LOUČ
č.26

12.3.2001

občasník informující o světě žurnalistiky a médií
motto: Karl Kraus měl Pochodeň, já to zkouším s Loučí...       © Milan Šmíd
Louč se snaží posvítit i tam, kam nedosáhne světlo internetových zdrojů www.ceskenoviny.cz/media.html, www.mam.cz, www.istrategie.cz, www.idnes.cz, www.lidovky.cz, www.ihned.cz, http://www.britskelisty.cz, http://www.ram.cz a dalších URL.

Obsah
čísla:
Na okraj týdne
5.-12.3.2001
Téma, které se vrací - reklama v ČT Tři důvody pro změnu návrhu zákona Digitální televize ano či ne? Co mne napadlo.. (televizní publicistika) Řekli o televizní krizi (Jan Hřebejk) ARCHIV
předchozí číslo.


Na okraj týdne 5.-12.3.2001

* Ve čtvrtek a pátek 8.-9.3. zasedala stálá komise PSP pro hromadné sdělovací prostředky. Zatímco ve čtvrtek se diskutovalo hlavně o novém vysílacím zákonu, v pátek byl na stupínku zkoušen prozatímní ředitel ČT Jiří Balvín, který poslancům slíbil reorganizaci České televize a vyrovnaný rozpočet.
Nastolení agendy existence reklamy ve veřejnoprávní ČT pokládám za geniální tah oposmluvních politiků a komerčních televizí, kterým se tímto způsobem daří odvádět pozornost od mnohem závažnějších a podstatnějších ustanovení zákona (např. volba RRTV, automatické prodlužování licencí, netransparentnost vlastníků licencí apod.), čímž se možnost jejich tichého prosazení do zákona zvětšuje. K diskusi o návrhu zákona se vyjadřuji ve dvou příspěvcích této Louče zde a tady.

* Česká televize oznamuje, že od začátku února je možné na většině digitálních přijímačů přijímat některé pořady ČT ve volném módu, tj. bez vložení dekódovací karty. Jedná se především o pořady zpravodajské, jejichž vysílací práva nejsou vázána na území ČR.

* Pořad Fakta věnovaný Radě pro R a TV vysílání vysílaný v pondělí 5.3. vyvolal polemiku, k níž se vyjadřuji ve zvláštní poznámce

* Deník Špígl se dostal do vlastnictví krajní pravice, když ho od Ladislava Froňka koupila společnost Brisk Company, která okamžitě jmenovala novým šéfredaktorem Jana Kopala. Kopal je šéfem sjednoceného Národně sociálního bloku (NSB), což je uskupení vzniklé sloučením Vlastenecké republikánské strany (VRS), Národní aliance, Národního odporu a dalších extremistických sdružení.

* Texty z minulého týdne, které podle mého názoru stojí za přečtení:

 • zpráva Rady pro R a TV vysílání za rok 2000
 • zkrácený překlad článku z The Atlantic Monthly Kdo potřebuje BBC? v Britských listech 7.3.
 • do bookmarků jsem si zařadil také archiv textů FITESu.

  Média, Internet, TV Nova a já, je název knihy, v níž je výběr mé publicistické činnosti od roku 1990. O co jde, je možné se dozvědět zde v úvodu nebo tady v obsahu knihy. O lidech, které knížka zmiňuje, lze získat informaci ve jmenném a věcném rejstříku. Vydalo a distribuuje vydavatelství ISV v Praze, fax 02-24317402.


  zpět

  Téma, které se vrací - reklama v ČT
  aneb Ivan Langer a Parkinsonův zákon

  Na půdě parlamentu se opět diskutovalo o reklamě v České televizi. Ta diskuse mohla být docela užitečná, kdyby se vedla férově a bez postranních úmyslů.

  O co jde? Předseda stále komise PSP pro sdělovací prostředky Ivan Langer navrhl přidat do vysílacím zákona ustanovení, podle něhož by ČT směla od 19 do 23 hodin vysílat pouze tři minuty reklamy za hodinu s perspektivou, že v budoucnu reklama z ČT zmizí úplně.

  Druhá strana (ČT a kulturní pracovníci) na to zareagovala pokřikem o pomstě ODS za vzpouru České televize, o smrtícím úderu, o katastrofě a o poplatku, který se prý bude muset zvýšit až na 140 korun.

