titulkem UPC přes zvýšení cen neočekává velké snížení klientů a o den později hned dva články v Hospodářských novinách 24.11. Kabel by mohl i zlevnit a UPC drží téměř polovinu trhu. (Bohužel přístupné internetem jen pro klienty www.ihned.cz.)

Zvláště u toho druhého článku je pozoruhodné, jak novinář se značkou (tom) nekriticky přebírá argumentaci, která má působit proti obrazu monopolního či dominantního postavení UPC, když píše:

"Její podíl (skupiny UPC) na českém trhu, kde působí celkem jednadevadesát subjektů, se pohybuje těsně pod hranicí padesáti procent."

Těch 91 subjektů je údaj z výroční zprávy Rady pro R a TV vysílání, jejíž text však dále uvádí: "Z celkového počtu 91 registrovaných subjektů provozují provozovatelé patřící do tří velkých uskupení zahraničních společníků/akcionářů (UPC, Intercable, TES Media - pozn.mš) dvě třetiny všech provozovaných sítí TKR s objemem 640 000 účastnických zásuvek z celkového počtu cca 850 000."

Velká část těchto 210 000 kabelových přípojek provozovaných malými českými subjekty mimo dosah vlivu zahraničních vlastníků patří spíše do kategorie vylepšených společných antén, takže pokud UPC provozuje 410 000 přípojek (viz jeho webová stránka www.upc.cz) ze 640 000, tak je snad jasné, kdo je tady tím nejsilnějším a dominantním subjektem.

Ani rozsáhlý materiál ekonomického týdeníku Euro Obraz, data i hlas mě nepřesvědčil o tom, že by naši novináři dokázali kriticky vyhodnocovat informace, které od reprezentantů ekonomické sféry dostávají.

Pan Richard Singer z UPC zde dostává dostatek prostoru, aby nás přesvědčoval o zářivé budoucnosti UPC (např. ve věci interaktivní televize) a o tom, jak všechno dobře klape. A to prý i v nové české službě UPC Direct, prvním to satelitním digitálním vysíláním placené televize v Česku, které zahájilo provoz letos 18.9. (viz Louč č.4 a Louč č.5).

Mám panu Singerovi věřit, že za první měsíc se "ke službě UPC Direct přihlásilo přes deset tisíc zákazníků", když výše citovaná čtvrtletní zpráva UPC pro SEC uvádí následující počty satelitních subskribentů UPC k datu 30.9.2000: Polsko - 383 237, Maďarsko - 10 206, Slovensko - 1203, a ČR - 395. Mám vzít za bernou minci, že - podle informací v týdeníku Euro - se UPC Direct "musela potýkat s nedostatkem přijímačů - údajně kvůli celosvětovým obtížím s dodávkami digitálních zařízení"? Je to ten hlavní důvod?

Nebo v českých kancelářích UPC věci neklapou tak, jak by měly. Vždyť účetnictví UPC tří čtvrtletí roku 2000 vykazuje investice do přípravy a provozu českého digitálního satelitu 4,34 miliónu USD, tedy nějakých 170 miliónů Kč, a přitom nikdo v předstihu nezajistil (nebo alespoň o tom nejednal), aby se v té nabídce objevily i česky mluvící terestrické programy (ČT1, ČT2, TV NOVA), jejichž provozovatelé se dnes k UPC točí zády.

Bude zajímavé, jak se situace vyvine. Mluvčí UPC František Malina již v září pro Svět namodro deklaroval: "regulace nás položí".

V tomto bodě jsem ochoten s panem Malinou souhlasit. Je zcela možné, že pokud by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přistoupil k cenové regulaci kabelových služeb UPC, že by management v Denveru či v Amsterodamu mohl dojít k názoru, že Česká republika pro něj není perspektivním trhem, a UPC by mohla z českého satelitního trhu odejít stejně tak náhle, jako kdysi z Česka odešel Nethold se svoji satelitní nabídkou Multichoice. Trh v Německu, Británii, Francii či Nizozemsku bude pro UPC vždycky tou košilí, co je bližší než kabát.

Otázkou však je, zda by takový odchod byl tak velkou ztrátou pro českého zákazníka. Možná, že ten, kdo by přišel po UPC, by dokázal s jejími kabely lépe hospodařit a třeba by lépe dohlédnul na zdejší český personál a firmy, které s UPC spolupracují, což by mohlo vést k lepší efektivitě a kvalitě služby. Zákazník by tak byl více spokojen a možná, že i na ty investice z domácích zdrojů by něco vybylo.

Já se totiž nemohu zbavit dojmu, který jsem popsal už v Louči č. 5 a v Louči č. 9, že tady (speciálně v české pobočce UPC) něco neklape a proto jsem vznesl dotaz: Kdo vlastně určuje náklady monopolu? Vždyť o tom, že kabelová komunikace v dané lokalitě bude vždy přirozeným monopolem, není žádných pochyb, i kdyby ta UPC měla třeba i podtřetinový podíl na celkovém trhu, tj. takový podíl, který podle našeho zákona již nespadá pod regule zákona o hospodářské soutěži.

zpět

Řekli o reklamě

Nevím, proč se pořád divíte, že jsou s Paegasem problémy, protože provozování sítě GSM pro několik milionů uživatelů chce velmi zodpovědný přístup k práci, který ovšem sám Paegas popírá svým stupidním sloganem. Pokud budeme všichni v pohodě, nevázaní a odvázaní, staneme se pouze montéry ve fabrikách firem z celého světa za pár šupů..

Igor Vykydal v diskusi na Mobil serveru k tématu: Máte problémy se sítí Paegas? Jaké?

zpět

NAVRCHOLU.cz