  Na této debatě je pozoruhodné, jak obě strany se v podstatě nenamáhají svoji kauzu nějak zdůvodnit, stavějí pouze tvrzení proti tvrzení bez jakýchkoli věcně podložených argumentů.

  Kromě toho jsem nabyl dojmu, že rasantním uvedením problému reklamy v ČT na pořad jednání Ivan Langer a poslanci ODS využili jeden ze zákonů profesora Parkinsona popsaný v kapitole "Vysoké finance čili bod mizícího zájmu". Jedná se o Zákon triviálnosti, který praví, že čas věnovaný kterémukoli bodu agendy je nepřímo úměrný částce, o kterou se jedná.

  Když tento Parkinsonův zákon aplikuji na nedávnou debatu stálé mediální komise, pak mi vychází, že ne příliš důležitý, ale zato všem srozumitelný problém vysílání reklamy v ČT ovládne diskusi natolik, že už se nedostane na složitější a závažnější body týkající se prodlužování licencí (viz můj další komentář), požadavků na transparentnost vlastníka, volby Rady ČRRTV, digitální televize atd.atd.

  Když vytýkám někomu, že diskutuje "neférově", měl bych mu asi vyložit, jak bych si takovou "férovou" debatu o reklamě v ČT představoval. Tady je:

  Debata by měla začít kladením zcela základních otázek. Reklama v televizi veřejné služby - ano či ne? Jestli ano, tak proč a za jakých podmínek? Jestli ne, tak s jakými důsledky atd.atd. Zároveň by se měly zohledňovat zájmy všech, kterých se to týká, na prvním místě zájmy diváků a posluchačů, a nejen těch, co mají největší zájem na utržení svého kusu z koláče reklamního trhu. Kdybych se té debaty zúčastnil, odpovídal bych přiblližně takto:

  Reklama v televizi veřejné služby není systémově čistým řešením. V zásadě by zde neměla být, protože ty frekvence byly ze zákona poskytnuty k tomu, aby se poskytovala veřejná služba, a ne k tomu, aby prioritně vydělávaly peníze.

  Takže reklamu zrušit? Ano, ale pak se musí počítat s tím, že pokud se veřejná služba má zachovat ve stejném rozsahu, musí se zvýšit poplatky nebo se musí do té služby nasypat něco navíc ze státního rozpočtu. A právě tady dochází k prvnímu kompromisu, který se děje - s výjimkou BBC a některých skandinávských televizí - ve všech evropských zemích: Aby se šetřil státní rozpočet a kapsy daňových poplatníků, tzv. rozhlasových a televizních koncesionářů, reklama v televizích veřejné služby zůstává. (Nikoli však teleshopping, ten je často odkazován do komerční televize.)

  V našem zcela konkrétním případě ČT se stavím za to, aby reklama v přiměřeném rozsahu z výše uvedených důvodů v ČT zůstala. Co považuji za přiměřený rozsah? Mně by úplně stačilo, kdyby si ČT neustále uvědomovala, že ta veřejná služba má před komerčními zájmy přednost. Když už reklamu v ČT jako nezbytný doplňkový zdroj příjmů tolerujeme, neměli bychom tolerovat také to, že začátky vysílaných pořadů se budou v ČT kvůli reklamě variabilně posunovat stejným způsobem jako v TV NOVA. Pro TV NOVA je to životně důležité, žije z reklam, ale v ČT by ta priorita měla být jinde.

  Já vím, že mediální zastupitelství ČT ARBO Media mě za tuhle myšlenku nepochválí, stejně jako mě nepochválí za to, že připomenu takové to české lhaní si do kapsy, které má svůj základ už v zákoně. Na jednu stranu je zákon velice přísný - povoluje ČT jenom jedno procento z celkového vysílací času (14,5 minuty denně), ale na druhé straně nemá nic proti přetažení nevyčerpaného limitu z málo ziskového programu ČT2 na sledovaný ČT1, takže prostor pro reklamu naroste na 29 minut. A pokud se tato půlhodina soustředí do večerního času, pak průměrný divák pociťuje rozdíl mezi ČT1 a TV NOVA jedině v tom, že v ČT se pořady reklamou nepřerušují. V této situaci si myslím, že dvouprocentní limit reklamy v ČT, který by nedovolil přetahování nevyčerpaných časů z jednoho programu na druhý, by byl průhlednějším a čestnějším řešením.

  Jako člověk, kterého časté reklamy a upoutávky ve vysílání otravují, bych šel dokonce tak daleko, že bych po německém vzoru na prvním programu v primetime vysílání reklam omezil. (ARD má povoleno 20 minut reklam denně. Po 20 hodině a také ve svátky se reklama na ARD nevysílá. Množství reklamy v jedné hodině vysílání ARD se povoluje až do 12 minut, ČT má limit 6 minut.)

  Proč tedy nesouhlasím s návrhem Ivana Langera, který se rovněž zaměřuje na večerní primetime časy? Vadí mi na něm jeho účelovost, která nevychází vstříc divákovi, ale konkurenci ČT. Kdyby šlo o diváka, tak ten limit začíná ve 20.00, ale Langer prosazuje limity už od 19.00, čímž pro ČT likviduje velice výhodný a variabilní časový prostor s více přestávkami vhodnými pro umístění reklamních spotů.

  Ta diskuse by totiž měla hledat určitou rovnováhu mezi veřejnou službou divákům (nabídnout jim jistou úlevu od reklam ve srovnání s komerční nabídkou) a potřebou získat dodatečné fondy k financování této veřejné služby. Namísto toho se u Langera setkáváme s požadavkem, jehož prioritou je snížit příjmy ČT a v konečné fázi je zlikvidovat. Já v Langerově návrhu slyším ozvěnu návrhů Vladimíra Železného, jak je v letech 1996-7, když bojoval proti zvýšení tzv. koncesionářských poplatků, prezentoval ve svých pořadech Volejte řediteli.

  Není pochyb o tom, že i moje návrhy by omezily manévrovací prostor mediálnímu zastupitelství ARBO Media a reklamním agenturám, a že by způsobily pokles příjmů ČT. A právě proto by se otázky regulace objemu reklamy v ČT měly stát předmětem přesných kalkulací a seriózní debaty odborníků, v níž by se na misku vah kladla jednotlivá pro a proti, a kde by neměly mít místo demagogické argumenty a mocenské přetlačování. Taková seriózní diskuse by pak mohla zabránit tomu, aby mohl bez oponentury zvítězit nějaký návrh podaný od zeleného stolu, ať už od stolu poslaneckého nebo od stolu editora Louče.

  Naštěstí je tu jeden účastník diskuse, který má neméně mocné lobby ve Sněmovně jako Vladimír Železný a jeho přátelé z nejrůznějších holdingů. Je jím reklamní průmysl, který se zcela důvodně obává, že vyřazení reklamy z vysílání ČT by ho náhle postavilo tváří v tvář monopolu či oligopolu NOVA/Prima se všemi důsledky, zvláště cenovými, z toho vyplývajícími. Takže já předpokládám a doufám, že se zopakuje situace z roku 1997, kdy právě reklamní průmysl překazil Železného plán, podle něhož tehdy navrhované zvýšení televizního poplatku mělo být podmíněno snížením a postupnou likvidací reklamy v ČT.


  zpět

  Tři důvody, proč je třeba změnit návrh zákona ve věci prodlužování licencí

  V Loučích číslo 5, 13, 15 a v článku pro Parlamentní zpravodaj vysvětluji, proč ministr kultury Dostál 7.září 2000 stáhl z parlamentu vládní návrh nového zákona o vysílání a později předložil jen jeho novelu. Jedním z hlavních důvodů byla obava, že poslanecký návrh vychází až příliš vstříc požadavkům komerčního sektoru na úkor veřejného zájmu, například v tom, že předpokládá institut automatického prodlužování licencí.

  Já s ministrem Dostálem souhlasím. Právě v minulých dnech jsem se mohl v diskusích s poslanci nebo prostřednictvím médií setkat s hlavními argumenty ve prospěch tohoto institutu:

 • 1. prodlužování licencí stávajících vysílatelů je běžnou praxí regulačních orgánů v zahraničí;
 • 2. vysílatel potřebuje prodloužení licence, aby mohl lépe amortizovat své počáteční investice (týká se zvláště malých lokálních rozhlasových stanic);
 • 3. vysílatel musí získat existenční jistotu v posledních letech licence, aby věděl, zda má ještě investovat a co bude např. dělat s vybavením stanice, programovými fondy apodobně.

  K tomu já dodávám:

 • ad 1: ano, licence se ve světě prodlužují, ale neděje se tak automaticky
 • ad 2: licenční doba 6 (rádia) a 12 (televize) let byla u nás zvolena tak dlouhá právě proto, aby vysílatel měl šanci vstupní investice amortizovat; pokud se mu to nepovedlo, je třeba zkoumat podmínky - u malých lokálních stanic s malým trhem se to dá pochopit, pokud si nedokázala na sebe vydělat celoplošná stanice s velkým trhem, je to na pováženou
 • ad 3: jde víceméně o účelový argument, o prodloužení licence či nové licence se obvykle rozhoduje v předstihu 6-12 měsíců, takže vysílatel má možnosti i čas se nové situaci přizpůsobit (zpeněžit studio, programové zásoby apod.).

  Takže co je špatného na odstavci 8 paragrafu 12 návrhu zákona, který praví: "Na žádost provozovatele vysílání s licencí Rada dobu platnosti licence prodlouží"? Nic, kdyby tento odstavec byl doplněn ještě jinými odstavci. Ty další odstavce se ovšem omezují jenom na to, že "Rada platnost licence neprodlouží pouze, pokud..." nebo "Rada může neprodloužit platnost licence v případě...",. a nikde se neříká, že licence se prodlouží za podmínky, když...

  A to "když" by mělo rozlišovat šance a možnosti různých vysílatelů (rozhlasový/televizní, lokální/celoplošný). Speciálně u celoplošných rozhlasových a televizních vysílatelů by se mělo zvažovat, zda za to, že dostávají k dispozici cenný veřejný statek (public, national asset) vysílací frekvence, by neměli něco odevzdávat. Nemám na mysli přímo dražbu, při níž by vyhrával ten, kdo nabídne víc.

  Ten model "něco za něco" by měl fungovat buď takto: jestliže jako orgán státní správy ti svěřujeme část společného majetku tohoto státu - frekvence - na vydělávání peněz, tak za to státu zaplať ze svých zisků, drž se základních standardů vysílání a my ti jako regulační orgán do programu nebudeme moc mluvit.

  To "něco za něco" však může fungovat také tímto způsobem: milý provozovateli vysílání, my ti ten veřejný statek svěříme do užívání zadarmo, ale ty kromě svého vydělávání peněz budeš plnit také některé další specifické potřeby této společnosti, vyjdeš vstříc veřejnému zájmu, například tím, že zreinvestuješ své zisky do původní tvorby, vyčleníš část rozpočtu pro zakázky u nezávislých producentů atd.atd.

  Jinak hrozí, že automatické prodloužení licencí u celoplošných televizí bez jakéhokoli vyhodnocení a udělení nových licenčních podmínek povede k tomu, že maximalizace zisku a minimalizace nákladů povedou k ještě větší programové jednotvárnosti, aniž by z toho stát nebo alespoň divák něco měl. Tento vývoj se dá předpokládat speciálně u televize NOVA, kterou dnes ovládá skupina MEF Holding, pro něž je TV NOVA dojnou krávou a zdrojem financí pro investiční aktivity, jež nemají s vysíláním nic společného.

  Takže moje tři důvody, proč by se u celoplošných ziskových frekvencí neměly licence prodlužovat, ale znovu udělovat (třeba stejnému provozovateli), a proč by bylo dobré změnit návrh zákona o vysílání, zní takto:

  1. Pokud se budou prodlužovat automaticky licence, nebude možné uložit komerčním televizím, aby ze svých zisků přispívaly k rozvoji domácí televizní tvorby, například tak, že by se obnovily některé licenční podmínky, které TV NOVA a TV PRIMA dostaly v letech 1993-1994. Přínos komerčních televizí v oblasti domácích zábavných pořadů je sice nesporný, nicméně alespoň jednu situační komedii nebo seriál typu mýdlové opery by si naši diváci rovněž zasloužili.

  2. Pokud se budou prodlužovat automaticky licence, nebude možné uložit komerčním televizím některé další závazky veřejného zájmu jdoucí nad rámec bodu 1.
  Jaké by to měly být? To by mělo záviset na veřejné diskusi s přihlédnutím k osvědčeným zahraničním vzorům. Já osobně bych se přimlouval za to, aby vysílací schéma komerčních televizí v oblasti zpravodajství a publicistiky nebylo konkureční, ale alternativní, tj. zpravodajské relace a hlavní pořady politické publicistiky by byly v čase rozmístěny tak, aby se navzájem příliš nepřekrývaly, případně, aby nedocházelo k "dostihům" a "stíhání konkurenta", jaké předvedla TV NOVA se svoji nedělní Sedmičkou (Poté, co nedělní Debata ČT v roce 1995 "uhnula" ze 13.00 na 12.00, Sedmička se v roce 1998 přesunula na 12 hodinu, aby zlikvidovala alternativní sledování obou pořadů.)

  3. Pokud se budou prodlužovat automaticky licence, nebude možné přimět současné komerční rozhlasy a televize k účasti na reorganizaci využívání kmitočtového spektra, které si nezbytně vyžaduje technologický pokrok (např.zavádění digitální televize).

  Já se domnívám, že už jenom ten jediný, třetí bod je dostatečně závažným důvodem, aby se naši poslanci hluboce zamysleli a formulaci, že "licence se prodlouží", doplnili slovíčkem "když" nebo "za podmínky, že", tj. slovíčkem, které zabrání zakonzervování současného stavu.

  Proč by neměl být zachován současný stav, se pokouším vysvětlit ve zvláštní glose k digitální televizi.


  zpět

  Digitální televize ano či ne?
  aneb Když neprší, tak alespoň kape

  Sobotní Právo uvedlo svoji páteční krátkou noticku o digitální televizi titulkem "Digitální vysílání vytáhne z kapsy 15 tisíc" a zakončilo ji větou "Pro diváky to znamená pořídit si přístroj septobox, který stojí 15 tisíc Kč.

  Značka jp naznačuje, že autorkou je stálá obdivovatelka televize NOVA a jejího ředitele Jana Perglerová. Při té příležitosti jsem si vzpomněl na jinou novinářku před deseti lety v Lidových novinách, jejíž bratr se angažoval v soukromém vysílání, a která psala o "kmitočtovém centru", na kterém prý sedí stát a nechce k němu nikoho pustit. Takže výraz "septobox" si přiřazuji do své sbírky ke "kmitočtovému centru", jež mělo být původně "kmitočtovým spektrem".

  Navíc oba případy jsou z jednoho hnízda - technicky nevzdělaní novináři papouškují, co jim takzvaní odborníci řeknou, přičemž tito lidé obvykle takové novináře zneužívají k tomu, aby protlačili do médií svoje vidění světa. Zpráva Jany Perglové jakoby z pořadu Volejte řediteli vypadla. Proč? Protože jak titulek, tak poslední věta, se snaží čtenářské obci naznačit, že kdosi si tady vymýšlí nějaké zbytečné vynálezy, jejichž jediným smyslem je tahat nám peníze z kapes.

  A proč je vlastně Vladimír Železný proti digitální televizi? Z jednoduchého důvodu: zavedení terestrické digitální televize DVB-T znamená nejen vícenáklady (což umenšuje penězotok směřující ke Šmejcově MEF-Holdingu), ale také více disponibilních kanálů pro televizní vysílání, možnost vstupu dalších hráčů na trh. Tito hráči se zcela zákonitě budou hlásit o svůj podíl na příjmech z televizní reklamy, které dnes dominantně čerpá TV NOVA. Proto to neustálé znejisťování a zlehčování perspektivy zavedení DVB-T ze strany komerčních televizí. Důkaz? Rozhovory v Hospodářských novinách, kde 1.2.2001 Železný tvrdí "Divákovi to nic nepřinese", aby o týden později 6.2.2001 Martin Dvořák z TV Prima konstatoval, že digitalizace "se stala určitým fenoménem i strašákem".

  To slovo "terestrické" jsem zdůraznil záměrně, neboť proti mému tvrzení, že naši televizní magnáti jsou brzdou technologického vývoje v ČR, Železný zcela určitě vystoupí s tím, že i TV NOVA se chystá na vstup do digitálního světa (první takový náznak přišel ve Volejte řediteli 10.3.). Je třeba ovšem mít na paměti, že on nebude mít na mysli DVB-T, tj. terestrické digitální vysílání, ale spíše DVB-C nebo DVB-S, tedy kabelové a satelitní vysílání, které nabízí programy převážně kódovaně a za úplatu.

  Situaci v satelitním vysílání jsem popsal v Louči č.15 ve článku Dočká se český krajan českého satelitu? a jsem rád, že ČT právě v těchto dnech zavedla možnost nekódovaného příjmu některých pořadů, jejichž vysílací práva nejsou omezena na území ČR.

  Jinak každý týden přináší nějaké nové informace o digitální televizi.

 • Tak například v posledním vydání týdeníku Euro Jaroslav Plesl psal o digitální televizi ve Švédsku v článku "Digitální televize podle přání státu".
 • Ve Financial Times jsem se dočetl, že v Itálii se už proinvestovalo 150 000 lir (našich asi 2700 Kč) na rodinu ve věci digitální televize.
 • Studie ITV Report mě informovala o tom, že v digitalizaci televizního vysílání vede Evropa před USA a že z těch digitálních domácností jich 74 procent používá satelitních služeb DVB-S a jen 5 procent zatím přijímá DVB-T, tj. terestrickou digitální televizi.
 • A na webovské stránce Evropské Unie byla nedávno umístěna přednáška o regulaci v digitálním věku ve formě powerpointové prezentace.

  U nás však jakoby kolem digitální terestrické televize DVB-T panovalo mrtvolné ticho, přerušované pouze experimentálním vysíláním Českých radiokomunikací (od 12.5.2000 na kanálu 25 - vysílače Cukrák a Praha-město) a společnosti Czech Digital Group a.s. (od 18.8.2000 na kanálu 46 - vysílače Zelený pruh, Strahov, Ládví).

  To mrtvolné ticho však vzniká také tím, že problému digitální televize si v médiích nikdo moc nevšímá, nebo tak činí formou noticek, ve kterých se o set-top boxech píše jako o "septoboxech". Nikdo - s výjimkou Josefa Kopeckého v Hospodářských novinách 9.3. - totiž nezaznamenal, že kromě debat o reklamě v ČT a grilování Jiřího Balvína se na posledním zasedání stálé mediální komise PSP diskutovalo také o digitální televizi.

  Doufám, že mi server www.psp.cz brzy zveřejní zápis a usnesení ze zasedání komise, neboť jsem se doslechl, že se v něm jak od "velké" vysílací Rady, tak od Českého telekomunikačního úřadu žádá, aby Sněmovně sdělili, jak si představují licencování digitálních multiplexů, a co je třeba pro to v legislativě udělat.

  Sláva! Když neprší, tak alespoň kape.


  zpět

  Co mne napadlo před obrazovkou
  Televizní publicistika minulého týdne

  Na pondělek 5.3. slibovala Česká televize investigativní reportáž o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a já jsem očekával nějaká velká odhalení, například v souvislosti s případem FTV Premiéra, kterým se nedávno zabývala Sněmovna ve zvláštním bodu své 34.schůze (viz Louč č.25). Dočkal jsem se však pouze kritiky udělování a odebírání licencí lokálním rozhlasovým stanicím Rádio OK, Rádio Karyon, a informace o propojení Rádia Delta s Rádiem Jizera.

  Pořad se mi zdál být povrchní, vůči Radě apriorně negativistický, zkrátka takový, kterých dnešní televizní programy produkují na tucty; mám na mysli ty, v nichž se kritizuje a nadává na poměry za každou cenu, čímž daný novinář prokazuje svoji "investigativnost" a vychází vstříc obecnému vkusu. Protože se však v problematice lokálních rádií nevyznám, říkal jsem si: třeba si tu kritiku RRTV skutečně zaslouží.

  Že na pořad ČT Fakta okamžitě reagovala Rada tiskovou zprávou ze 6.3.2001, mě nijak nepřekvapilo. Ve zprávě se mj. praví, že "Rada je nucena konstatovat, že reportáž jí věnovaná obsahovala řadu nepravdivých skutkových tvrzení.".

  Nicméně potvrzení toho, že jsem se nemýlil ve svém počátečním odhadu povrchnosti a nekvality, jsem se dočkal v recenzi pořadu od samotných vysílatelů, tedy těch partnerů RRTV, kteří obvykle stojí vůči RRTV v opozici. (Oprava 22.3. Provozovatel serveru www.radia.cz upozornil Louč na skutečnost, že recenze nepocházela od vysílatelů, ale od nezávislého magazinu, který není s žádným rádiem svázán.) Recenze se objevila na serveru www.radia.cz, což je místo, které lze doporučit komukoli, kdo má zájem o komerční rádia. (Pozor, neplést si s URL www.radio.cz což jest odkaz na ČRo 7 - Radio Praha, vysílání do zahraničí.)

  "Technické zpracování reportáže bylo sice pěkné, ale ten obsah. Spousta fakt zůstala nevyřčena, chyběly argumenty, redaktoři nedokázali na nikoho přitlačit a rozhovory končily tam, kde měly teprve pořádně začít. Za takové reportáže je člověku opravdu líto platit koncesionářské poplatky." Tak začíná recenze, po níž následuje rozbor faktů a jejich falešných televizních interpretací.

  Zajímavý argument ve své polemice proti tomuto pořadu Fakta použil radní Petr Štěpánek, který ve svém článku Krize v ČT je teprve v poločase zveřejněném v Britských listech napsal:

  "Rada je tu od toho, aby dohlížela na televize. Nikoli naopak. I Železný to (po správním řízení o odnětí licence) pochopil. Veřejnou kontrolu nad radou jistě zastanou píšící novináři a poslanci."

  Tučně zvýrazněná věta je názornou ilustrací toho, kde je zakopaný pes naší mediální politiky. Pokud dobře čtu zákon, pak RRTV je tu od toho, aby dohlížela na dodržování právních předpisů a na nezávislost R a TV vysílání, a nikoli od toho, aby dohlížela na to, co rozhlas a televize vysílají.

  Jenomže naši poslanci napříč politickým spektrem si zákon vykládají jinak, což vysvětluje, proč při diskusi o novém vysílacím zákonu tak tvrdošíjně trvají na tom, aby měli RRTV pod přímou kontrolou, o kterou se nechtějí s nikým podělit.

  Čímž ovšem neberu poslancům jejich občanské právo naši televizní publicistiku kritizovat kdykoli, když si to zaslouží. A ona si to zaslouží často. Jenom by se při té kritice mělo měřit stejným metrem (to jest ozývat se nejen tehdy, když se to týká mě, ale také tehdy, když je poškozen i můj politický protivník) a mělo by se rozlišovat, kdy jde o neprofesionalitu (viz Fakta o RRTV) a kdy o podujatý záměr (např. Klekánice proti regionům, které sloužily Bobošíkové).

  P.S. věnované autorům televizní Klekánice vysílané ČT 6.3., kde Petr Bohuš na závěr reportáže o Vladimíru Hučínovi uvedl:
  "V této reportáži vystoupili vesměs jen stoupenci bývalého kapitána BIS Vladimíra Hučína. Policie a kontrarozvědka je vázána mlčenlivostí a služebním tajemstvím. Nechtějí zveřejňovat informace před ukončením vyšetřování. Jestli je Hučín nepohodlný agent anebo nebezpečný pyroman, může určit verdikt nezávislého soudu."
  Můj dotaz zní: "Nebylo by férovější vůči divákovi uvést výše uvedené věty na začátku a nikoli na konci reportáže?" Jaká asi může být důvěryhodnost televizní publicistiky, když jeden den představí Hučína jako hrdinu a oběť spiknutí, a za pár dní se veřejnost ze všech médiích dozvídá, že s tím Hučínem asi nebudou věci tak jednoduché a nekontroverzní, jak je Klekánice uvedla?


  zpět

  Řekli o televizní krizi:

  "To nebyla válka profíků z BBC proti nějakým čtyřkoaličním vazalům. To už přesáhlo všechny meze, protože normální moc, která chce perspektivně vládnout, se o ni musí perspektivně dělit, což zvláště ODS nechápe. Přitom samozřejmě vím, co v ČT nefunguje, vím, že se mrhá penězi, vidím to bezradné kopírování komerčních televizí i paniku před fantomem sledovanosti, která jde za rámec povinností dramaturgů či dramaturgických skupin. Opakuji po sté, že kdyby se vzbouřila jakákoli dramaturgická skupina, nehnul bych ani prstem. Ale tohle byl jiný případ."
  Jan Hřebejk v rozhovoru pro Lidové noviny "Hřebejkova rada: Musíme se ohánět!", sobota 10.3.2001


  zpět

  NAVRCHOLU.cz